Giải quyết các phần bị đặt sai chỗ trong OneNote

Đăng ký Office 365, Office 2019, OneNote 2016, OneNote 2013, OneNote 2010

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Phần đặt sai chỗ xuất hiện trong sổ ghi chép khi OneNote tìm cách đồng bộ hóa các thay đổi đối với một phần sổ tay, nhưng không thể tìm thấy tệp phần. Khi điều này xảy ra, biểu tượng Phần bị Đặt sai chỗ sẽ xuất hiện trong danh sách Sổ ghi chép của bạn.

Các phần đặt sai chỗ sẽ ở trong sổ ghi chép được chia sẻ cho đến khi OneNote tìm thấy vị trí mới của phần đó hoặc cho đến khi bạn hay người khác di chuyển hoặc xóa phần bị đặt sai chỗ này.

Lưu ý: Việc di chuyển và xóa các phần bị đặt sai chỗ khác với việc sắp xếp lại một phần hoặc xóa phần mà bạn không muốn.

Di chuyển phần bị đặt sai chỗ sang sổ ghi chép khác

Nếu không thể đồng bộ hóa một phần trong sổ ghi chép được chia sẻ, nhưng bạn muốn giữ lại thông tin có trong đó, hãy dịch chuyển phần chưa được đồng bộ hóa đến một sổ tay khác.

 1. Bấm vào Phần Bị đặt sai chỗ trong danh sách Notebooks.

 2. Bấm chuột phải vào tab của phần bị đặt sai chỗ mà bạn muốn di chuyển, sau đó chọn di chuyển hoặc sao chép.

 3. Trong hộp thoại di chuyển hoặc sao chép phần , hãy chọn sổ ghi chép hoặc vị trí bạn muốn di chuyển phần đến.

Xóa bỏ phần bị đặt sai chỗ khỏi sổ ghi chép

Nếu bạn đã cố ý xóa một phần và không còn cần đồng bộ hoặc lưu những thay đổi vào trong đó, bạn có thể xóa phần đã bị đặt sai chỗ này.

 1. Bấm vào Phần Bị đặt sai chỗ trong danh sách Notebooks.

 2. Trong danh sách các phần bị đặt sai chỗ, hãy bấm chuột phải vào tên của phần bạn muốn xóa, rồi chọn Xóa.

Quan trọng: Khi bạn làm theo các bước trước, bạn sẽ xóa một phần vĩnh viễn. Nếu bạn không chắc chắn về điều đó, thì thay vào đó hãy di chuyển phần đến một phần khác của sổ ghi chép.

Biểu tượng Phần đặt sai chỗ sẽ xuất hiện gần phía dưới cùng của thanh dẫn hướng ở phía trên biểu tượng Tất cả sổ ghi chép :

Nút Phần bị Đặt nhầm chỗ trên Thanh Dẫn hướng OneNote

1. biểu tượng sổ tay

2. biểu tượng ghi chú chưa xếp

3. biểu tượng phần bị đặt sai chỗ

4. tất cả các biểu tượng sổ ghi chép

Phần đặt sai chỗ cũng có thể xuất hiện trong các trường hợp sau đây:

 • Bạn đã thực hiện thay đổi vào phần đã bị xóa trong vị trí được chia sẻ bởi người dùng khác.

 • Bạn đã thực hiện thay đổi vào phần đã được chuyển đến vị trí khác bởi người dùng khác. Nếu phần đã được chuyển khác được chia sẻ sổ ghi chép đang mở trên máy tính của bạn, OneNote có thể tái khám phá tệp phần và đúng cách đồng bộ hóa thay đổi của bạn để nó ở vị trí mới. Trong trường hợp này, biểu tượng Phần đặt sai chỗ sẽ biến mất sau khi các thay đổi được đồng bộ.

Các phần bị đặt sai chỗ vẫn ở trong sổ ghi chép được chia sẻ cho đến khi OneNote phát hiện ra vị trí mới của phần đó hoặc cho đến khi bạn hoặc người dùng khác di chuyển hoặc xóa phần bị đặt sai chỗ.

Di chuyển phần bị đặt sai chỗ sang sổ ghi chép khác

Nếu một phần trong sổ ghi chép được chia sẻ có thể không còn được đồng bộ hóa nhưng bạn muốn giữ lại thông tin mà nó chứa, bạn có thể di chuyển phần chưa đồng bộ hóa sang sổ tay khác. Điều này sẽ loại bỏ nó khỏi sổ ghi chép được chia sẻ trong khi giữ nguyên nội dung của nó.

 1. Bấm chuột phải vào tab của phần bị đặt sai chỗ mà bạn muốn di chuyển, sau đó bấm di chuyển trên menu lối tắt.

 2. Trong hộp thoại Di chuyển Phần đến, hãy thực hiện một trong các thao thác sau:

  • Để di chuyển phần hiện tại lên trước một tab phần khác, hãy bấm vào tab phần đích trong danh sách, sau đó bấm Di chuyển lên trước.

  • Để di chuyển phần hiện tại ra sau một tab phần khác, hãy bấm vào tab phần đích trong danh sách, sau đó bấm Di chuyển ra sau.

  • Để di chuyển phần hiện tại vào một nhóm phần hoặc vào một sổ ghi chép chưa có bất kỳ phần nào hiện có, bấm nhóm phần đích hoặc sổ ghi chép trong danh sách, sau đó bấm Di chuyển vào.

   Mẹo: Để tạo một nhóm phần mới, chọn một vị trí trong danh sách, sau đó bấm Tạo nhóm phần mới trước khi bạn di chuyển phần hiện tại.

Xóa bỏ phần bị đặt sai chỗ khỏi sổ ghi chép

Nếu một phần trong sổ ghi chép được chia sẻ đã cố ý đã bị xóa và bạn không còn cần đồng bộ hóa hoặc lưu các thay đổi của bạn, hãy làm như sau:

 1. Ở dưới cùng của thanh dẫn hướng, bấm Phần đặt sai chỗ Ảnh nút .

 2. Trong danh sách các phần bị đặt sai chỗ, bấm chuột phải vào tên của phần mà bạn muốn xóa, sau đó bấm xóa.

  Quan trọng: Khi bạn xóa bỏ phần bị đặt sai chỗ, thông tin trong đó vĩnh viễn bị loại bỏ. Nếu bạn không chắc chắn liệu vĩnh viễn bỏ một phần bị đặt sai chỗ, bạn có thể di chuyển nó sang phần khác của sổ ghi chép của bạn thay vì xóa bỏ nó.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×