Giấy phép Office bao gồm các biểu mẫu Microsoft

Mẹo: Tạo bản khảo sát, bài kiểm tra hoặc bỏ phiếu bằng Microsoft Forms. Tạo bản khảo sát nâng cao? Dùng thử Microsoft Forms Pro.

Các giấy phép và đăng ký Office sau đây bao gồm các biểu mẫu Microsoft. Bạn có thể tắt hoặc bật Microsoft Forms. Tìm hiểu cách thức.

Biểu mẫu Microsoft (lập kế hoạch E1)

 • Microsoft 365 Business

 • Kiểm tra Microsoft 365 Business

 • Cổng thông tin phi lợi nhuận với Access Portal-IW

 • Office 365 Business

 • Office 365 Business-IW

 • Office 365 Business-di sản trả trước

 • Office 365 Business Essentials-di sản trả trước

 • Office 365 Business Premium

 • Office 365 Business Premium-trả trước

 • Office 365 Enterprise E1

 • Office 365 Enterprise E2

 • Office 365 ProPlus

 • OneDrive for Business (gói 1)

 • OneDrive for Business với Office Online-IW

 • Project Online Essentials

Biểu mẫu Microsoft (gói E3)

 • Microsoft 365 E3

 • Office 365 Enterprise E3 không có ProPlus

 • Office 365 Enterprise E3

Biểu mẫu Microsoft (gói E5)

 • Microsoft 365 E5

 • Microsoft 365 E5 không có hội thảo âm thanh

 • Office 365 Enterprise E3 Nhà phát triển

 • Office 365 Enterprise E5

 • Office 365 Enterprise E5 không có hội thảo âm thanh

 • Office 365 Enterprise E5 không có hệ thống Power BI và điện thoại

Biểu mẫu Microsoft (kế hoạch K)

 • Microsoft 365 F1

 • Office 365 F1

 • Office 365 F1 với yammer

 • Office 365 F2

Biểu mẫu Microsoft (gói 2)

 • Microsoft 365 A3 dành cho giảng viên

 • Microsoft 365 A3 cho học sinh

 • Lợi ích của học viên Microsoft 365 A3 sử dụng

 • Lợi ích của học viên Microsoft 365 A5 sử dụng

 • Microsoft 365 A5 không có hội thảo âm thanh cho học viên sử dụng lợi ích

 • Office 365 A1 dành cho giảng viên

 • Office 365 A1 dành cho giảng viên (đối với thiết bị)

 • Office 365 A1 cho faculty_DE

 • Office 365 A1 dành cho học viên

 • Office 365 A1 dành cho học viên (đối với thiết bị)

 • Office 365 A1 cho students_DE

 • Office 365 A1 Plus dành cho giảng viên

 • Office 365 A3 dành cho giảng viên

 • Office 365 A3 dành cho học viên

 • lợi ích của việc sử dụngOffice 365 A3 học viên

 • lợi ích của việc sử dụngOffice 365 A5 học viên

 • Office 365 A5 không có hội thảo âm thanh cho học viên sử dụng lợi ích

 • Office 365 Education E1 dành cho giảng viên

 • Office 365 Education E1 dành cho sinh viên

 • Office 365 Education E3 dành cho giảng viên

 • Office 365 Education E3 cho Faculty_DE

 • Office 365 Education E3 cho học sinh

 • Office 365 Education E3 cho Students_DE

 • Office 365 Education cho Homeschool dành cho sinh viên

 • Office 365 ProPlus dành cho giảng viên

 • Office 365 ProPlus cho Faculty_DE

 • Office 365 ProPlus cho Homeschool dành cho giảng viên

 • Office 365 ProPlus cho Homeschool dành cho sinh viên

 • Office 365 ProPlus dành cho học viên

 • Office 365 ProPlus cho Students_DE

 • Dự án trực tuyến cần thiết cho giảng viên

 • Project Online Essentials cho faculty_DE

 • Project Online Essentials cho học viên

 • Project Online Essentials cho students_DE

Biểu mẫu Microsoft (gói 3)

 • Microsoft 365 A5 dành cho giảng viên

 • Microsoft 365 A5 cho học sinh

 • Microsoft 365 A5 không có hội thảo âm thanh cho giảng viên

 • Microsoft 365 A5 không có hội thảo âm thanh cho học viên

 • Office 365 A5 dành cho giảng viên

 • Office 365 A5 dành cho học viên

 • Office 365 A5 không có hội thảo âm thanh cho giảng viên

 • Office 365 A5 không có hội thảo âm thanh cho học sinh

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Xem Thêm

Thiết lập các biểu mẫu Microsoft

hoặc bật Microsoft Forms

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×