Giải quyết các xung đột trong Trung tâm Tải lên

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu một người dùng khác thay đổi một tài liệu ở máy chủ trong khi bạn đang làm việc với tài liệu đó, thì bạn có thể nhận được một thông báo lỗi khi bạn thử tải tệp của mình lên. Nếu điều này xảy ra và những thay đổi trên máy chủ không thể phối với bản sao cục bộ của bạn, thì cửa sổ Giải quyết Xung đột sẽ cho bạn xem và chọn phiên bản của tệp mà bạn muốn giữ.

Để mở cửa sổ Giải quyết Xung đột, bạn hãy chọn Chọn trong menu Giải quyết của tệp trong Microsoft Office Upload Center. Sau đó, bạn có thể chọn một trong các cách sau:

  • Giữ Phiên bản ở Máy chủ    Hủy bỏ những thay đổi bạn đã thực hiện đối với bản sao tệp của bạn. Lần tới khi bạn mở tệp, phiên bản ở máy chủ sẽ mở ra.

  • Giữ Phiên bản của Tôi    Ghi đè những thay đổi của bạn lên phiên bản tệp ở máy chủ.

  • Giữ Cả hai Phiên bản    Lưu một bản sao những thay đổi của bạn dưới dạng bản sao lưu và mở phiên bản ở máy chủ.

  • Xem Bản sao của Tôi    Cho phép bạn xem phiên bản tệp của bạn bằng cách mở nó dưới dạng Chỉ Đọc, giúp bạn chọn phiên bản nào bạn sẽ giữ.

  • Xem Phiên bản ở Máy chủ    Cho phép bạn xem phiên bản tệp ở máy chủ bằng cách mở nó dưới dạng Chỉ Đọc, giúp bạn quyết định sẽ giữ phiên bản nào.

Lưu ý:  Khi có người mở để chỉnh sửa một tệp Microsoft Office mà tệp đó không hỗ trợ so sánh và phối, thì tệp này sẽ bị khóa để ngăn không cho những tác giả khác thay đổi nó. Điều này sẽ giúp tránh xảy ra lỗi khi tải lên. Tuy nhiên, nếu bạn bị ngắt kết nối với máy chủ, hoặc bạn mở tệp từ Upload Center trong khi đang bị ngắt kết nối, thì khóa này có thể bị mất, dẫn đến việc cho phép những người dùng khác truy cập vào tệp và lỗi này sẽ xảy ra.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×