Giới thiệu về các tính năng đa ngôn ngữ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn là người quản trị tuyển tập trang, bạn sẽ được cung cấp hai kiểu tính năng nhằm giúp bạn hỗ trợ những người dùng nói nhiều ngôn ngữ.

Giao diện người dùng đa ngôn ngữ (MUI).    Bạn sử dụng tính năng MUI tạo trang trong ngôn ngữ khác nhau hơn ngôn ngữ mặc định để cài đặt SharePoint , hoặc để cho phép người dùng riêng lẻ, thay đổi ngôn ngữ hiển thị cho giao diện người dùng cá nhân của trang của họ.

Biến thể (nâng cao để bao gồm thay đổi theo dõi.    Bạn sử dụng tính năng biến thể tạo một trang web phát hành nguồn và sau đó thực hiện các bản sao của nội dung có thể được chuyển đổi thành ngôn ngữ khác nhau. (Tính năng biến thể chỉ hoạt động với site phát hành.)

Quan trọng: Không lựa chọn nào trong các tính năng là một công cụ dịch. MUI thay đổi ngôn ngữ hiển thị cho giao diện và hỗ trợ các biến thể tạo nhiều phiên bản của nội dung mà bạn đó có thể có dịch bằng các chuyên gia bản địa hóa.

Lưu ý: Không giả định rằng bạn phải tạo một trang web hoặc tuyển tập trang trong nhiều ngôn ngữ vì thư viện tài liệu chứa tài liệu trong nhiều ngôn ngữ. Thư viện tài liệu có thể bao gồm các tài liệu trong nhiều ngôn ngữ mà không cần yêu cầu bạn tạo các tuyển tập trang web hoặc trang web bằng nhiều ngôn ngữ.

Trong bài viết này

Tìm hiểu sự khác biệt giữa giao diện người dùng và nội dung của một trang

Giao diện người dùng

Nội dung

Khi nào nên sử dụng MUI, biến thể hoặc cả hai tính năng

Chỉ dùng biến thể

Dùng cả hai tính năng cùng nhau

Chỉ dùng MUI

Biết sự khác nhau giữa giao diện người dùng và nội dung của trang

Các trang web thường có hai phần: Giao diện người dùng, là cách mà bạn tương tác với chính trang đó, và nội dung, là thông tin bạn lưu giữ trên trang đó.

Tính năng MUI hoạt động với giao diện người dùng của trang và tính năng biến thể hoạt động với nội dung của trang.

Giao diện Người dùng

Giao diện người dùng của trang web của bạn tham chiếu đến các phần tử trên màn hình của bạn mà bạn dùng để tương tác với SharePoint, chẳng hạn như các menu, mục dẫn hướng và thùng rác.

Với tính năng MUI, bạn có thể hiển thị các thành phần giao diện người dùng sau đây bằng các ngôn ngữ khác nhau:

  • Tiêu đề và mô tả trang web

  • SharePoint mặc định Menu và hành động

  • Các cột mặc định

  • Các cột tùy chỉnh (danh sách hoặc trang web)

  • Các nối kết thanh dẫn hướng

  • Các dịch vụ siêu dữ liệu được quản lý

Lưu ý: Tính năng MUI chỉ thay đổi ngôn ngữ hiển thị cho các thành phần giao diện người dùng mặc định. Tùy chỉnh các thành phần giao diện người dùng mà bạn đã thêm không được dịch.

Nội dung

Tính năng biến thể hoạt động với nội dung trang web của bạn-thông tin bạn lưu trữ trên một trang web, nhưng không giao diện người dùng trang web.

Thành phần nội dung cơ bản có tính năng biến thể hoạt động với là trang. Nó cũng sao chép toàn bộ thư mục, và có thể sao chép tài liệu nếu chúng được nối kết đến từ một trang trên trang web biến thể nguồn. Các biến thể không sao chép mục danh sách

Khi nào cần sử dụng MUI, biến thể hoặc cả hai tính năng

Hãy quyết định xem bạn sẽ dùng các tính năng đa ngôn ngữ nào trước khi bắt đầu tạo tuyển tập trang, vì các lý do sau:

  • Nếu bạn định dùng tính năng MUI, bạn sẽ cần phải yêu cầu người quản trị cụm máy chủ cài đặt các gói ngôn ngữ cần thiết cho mọi ngôn ngữ mà bạn muốn cung cấp. Sau khi người quản trị cụm máy chủ triển khai các gói ngôn ngữ, người sở hữu tuyển tập trang có thể tạo các trang và cấu hình MUI để hiển thị giao diện người dùng trang bằng các ngôn ngữ khác nhau. Các cá nhân có thể chọn xem trang của họ bằng ngôn ngữ mong muốn.

