Giới thiệu về các kiểu nội dung và phát hành kiểu nội dung

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Kiểu nội dung SharePoint với nhau sẽ kéo một mục và thông tin về mục. Mục có thể là một trong nhiều loại khác nhau của tệp, tài liệu, sổ làm việc excel, hoặc thậm chí là một chỉ báo trạng thái cho báo cáo tiến độ. Nó cũng có thể là một danh sách hoặc thư mục. Kiểu nội dung gắn kết các mục này với khóa siêu dữ liệu hoặc các thông tin khác chẳng hạn như một mẫu hay một chính sách duy trì.

Ví dụ, bạn có thể xác định một kiểu nội dung hợp đồng kinh doanh và thêm nó vào thư viện mà nhóm của bạn sử dụng. Sau đó, bất kỳ lúc nào người nào đó để tạo một đề xuất kinh doanh, họ chỉ chọn bán hàng hợp đồng từ menu Tài liệu mới .

Phần thả xuống từ menu Tài liệu Mới hiển thị kiểu nội dung Hợp đồng Kinh doanh.

Kiểu nội dung tài liệu, như là Hợp đồng Kinh doanh này, có thể có các thuộc tính sau:

 • Mẫu dành cho tài liệu

 • Các cột liên kết với nội dung đó, trong đó mỗi cột thể hiện một mục siêu dữ liệu. Ví dụ: danh sách sau đây cho biết một số siêu dữ liệu của tài liệu được dùng thường xuyên:

  • Người bán hàng

  • Công ty khách hàng

  • Số đơn hàng đặt mua
   , v.v...

 • Yêu cầu hiển thị tự động Pa-nen Thông tin Tài liệu và thu thập các thông tin bắt buộc mỗi khi người dùng tạo tệp mới thuộc kiểu này

 • Các thiết đặt Quản lý Thông tin dùng để giải thích chính sách lưu giữ, liệu nó có thể được kiểm nghiệm hay không, v.v...

Tìm hiểu thêm về kiểu nội dung

Mặc định và tùy chỉnh kiểu nội dung

Các kiểu nội dung mặc định

Tùy chỉnh kiểu nội dung

Phát hành kiểu nội dung

Các kiểu nội dung mặc định và tùy chỉnh

Theo mặc định, SharePoint bao gồm nhiều kiểu nội dung. Mỗi phần nội dung trong SharePoint được tạo từ kiểu nội dung. Bạn có thể sử dụng các được xác định trước kiểu nội dung, chẳng hạn như tài liệu trống hoặc thông báo về mà không cần bất kỳ thay đổi, hoặc bạn có thể tạo kiểu nội dung tùy chỉnh.

Hãy xem Thêm kiểu nội dung vào danh sách hoặc thư viện

Đây chỉ là danh sách ngắn về một số kiểu nội dung mặc định trong SharePoint. Có nhiều kiểu nội dung khác mà bạn có thể tìm hiểu bằng cách xem trên trang Thiết đặt Trang trên trang SharePoint.

 • Các kiểu nội dung tài sản số   : âm thanh, Video và ảnh

 • Kiểu nội dung tài liệu   : trang cơ bản, tài liệu, biểu mẫu, nối kết và trang Wiki

 • Kiểu nội dung danh sách   : thông báo, liên hệ, bài đăng Blog, tác vụ

Đây là chỉ là một mẫu của phạm vi hàng của kiểu nội dung sẵn dùng. Để xem các kiểu mặc định sẵn dùng trên trang web của bạn, hãy làm theo các bước sau đây:

Xem tất cả các kiểu nội dung mặc định

 1. Chọn danh sách bạn muốn làm việc với trên khởi động nhanh, hoặc bấm thiết đặt Hình bánh răng hình nút thiết đặt và sau đó bấm thiết đặt trang.

 2. Bấm vào kiểu nội dung trang bên dưới Bộ sưu tập trình thiết kế Web.

 3. Trên trang kiểu nội dung trang, bạn sẽ thấy các kiểu nội dung (chẳng hạn như báo cáo, hình ảnh hay tài liệu), mẹ (chẳng hạn như tài liệu, mục hoặc có định dạng đa phương tiện tài nguyên) và nguồn (thường là hiện tại trang web của bạn).

Tùy chỉnh kiểu nội dung có thể dễ dàng hơn cho người dùng nhất quán. Ngay cả khi không có nhiều loại nội dung dựng sẵn, bạn có thể muốn tạo kiểu nội dung tùy chỉnh cho tổ chức của bạn. Mỗi tổ chức có yêu cầu đặc biệt và loại nội dung khác nhau. Ví dụ, có thể có trang trọng hợp đồng, báo cáo, đề nghị bán hàng, đặc tính thiết kế, thủ tục công ty và v.v.. Bạn có thể tạo kiểu nội dung riêng biệt để giúp bạn quản lý nhiều này.

