Giải quyết bản ghi trùng lặp

Khi bạn tìm cách lưu bản ghi Tài khoản, Liên hệ Công việc, hoặc Đầu mối với tên hoặc địa chỉ email giống như bản ghi cùng loại hiện có, Business Contact Manager cho Outlook sẽ hiển thị hộp thoại Đã phát hiện mục trùng lặp.

Hộp thoại Đã phát hiện mục trùng lặp

 1. Bấm vào một trong các tùy chọn sau đây để giải quyết bản ghi trùng lặp theo cách bạn muốn:

  • Thêm bản ghi này như bản ghi mới      Bấm vào tùy chọn này để thêm bản ghi mới vào thư mục đã chỉ định, với tên giống như một bản ghi hiện có.

  • Cập nhật và mở bản ghi hiện có với thông tin mới từ bản ghi này      Bấm vào tùy chọn này để Business Contact Manager cho Outlook so sánh tất cả các trường và thay thế dữ liệu xung đột bằng dữ liệu từ bản ghi mới hơn. Ví dụ, nếu bạn có Tài khoản tên là Kim Akers, với số điện thoại 555-555-0167, và bạn thêm một Tài khoản có cùng tên nhưng khác số điện thoại, thì Business Contact Manager cho Outlook sẽ thay thế số điện thoại trong bản ghi Tài khoản hiện có bằng số điện thoại mới.

   Những thông tin mới hơn nào được sao chép vào bản ghi hiện có?

   • Những thông tin được sao chép từ bản ghi mới vào bản ghi hiện có:

    • Dữ liệu, chẳng hạn như tên, địa chỉ và địa chỉ email.

    • Nối kết đến các bản ghi khác, chẳng hạn như Liên hệ Kinh doanh. Các nối kết được thêm vào, nếu được, nhưng không thay thế các nối kết hiện có.

   • Những mục không được sao chép từ bản ghi mới vào bản ghi hiện có

    • Thể loại

    • Văn bản và tệp đính kèm hoặc thông điệp email trong hộp Chú thích

    • Mục lịch sử

     Để bao gồm Thể loại, văn bản, tệp đính kèm và mục lịch sử liên lạc từ bản ghi mới hơn, hãy thêm thể loại và sao chép các mục văn bản và lịch sử từ bản ghi gốc. Bản ghi trùng lặp được chuyển vào thư mục Các mục Đã xóa trong Business Contact Manager cho Outlook.

  • Mở bản ghi      Bấm nút này để mở bản ghi hiện có nhằm so sánh dữ liệu giữa hai bản ghi.

   Bạn có thể thực hiện thay đổi cho một bản ghi và xoá bản ghi còn lại, hoặc thêm mã định danh (ví dụ như một số) vào tên của một trong các bản ghi này để phân biệt với bản ghi còn lại, rồi lưu cả hai bản ghi.

   Lưu ý: bản ghi là loại bản ghi: Tài khoản, Liên hệ Công việc hoặc Đầu mối.

 2. Bấm OK.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×