Giới hạn tìm kiếm cho SharePoint Online

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Là người quản trị người quản lý SharePoint Online (để biết thêm thông tin, hãy xem tổng quan về quản trị tìm kiếm SharePoint Online), bạn cũng nên biết giới hạn tìm kiếm. Ví dụ, không có giới hạn số mục nhập, bạn có thể có trong từ điển tìm kiếm tùy chỉnh hoặc số hàng được trả về là một phần của một tìm kiếm.

Có hai loại giới hạn:

  • Ranh giới Một số mà không thể vượt quá.

  • Được hỗ trợ Một số được đề xuất, dựa trên kiểm tra rằng Microsoft đã thực hiện, không nên vượt quá.

    Nếu bạn vượt quá giới hạn được hỗ trợ, bạn có thể gặp các kết quả không mong muốn hoặc nhận thấy sự suy giảm đáng kể trong hiệu suất.

Lưu ý: Dữ liệu số và chữ trong tài liệu Microsoft Excel được lập chỉ mục và tìm kiếm, nhưng không phải là dữ liệu số. Ví dụ, sẽ được trả về chuỗi "PO123456789" trong kết quả tìm kiếm, nhưng số "123456789" sẽ không.

Các giới hạn này áp dụng cho tất cả các gói SharePoint Online.

Bảng sau đây liệt kê các giới hạn cho tìm kiếm SharePoint Online.

Giới hạn

Giá trị tối đa

Loại giới hạn

Ghi chú

Kích cỡ của tài liệu có thể được tải xuống theo cấu phần tìm kéo

64 MB, 3 MB cho các tài liệu Excel

Ranh giới

Tìm kiếm tải xuống siêu dữ liệu và nội dung từ tài liệu cho đến khi đạt tới kích cỡ tài liệu tối đa. Phần còn lại của nội dung không được tải xuống.

Kích cỡ nội dung được phân tích cú pháp

2 triệu ký tự

Ranh giới

Tìm kiếm dừng phân tích cú pháp một mục sau khi mục đó đã được phân tích cú pháp lên đến 2 triệu ký tự của nội dung từ nó, bao gồm cả các phần đính kèm của mục. Dung lượng thực tế của các ký tự được phân tích cú pháp có thể thể thấp hơn so với giới hạn này vì tìm kiếm sử dụng tối đa 30 giây trên phân tích cú pháp một mục duy nhất và phần đính kèm của nó. Khi tìm kiếm dừng phân tích cú pháp một mục, mục đó được đánh dấu là được xử lý một phần. Bất kỳ nội dung chưa được phân tích cú pháp nào không được xử lý và do đó không được lập chỉ mục.

Ký tự xử lý bởi bộ tách từ

1.000.000

Ranh giới

Tìm kiếm ngắt nội dung thành từ riêng lẻ (mã thông báo). Bộ tách từ sẽ tạo mã thông báo từ các ký tự đầu tiên 1.000.000 của một mục đơn lẻ, bao gồm phần đính kèm của mục.

Dung lượng thực tế của các mã thông báo có thể thể thấp hơn so với giới hạn này vì tìm kiếm sử dụng tối đa 30 giây trên ngắt từ. Bất kỳ nội dung nào còn lại đều không được xử lý.

Kích cỡ thuộc tính được quản lý đã lập chỉ mục

512 KB trên mỗi thuộc tính được quản lý được đặt là "có thể tìm kiếm" hoặc "có thể truy vấn"

Ranh giới

Kích cỡ thuộc tính được quản lý có thể truy xuất

16 KB trên mỗi thuộc tính được quản lý

Ranh giới

Kích cỡ thuộc tính được quản lý có thể sắp xếp và tinh chỉnh

16 KB trên mỗi thuộc tính được quản lý

Ranh giới

Kích cỡ mã thông báo

Biến số – kích cỡ tùy thuộc vào bộ tách từ và bộ tách từ phụ thuộc vào từng ngôn ngữ.

