Giúp giữ thư rác và email rác ra khỏi hộp thư đến của bạn trong Outlook.com

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn nhìn thấy sự gia tăng thư rác và email rác, còn có một số cách để giảm số lượng thư rác đất trong hộp thư đến của bạn.

Chọn phiên bản của bạn để xem hướng dẫn

Các hướng dẫn sẽ khác nhau một chút tùy theo việc bạn có đang sử dụng Outlook.com beta hay không. Chọn phiên bản Outlook.com bạn đang sử dụng để xem các hướng dẫn áp dụng cho bạn.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái hộp thư Outlook.com beta

Hãy xem hướng dẫn cho các phiên bản beta Outlook.com.

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái hộp thư Outlook.com cổ điển

Hãy xem hướng dẫn cho cổ điển Outlook.com.

Hướng dẫn dành cho Outlook.com beta

Báo cáo email rác

Khi bạn di chuyển thư vào thư mục Email rác, Outlook.com học từ đó hành động để tìm hiểu về các loại thư bạn cân nhắc là thư rác. Nếu bạn nhận được email có vẻ như thư rác hoặc một lừa đảo qua mạng, báo cáo.

 1. Chọn thư mà bạn muốn đánh dấu là thư rác hoặc một lừa đảo qua mạng và chọn thư rác trên thanh lệnh.

  Ảnh chụp màn hình nút Thư rác

  Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào thư, rồi chọn Đánh dấu là thư rác.

 2. Để đánh dấu một thư là một lừa đảo qua mạng, hãy đi đến thư mục Email rác, chọn thư, hãy chọn không phải thư rác > lừa đảo.

  Ảnh chụp màn hình của menu rác không với tùy chọn cho lừa đảo được chọn

Hướng dẫn dành cho Outlook.com cổ điển

Báo cáo email rác

Khi bạn di chuyển thư vào thư mục Email rác, Outlook.com học từ đó hành động để tìm hiểu về những gì loại thư người dùng xem xét là thư rác. Nếu bạn nhận được email có vẻ như thư rác hoặc một lừa đảo qua mạng, báo cáo.

 1. Trong hộp thư đến của bạn, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh thư.

 2. Trên thanh lệnh, hãy chọn mũi tên bên cạnh thư rác.

  Ảnh chụp màn hình nút Thư rác trong Outlook.com.

 3. Chọn một trong những mục sau đây:

  • Thư rác Sử dụng tùy chọn này cho thường xuyên email không mong muốn.

  • Lừa đảo qua mạng Sử dụng tùy chọn này để tìm một email đang cố gắng lừa bạn đưa ra thông tin cá nhân của bạn chẳng hạn như mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc số an sinh xã hội của bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy xem xử lý lạm dụng, lừa đảo qua mạng, hoặc giả mạo trong Outlook.com.

  • Tài khoản của bạn tôi đã bị xâm nhập Sử dụng tùy chọn này nếu bạn bắt đầu nhận email rác hoặc thư lừa đảo qua mạng từ một người gửi mà bạn thường tin cậy.

Lưu ý: Hợp lệ doanh nghiệp (bao gồm Microsoft) không gửi thông điệp email không mong muốn để yêu cầu thông tin cá nhân hoặc tài chính. Nếu bạn nghi ngờ về thông điệp email, không mở nối kết hoặc gọi số thư.

Tùy chọn báo cáo và bộ lọc thư rác

Bạn có thể chọn số lượng email Outlook.com bộ lọc, nếu nội dung từ danh sách người gửi không xác định sẽ được tự động bị chặn, hay không, Microsoft được phép chia sẻ báo cáo email rác của bạn với các công ty khác chống thư rác.

Để đặt các tùy chọn báo cáo và bộ lọc thư rác, đi tới bộ lọc và báo cáo.

Các cách khác để giữ thư rác ra khỏi hộp thư đến của bạn

Chọn mũi tên để xem thêm.

Tránh đăng địa chỉ email của bạn trên trang web mạng xã hội của bạn, trong thư mục lớn Internet và chức năng đăng trang web. Không thậm chí đăng nó trên trang web của riêng bạn, trừ khi bạn ngụy trang như được mô tả trong "Ngụy trang địa chỉ email của bạn", bên dưới.

