Giới hạn lưu trữ trong Outlook.com

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft cung cấp 15 GB dung lượng lưu trữ email trên một tài khoản Outlook.com miễn phí. Người đăng ký Office 365 Home và Office 365 Personal nhận 50 GB dung lượng.

Nếu hộp thư đến của bạn là đầy đủ, bạn sẽ không thể gửi hay nhận thư nào. Ngoài ra, những người gửi email tới bạn sẽ nhận được thông báo lỗi rằng hộp thư đến của bạn là đầy đủ. Để thực hiện phòng trong hộp thư đến của bạn, hãy thử các giải pháp.

Làm trống thư mục thư rác của bạn

Làm trống thư mục Email rác của bạn bằng cách bấm chuột phải Thư rác > xóa bỏ tất cả.

Ảnh chụp màn hình tùy chọn Xóa tất cả

Quét dọn email không mong muốn từ hộp thư đến của bạn

Sử dụng nút quét dọn để nhanh chóng loại bỏ email không mong muốn từ thư mục hộp thư đến hoặc lưu trữ của bạn. Quét dọn cho phép bạn tự động xóa bỏ tất cả email đến từ một người gửi cụ thể, Giữ chỉ có thư mới nhất từ người gửi, hoặc xóa email cũ hơn 10 ngày.

Để quét dọn hộp thư đến của bạn, chọn thư mà bạn muốn để quét, và chọn quét dọn.

Ảnh chụp màn hình nút Quét dọn

Để tìm hiểu thêm về quét dọn, hãy xem tổ chức hộp thư đến của bạn.

Lưu phần đính kèm để OneDrive

Lưu ảnh và tài liệu vào OneDrive là một cách hay để tạo chỗ trong hộp thư đến của bạn.

  1. Ở phía trên cùng của danh sách thư của bạn, hãy chọn bộ lọc > sắp xếp theo > kích cỡ.

    Ảnh chụp màn hình menu Lọc với Sắp xếp theo được chọn

    Lưu ý: Nếu danh sách thư sắp xếp các thư nhỏ nhất trên cùng, bấm bộ lọc > sắp xếp theo > kích cỡ một lần nữa để đặt thư lớn nhất trên cùng.

  2. Chọn thư có chứa các phần đính kèm của bạn muốn tải lên OneDrive.

  3. Bên dưới phần đính kèm, hãy chọn lưu để OneDrive.

    Ảnh chụp màn hình vào lưu vào OneDrive nút

Bạn cần thêm trợ giúp?

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Chủ đề Liên quan

Tôi không nhận được email người nào đó gửi đến tài khoản Outlook.com của tôi
Outlook.com sẽ không cho phép tôi gửi email

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×