Để tạo kiểu nội dung trang tùy chỉnh, bạn sẽ luôn bắt đầu từ kiểu nội dung hiện có. Bạn có thể chọn từ bộ sưu tập lớn chứa các kiểu nội dung trang được định sẵn trong Bộ sưu tập Nhà thiết kế Web. Kiểu nội dung mới này thừa kế mọi thuộc tính từ kiểu nội dung mẹ của nó, chẳng hạn như mẫu tài liệu, thiết đặt ở chế độ chỉ đọc hay các cột. Sau khi bạn tạo kiểu nội dung, bạn có thể thay đổi bất kỳ thuộc tính nào trong số này. Ví dụ: bạn có thể muốn dùng một mẫu khác so với mẫu được xác định trong mẫu mẹ.

Các kiểu nội dung có thể được xác định cho hầu như bất kỳ mục nào trong SharePoint. Điều này bao gồm tài liệu và các tệp khác, các mục danh sách, các tệp đa phương tiện và thư mục. Bạn có thể xác định các thuộc tính sau đây cho từng kiểu nội dung. Những thuộc tính này được liên kết tự động mỗi lần có ai đó tạo một tài liệu mới hay tệp khác thuộc một kiểu nội dung cụ thể,

 • Mẫu tài liệu, nếu đó là tài liệu

 • Các chính sách Quản lý Thông tin trình bày các chính sách về lưu giữ và kiểm nghiệm

 • Các cột (siêu dữ liệu) được liên kết với nội dung

 • Các dòng công việc mà các mục thuộc kiểu nội dung này có thể dùng

 • Các tính năng tùy chỉnh

Để tạo một kiểu nội dung tùy chỉnh, hãy làm theo các bước sau đây:

Tạo kiểu nội dung tùy chỉnh

 1. Chọn danh sách bạn muốn làm việc với trên khởi động nhanh, hoặc bấm thiết đặt Hình bánh răng hình nút thiết đặt và sau đó bấm thiết đặt trang.

 2. Bấm vào kiểu nội dung trang bên dưới Bộ sưu tập trình thiết kế Web.

 3. Trên trang kiểu nội dung trang, hãy bấm tạo.

 4. Trên trang kiểu nội dung trang mới, điền tênmô tả cho kiểu nội dung tùy chỉnh của bạn.

 5. Bên dưới Kiểu nội dung mẹ, hãy chọn một mẹ, chẳng hạn như kiểu nội dung tài sản số hoặc kiểu nội dung tài liệu. Bên dưới kiểu nội dung mẹ, hộp thả xuống sẽ thay đổi. Chọn một kiểu nội dung mẹ cụ thể hơn. Ví dụ, nếu bạn đã chọn kiểu nội dung tài sản số, bạn có thể thu hẹp nó vào Video hoặc âm thanh trong hộp này.

 6. Cuối cùng, xác định một nhóm để đặt kiểu nội dung vào, chẳng hạn như kiểu nội dung tùy chỉnh hoặc kiểu nội dung thư mục.

Phát hành kiểu nội dung

Các kiểu nội dung được xác định cho một trang và áp dụng tại trang đó cũng như các trang con của nó. Nhưng đôi khi, bạn muốn dùng một kiểu nội dung cụ thể trên nhiều trang hoặc cho các tuyển tập trang. Ví dụ: tổ chức của bạn có thể dùng một mẫu tiêu chuẩn cho các tài liệu mà đòi hỏi phải có siêu dữ liệu được chuẩn hóa. Vì bạn muốn mọi người dùng trong công ty dùng kiểu nội dung này cho tài liệu nên sẽ là một lựa chọn tốt để phát hành trên tất cả các tuyển tập trang. Hoặc, có thể bộ phận kỹ thuật sẽ tạo một kiểu nội dung cho các thông số kỹ thuật thiết kế và chỉ phát hành nó cho các tuyển tập trang kỹ thuật.

Vì kiểu nội dung bao gồm siêu dữ liệu, các kiểu nội dung và siêu dữ liệu được rất chặt chẽ nối kết. Một dịch vụ siêu dữ liệu quản lý trong SharePoint giúp bạn phát hành kiểu nội dung vào site nơi nó đang được sử dụng. Site và tuyển tập site là một phần của dịch vụ siêu dữ liệu quản lý được gọi là "các trang".

Dịch vụ Siêu dữ liệu được Quản lý phải được tạo và cấu hình rõ ràng. Để bao gồm phát hành kiểu nội dung, người quản trị sẽ xác định một tuyển tập trang cụ thể dưới dạng hub. Các ứng dụng được kết nối và tuyển tập trang có thể đăng ký các kiểu nội dung trên hub đó. Bằng cách cấu hình các dịch vụ Siêu dữ liệu được Quản lý, bạn sẽ làm cho việc quản lý các kiểu nội dung một cách tập trung trở nên khả thi. Các kiểu nội dung được tạo tại trang hub và bất kỳ cập nhật nào đều có thể được phân bố tự động tới các trang người đăng ký.

Hãy xem phát hành kiểu nội dung từ hub phát hành nội dung cho thông tin thêm về phát hành kiểu nội dung.

Đầu trang

Xem Thêm

Thêm cột siêu dữ liệu vào một kiểu nội dung

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×