Giới thiệu về Microsoft Power Query cho Excel

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem mục Get & Transform trong Excel 2016.

Lưu ý: Trình soạn thảo truy vấn là một phần của Power Query. Đối với một video ngắn về cách hiển thị Trình soạn thảo truy vấn, hãy xem phần cuối của bài viết này.

Power Query tăng cường khả năng nghiệp vụ tự phục vụ thông minh (BI) cho Excel với một trải nghiệm trực quan và nhất quán cho khám phá, kết hợp và tinh chỉnh dữ liệu qua hàng loạt nguồn bao gồm quan hệ, có cấu trúc và bán cấu trúc, OData, Web , Hadoop, và nhiều hơn nữa.

Bắt đầu

Muốn nhìn thấy Power Query tại nơi làm việc? Power BI - hướng dẫn bắt đầu có một phần cho thấy đang được dùng để tạo một sổ làm việc kết nối với dữ liệu ngoài, biến đổi dữ liệu, và tạo mô hình dữ liệu Power Query. Bạn có thể đọc toàn bộ hướng dẫn, hoặc chuyển đến phần Power Query .

Với Power Query, bạn có thể chia sẻ và quản lý truy vấn cũng như tìm kiếm dữ liệu trong tổ chức của bạn. Người dùng trong doanh nghiệp có thể tìm và dùng những truy vấn được chia sẻ này (nếu truy vấn được chia sẻ với họ) để dùng dữ liệu cơ sở trong truy vấn cho việc báo cáo và phân tích dữ liệu của họ. Để biết thêm thông tin về cách chia sẻ truy vấn, hãy xem Chia sẻ Truy vấn.

Với Power Query, bạn có thể

 • Tìm và kết nối dữ liệu từ nhiều nguồn đa dạng khác nhau.

 • Kết hợp và định hình nguồn dữ liệu sao cho phù hợp với yêu cầu phân tích dữ liệu của bạn hoặc chuẩn bị nguồn dữ liệu để phân tích sâu hơn và dựng mô hình bằng các công cụ chẳng hạn nhưPower Pivot và PowerView.

 • Tạo dạng xem dữ liệu tùy chỉnh.

 • Dùng trình phân tích cú pháp JSON để tạo trực quan hóa dữ liệu qua Big Data và Azure HDInsight.

 • Thực hiện thao tác dọn sạch dữ liệu.

 • Nhập dữ liệu từ nhiều tệp nhật ký khác nhau.

 • Tạo truy vấn từ số lượt bấm "thích" trên Facebook của bạn vốn kết xuất biểu đồ Excel.

 • Kéo dữ liệu vào Power Pivot từ nguồn dữ liệu mới, chẳng hạn như XML, Facebook và Thư mục Tệp dưới dạng các kết nối có thể làm mới.

 • Với Power Query 2.10 trở lên, bạn có thể chia sẻ và quản lý truy vấn cũng như tìm kiếm dữ liệu trong tổ chức của mình.

Nguồn Dữ liệu Power Query

 • Trang web

 • Tệp Excel hoặc CSV

 • Tệp XML

 • Tệp văn bản

 • Thư mục

 • Cơ sở dữ liệu SQL Server

 • Cơ sở dữ liệu Microsoft Azure SQL

 • Cơ sở dữ liệu Access

 • Cơ sở dữ liệu Oracle

 • Cơ sở dữ liệu IBM DB2

 • Cơ sở dữ liệu MySQL

 • Cơ sở dữ liệu PostgreSQL

 • Cơ sở dữ liệu Sybase

 • Cơ sở dữ liệu Teradata

 • Danh sách SharePoint

 • Nguồn cấp OData

 • Microsoft Azure Marketplace

 • Tệp Hadoop (HDFS)

 • Microsoft Azure HDInsight

 • Kho lưu trữ Bảng Microsoft Azure

 • Active Directory

 • Microsoft Exchange

 • Facebook

Chủ đề liên quan

Nhập dữ liệu từ nguồn dữ liệu bên ngoài

Định hình dữ liệu

Trình soạn thảo truy vấn chỉ xuất hiện khi bạn tải, sửa hoặc tạo một truy vấn mới. Video sau đây Hiển thị cửa sổ Soạn thảo truy vấn xuất hiện sau khi sửa truy vấn sổ làm việc Excel. Để xem trình Soạn thảo truy vấn mà không cần tải hoặc sửa một truy vấn sổ làm việc hiện có, từ phần Lấy dữ liệu ngoài trong tab ribbon Power Query , hãy chọn từ nguồn khác > truy vấn trống. Video sau đây Hiển thị một cách để hiển thị trình Soạn thảo truy vấn.

Cách xem Trình soạn thảo Truy vấn trong Excel

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×