Giới thiệu về mẫu trang có thể phát hành

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Một site phát hành SharePoint cho phép tác giả để tạo và sửa đổi nội dung web và sau đó phát hành nội dung đó trên mạng nội bộ hoặc site Internet công cộng. Những điều làm cho một site phát hành duy nhất là tập hợp các tính năng hỗ trợ trình phát hành nội dung. Những mục này bao gồm kiểm nhập và kiểm xuất, lên lịch và dòng công việc, ảnh và trang thư viện, phần web, kiểu nội dung, v.v..

Trang phát hành SharePoint được xây dựng từ một mẫu trang phát hành. Mẫu này là một tệp mô tả diện mạo và cảm giác tổng thể của một trang và có thể bao gồm những yếu tố sau đây:

  • Phần web

  • Bố trí trang

  • Chủ đề

  • Thư viện tài liệu, trang và hình ảnh

  • Các tùy chỉnh đối với Khởi động Nhanh hoặc dẫn hướng toàn thể

  • Nội dung trang (nội dung thư viện tài liệu và danh sách)

Có một số mẫu khác nhau ở cả cấp độ trang và cấp tuyển tập trang và bạn sẽ chọn mẫu mà bạn muốn dùng khi tạo trang.

Bảng sau đây mô tả từng mẫu trang phát hành.

Mẫu

Mục đích

Wiki Doanh nghiệp

Một trang để phát hành kiến thức mà bạn nắm bắt được và muốn chia sẻ trong toàn doanh nghiệp. Nó mang đến một trải nghiệm sửa nội dung dễ dàng trong một vị trí duy nhất để đồng tác giả nội dung, thảo luận và quản lý dự án.

Cổng Phát hành

Một cấu trúc phân cấp trang ban đầu dành cho cổng mạng nội bộ hoặc trang cung cấp ra công chúng. Nó có thể được tùy chỉnh dễ dàng với thương hiệu nổi bật và bao gồm một trang chủ, trang con thông cáo báo chí mẫu, Trung tâm Tìm kiếm và trang đăng nhập. Thông thường, trang này có nhiều người đọc hơn là người đóng góp và được dùng để phát hành các trang web với dòng công việc phê duyệt. Mẫu này chỉ sẵn có ở cấp tuyển tập trang.

Trang Phát hành

Một trang trống để mở rộng trang web của bạn và nhanh chóng phát hành các trang trong trang web. Người đóng góp có thể làm việc trên bản thảo của các trang và phát hành những trang này để chúng hiển thị với người đọc. Trang này bao gồm các thư viện hình ảnh và tài liệu để lưu giữ tài sản phát hành web và nó chỉ sẵn có ở cấp trang.

Trang phát hành với Dòng công việc

Một trang để phát hàng các trang web theo một lịch trình bằng cách sử dụng dòng công việc phê duyệt. Nó có các thư viện hình ảnh và tài liệu để lưu giữ tài sản phát hành web. Theo mặc định, chỉ có thể tạo những trang theo mẫu này ở bên dưới trang này. Mẫu này chỉ sẵn có ở cấp trang khi mẫu trang Cổng Phát hành được dùng để tạo trang cấp cao nhất.

Danh mục sản phẩm

SharePoint Server 2019 chỉ. Một trang web để quản lý dữ liệu danh mục sản phẩm có thể được phát hành đến một trang web công khai trên internet thông qua tìm kiếm. Danh mục sản phẩm có thể được cấu hình để hỗ trợ phiên bản sản phẩm và thuộc tính đa ngôn ngữ sản phẩm. Trang bao gồm quản trị trang để quản lý các dẫn hướng theo nhiều mặt cho các sản phẩm. Mẫu này sẵn dùng chỉ ở mức tuyển tập trang.

Liên lạc site

SharePoint Server 2019 và SharePoint Online chỉ. Phát hành động, tuyệt đẹp nội dung để mọi người trong tổ chức của bạn để giữ lại chúng thông báo và tham gia vào chủ đề, sự kiện hoặc dự án.

Lưu ý: 

  • Theo mặc định, bạn chỉ có thể chọn mẫu trang Trang Phát hành, Trang Phát hành với Dòng công việc hoặc Wiki Doanh nghiệp khi tạo một trang con của trang phát hành. Tuy nhiên, bạn có thể bật thêm các mẫu trang khác bằng cách bấm vào Bố trí trang và mẫu trang bên dưới Diện mạo và Cảm nhận trên trang Thiết đặt Trang.

  • Bạn chỉ có thể tạo một tuyển tập trang bằng cách dùng mẫu trang Wiki Doanh nghiệp khi bạn là người quản trị kho thuật ngữ. Không nhất thiết phải là người quản trị kho thuật ngữ thì mới có thể tạo các trang con có sử dụng mẫu trang Wiki Doanh nghiệp.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×