Giúp ngăn các thay đổi đối với phiên bản cuối cùng của tệp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sử dụng Đánh dấu là Cuối cùng để đặt tệp Word, Excel hoặc PowerPoint của bạn ở trạng thái chỉ đọc. Khi bạn đánh dấu là cuối cùng, hãy nhập, chỉnh sửa các lệnh, dấu soát lỗi sẽ bị vô hiệu lực hoặc tắt, đồng thời tệp sẽ trở thành chỉ đọc và thuộc tính Trạng thái của tài liệu được đặt là cuối cùng.

Lưu ý: 

 • Lệnh Đánh dấu là Cuối cùng không phải là tính năng bảo mật. Bất kỳ ai nhận được bản sao điện tử của tệp đã được đánh dấu là cuối cùng có thể sửa tệp bằng cách loại bỏ trạng thái Đánh dấu là Cuối cùng khỏi tệp.

 • Nếu bạn muốn mã hóa một bản trình bày bằng mật khẩu hoặc hạn chế những ai có thể chỉnh sửa nó, hãy xem Thêm hoặc loại bỏ bảo vệ trong tài liệu, sổ làm việc, hoặc bản trình bày của bạn.

Bạn muốn làm gì?

Đánh dấu một tệp là cuối cùng

Bật sửa cho tệp được đánh dấu là cuối cùng

Đánh dấu một tệp là cuối cùng

Sau khi bạn bấm đánh dấu là cuối cùng để đánh dấu tệp là cuối cùng, một thông báo cho biết bạn rằng tệp được đánh dấu là cuối cùng để ngăn sửa tệp.

 1. Trong tệp Word, PowerPoint hay Excel, bấm Tệp > Thông tin > Bảo vệ (Tài liệu, Bản trình bày hoặc Sổ làm việc) > Đánh dấu là Cuối cùng. Ảnh chụp màn hình sau đây cho thấy Đánh dấu là Cuối cùng trong Excel 2016.

Office 2016 Excel Đánh dấu là Bản cuối

Lưu ý: Trong Office 2010 và Office 2013, tùy chọn Đánh dấu là Cuối cùng nằm bên dưới Quyền. Ảnh chụp màn hình sau đây cho thấy Đánh dấu là Cuối cùng trong Excel 2013.

Chọn Đánh dấu là cuối cùng bên dưới Bảo vệ Sổ làm việc
 1. Bấm nút Microsoft Office Ảnh nút , trỏ tới chuẩn bị, sau đó bấm đánh dấu là cuối cùng.

 2. Bấm OK hai lần.

  Lưu ý: 

  • Để xác định nếu một bản trình bày đã được đánh dấu là cuối cùng, tìm đánh dấu là cuối cùng biểu tượng trên thanh trạng thái ở dưới cùng bên trái của cửa sổ PowerPoint, như minh họa trong hình dưới đây:

  • Biểu tượng Đánh dấu là Cuối cùng hiển thị trên thanh trạng thái cho các tài liệu được đánh dấu là cuối cùng

Bật sửa cho tệp được đánh dấu là cuối cùng

Lệnh Đánh dấu là Cuối cùng được chọn trong các tệp đã được đánh dấu là cuối cùng. Nếu bạn muốn cho phép chức năng chỉnh sửa đối với một tệp vốn được đánh dấu là cuối cùng, bạn có thể làm theo thủ tục trên để bấm vào lệnh Đánh dấu là Cuối cùng lần nữa.

Lưu ý: Bạn cũng có thể thấy một tệp đã được đánh dấu là cuối cùng hay chưa bằng cách tìm kiếm biểu tượng Đánh dấu là Cuối cùng trong thanh trạng thái.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×