  • Sau khi bạn đã tạo trang, bạn không thể thay đổi ngôn ngữ giao diện người dùng mặc định của trang, vì thế điều quan trọng là cần bắt đầu bằng ngôn ngữ thích hợp.

  • Nếu bạn định dùng tính năng biến thể thì cần cân nhắc cụ thể về cách thức bạn cấu hình trang cho việc cập nhật, thông báo và các vấn đề khác mà bạn cần thiết lập trước khi tạo trang.

Chỉ dùng MUI

Sử dụng MUI chỉ khi bạn muốn tạo site, tuyển tập trang hoặc trang web trong một ngôn ngữ khác với ngôn ngữ mặc định, hoặc nếu site của bạn sẽ có người dùng không thể làm việc trong ngôn ngữ mặc định mà bạn dự định dùng cho site.

Chỉ dùng Biến thể

Các biến thể được thiết kế để sử dụng khi nội dung của bạn phải được sẵn dùng cho mọi người người nói nhiều ngôn ngữ khác nhau (hoặc người có thể cần phải có thông tin cụ thể dựa trên sự khác biệt khu vực, trên thiết bị di động khác nhau, hoặc trên thương hiệu công ty) — tức là Trang web cung cấp thiết kế nội dung để phù hợp với văn hóa khác nhau, thị trường khác nhau và vùng địa lý khác nhau.

Ngoài ra, nếu bạn đang làm việc trong môi trường nơi có không cài đặt gói ngôn ngữ, bạn không thể sử dụng tính năng MUI, nhưng vẫn còn biến thể cho phép bạn thiết lập một hệ thống phân bố nội dung cho nhiều ngôn ngữ.

Dùng cả hai tính năng cùng nhau

Khi cả hai bạn phát hành nội dung được dịch sang ngôn ngữ khác, và bạn có người sở hữu trang có thể cần phải thực hiện thay đổi cấu trúc trang nhưng những người không nói ngôn ngữ cho site được tạo ra theo, bạn có thể dùng cả hai tính năng cùng nhau để làm cho cả hai vào conte NT và giao diện người dùng của trang của bạn sẵn dùng trong nhiều ngôn ngữ.

Ví dụ, bằng cách dùng tính năng biến thể, bạn có thể đã tạo trang nguồn bằng tiếng Anh có trang đích là tiếng Trung. Tính năng biến thể thiết lập trang tiếng Trung dựa trên các thiết đặt ngôn ngữ và bản địa. Bây giờ, hãy tưởng tượng rằng một người sở hữu trang tại Hoa kỳ không nói tiếng Trung cần thực hiện một số thay đổi trên trang tiếng Trung để bảo trì. Bằng cách dùng tính năng MUI, người nói tiếng Anh có thể chuyển đổi UI của trang tiếng Trung sang tiếng Anh và tương tác dễ dàng hơn với trang đó.

Lưu ý: Khi bạn lập kế hoạch cho các trang đa ngôn ngữ, bạn cũng nên xem xét việc cần có các bản địa nào để hỗ trợ cho các trang của bạn. Bản địa là một thiết đặt về khu vực giúp xác định cách thức hiển thị các con số, ngày tháng và thời gian trên một trang. Thiết đặt bản địa không làm thay đổi ngôn ngữ mà trang đó được hiển thị. Ví dụ, việc lựa chọn bản địa Thái Lan sẽ thay đổi thứ tự sắp xếp mặc định của các mục danh sách và sẽ dùng lịch đạo Phật thay cho lịch mặc định. Bản địa là thiết đặt được cấu hình độc lập với ngôn ngữ được xác định khi tạo trang, nhưng không giống với ngôn ngữ, bản địa có thể được thay đổi bất cứ lúc nào.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×