Ranh giới

Tìm kiếm có thể lập chỉ mục các mã thông báo của bất kỳ độ dài nào nhưng bộ tách từ được dùng để tạo ra mã thông báo có thể giới hạn độ dài mã thông báo. Bộ tách từ là các cấu phần nhận thức ngôn ngữ, ngắt nội dung thành một từ đơn (mã thông báo).

Số mục nhập trong một từ điển tìm kiếm tùy chỉnh

5.000 thuật ngữ trên một người thuê

Ranh giới

Ranh giới này giới hạn số lượng thuật ngữ được phép cho các phần bao hàm và loại trừ các từ điển để sửa lỗi chính tả của truy vấn và trích xuất công ty. Bạn có thể lưu giữ nhiều thuật ngữ hơn giới hạn này trong kho thuật ngữ, nhưng tìm kiếm chỉ dùng 5.000 thuật ngữ trên một người thuê.

Ánh xạ thuộc tính được quản lý

100 trên một thuộc tính được quản lý

Được hỗ trợ

Các thuộc tính được tìm kéo có thể được ánh xạ tới thuộc tính được quản lý. Vượt quá giới hạn này có thể làm giảm tốc độ tìm kéo và hiệu suất truy vấn.

Các giá trị trên một thuộc tính được quản lý

1.000

Ranh giới

Một thuộc tính được quản lý có thể có nhiều giá trị cùng kiểu. Đây là số lượng tối đa của các giá trị trên một thuộc tính được quản lý đa giá trị trên một tài liệu. Nếu số này bị vượt quá, giá trị còn lại sẽ bị bỏ đi.

Ngữ cảnh duy nhất được dùng cho xếp hạng

15 ngữ cảnh duy nhất trên một kiểu xếp hạng

Ranh giới

Các trang có thẩm quyền

1 mức cao nhất và các trang mức hai và ba tối thiểu trên một người thuê

Hỗ trợ

Dùng một vài trang mức hai và mức ba nếu có thể trong khi vẫn đạt được mức độ liên quan mong muốn.

Nếu bạn thêm các trang bổ sung, bạn có thể không đạt được mức độ liên quan mong muốn. Thêm site khóa vào mức mức độ liên quan đầu tiên. Thêm nhiều site khóa ở mức liên quan hai hoặc ba, cùng một lúc. Đánh giá mức liên quan sau khi mỗi phần bổ sung để đảm bảo rằng bạn đã đạt được hiệu ứng liên quan mong muốn.

Độ dài văn bản cho các truy vấn bằng cách dùng Ngôn ngữ Truy vấn Từ khóa

4 KB (4.096 ký tự)

Ranh giới

Đối với khám phá truy vấn độ dài văn bản tối đa là 16 KB (16.384 ký tự).

Số hàng trong một tập kết quả

500

Ranh giới

Để hiển thị toàn bộ tập kết quả, hãy đưa ra thêm các truy vấn phân trang.

Đối với Khám phá truy vấn số hàng tối đa trong một tập kết quả là 10.000.

Kiểu xếp hạng

1.000 trên một người thuê

Ranh giới

Sắp đạt đến giới hạn này có thể gây ra hiệu ứng tiêu cực đối với toàn bộ hệ thống.

Chỉ mục văn bản đầy đủ do người dùng xác định

3

Ranh giới

Số lượng các mục tại cơ sở tối đa chỉ mục trong Office 365

20 triệu mục

Ngưỡng

Đối với mỗi 1 TB được thêm trong dung lượng lưu trữ người thuê của bạn có trong Office 365, bạn có thể lập chỉ mục 1 triệu mục tại cơ sở nội dung trong chỉ mục tìm kiếm của đối tượng thuê của bạn trong Office 365 với các giải pháp tìm kiếm hỗn hợp của điện toán đám mây. Hạn ngạch này là theo mặc định giới hạn vuốt 20 triệu mục. Để tăng số lượng các mục mà có thể được lập chỉ mục vượt quá 20 triệu mục, hãy liên hệ trong Microsoft Support.

Xem thêm:

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×