Giải quyết lỗi 0xE0000796 (Vượt quá Hạn ngạch) trong OneNote

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

OneNote không thể đồng bộ các sổ ghi chép khi bạn đã dùng hết dung lượng lưu trữ. Để khắc phục vấn đề này, trước tiên hãy kiểm tra xem sổ ghi chép được lưu trữ trên OneDrive hoặc trên SharePoint. Các URL OneDrive thường chứa biến thể nào đó của OneDrive.live.com, trong khi URL SharePoint có thể được người quản trị máy chủ trong tổ chức của bạn tùy chỉnh.

OneDrive

Nếu sổ ghi chép của bạn được lưu trữ trên OneDrive, kiểm tra xem bao nhiêu dung lượng miễn phí còn lại bạn cần cho tài khoản của bạn. Nếu bạn là hầu như hoặc hoàn toàn hết dung lượng, hãy cân nhắc việc xóa bỏ một số tệp cũ hơn mà bạn không còn cần, hoặc mua thêm dung lượng lưu trữ OneDrive để giải quyết vấn đề này.

SharePoint

Nếu sổ ghi chép của bạn được lưu trữ trong SharePoint, có thể bạn đã vượt quá hạn mức lưu trữ được cấp. Vui lòng liên hệ SharePoint hoặc người quản trị CNTT trong tổ chức của bạn để giải quyết vấn đề này.

Máy tính của bạn

Sổ ghi chép được lưu trữ trên OneDrive hoặc SharePoint cũng có thể được lưu đệm cục bộ trong máy tính của bạn. Nếu bạn đã sử dụng gần hết dung lượng đĩa trên máy tính, lỗi này cũng có thể xảy ra. Để giải phóng bộ nhớ cho sổ ghi chép, hãy xem xét việc xóa bỏ một số tệp bạn không còn cần nữa.

Trợ giúp thêm

Nếu bạn còn nhiều dung lượng lưu trữ và bạn vẫn nhìn thấy thông báo lỗi này, vui lòng báo cáo vấn đề này trong Diễn đàn OneNote trên Microsoft Answers, như vậy chúng tôi có thể tìm hiểu nguyên nhân và tìm giải pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×