Gửi thư rác nhận phong phú (và xây dựng danh sách liên hệ của họ, quá) khi mọi người mua "sản phẩm của họ." Vì vậy không trả lời thư rác (ngay cả để bỏ đăng ký), mua bất kỳ điều gì từ một business lạ hoặc đồng ý để giữ hoặc chuyển tiền cho bất kỳ ai. Hãy ghi nhớ về thư đó xuất hiện đến khi các tệp từ Microsoft và mà yêu cầu mật khẩu của bạn hoặc đe dọa để đóng tài khoản của bạn hoặc hết hạn mật khẩu của bạn. Chúng là false.

Để làm trống thư mục Email rác của bạn:

 1. Trong ngăn dẫn hướng, hãy chọn Email rác.

 2. Ở phía trên cùng của màn hình, hãy chọn làm trống thư mục.

  Ảnh chụp màn hình của nút làm trống thư mục.

Nếu bạn đang nhận được email không mong muốn, bạn có thể chặn người và bạn không muốn nhận email từ tên miền. Thêm bất kỳ địa chỉ email hoặc tên miền vào danh sách người gửi bị chặn của bạn để gửi các email trực tiếp đến thư mục Email rác của bạn. Bạn cũng có thể thêm địa chỉ email hoặc tên miền vào danh sách người gửi an toàn của bạn nếu bạn luôn muốn nhận thư từ những người gửi.

Lưu ý: Bạn có thể có tối đa 1.024 địa chỉ hoặc tên miền trong danh sách người gửi bị chặn và danh sách người gửi an toàn. Nếu bạn muốn thêm nhiều hơn mà, hãy thử chặn các tên miền thay vì địa chỉ email cá nhân.

Thêm người hoặc tên miền vào danh sách người gửi bị chặn

 1. Ở phía trên cùng của màn hình, chọn thiết đặt Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm rồi kết nối phần mềm với đám mây > tùy chọn > thư > email rác.

 2. Chọn người gửi bị chặn, hãy nhập địa chỉ email hoặc tên miền mà bạn muốn chặn và chọn Thêm biểu tượng Nút Tạo thư mục mới .

  Ảnh chụp màn hình của trang người gửi bị chặn.

  Mẹo: Để sửa hoặc xóa email hoặc tên miền từ danh sách người gửi bị chặn, hãy chọn mục trong danh sách và sau đó chọn sửa Biểu tượng Chỉnh sửa hoặc loại bỏ Loại bỏ .

 3. Chọn lưu Lưu .

Thêm người hoặc tên miền vào danh sách người gửi an toàn của bạn

 1. Ở phía trên cùng của màn hình, chọn thiết đặt Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm rồi kết nối phần mềm với đám mây > tùy chọn > thư > email rác.

 2. Chọn người gửi an toàn, hãy nhập địa chỉ email hoặc tên miền mà bạn muốn thêm và chọn Thêm biểu tượng Nút Tạo thư mục mới . Gửi email từ địa chỉ hoặc tên miền trên người gửi an toàn danh sách không bị chuyển vào thư mục thư rác.

  Ảnh chụp màn hình của người gửi an toàn trang.

  Mẹo: Để sửa hoặc xóa email hoặc tên miền từ danh sách người gửi an toàn, hãy chọn mục trong danh sách và sau đó chọn sửa Biểu tượng Chỉnh sửa hoặc loại bỏ Loại bỏ .

 3. Chọn lưu Lưu .

Nếu Outlook.com xác định một thư là email rác, nó có thể tự động di chuyển nó vào thư mục Email rác. Bất kỳ phần mềm độc hại — phần mềm độc hại tiềm ẩn hoặc mã — bị vô hiệu hóa.

Outlook.com sẽ cung cấp hai cấp độ của lọc email rác: tiêu chuẩn và độc quyền.

 • Tiêu chuẩn    nào giá trị điển hình tính năng lọc email. Bất kỳ thư nào bộ lọc xác định là thư rác sẽ được gửi đến thư mục Email rác của bạn.

 • Loại trừ    sẽ rất hạn chế. Nó chỉ tin nhắn mới xuất phát từ các thành viên của danh sách người gửi an toàn và danh sách gửi thư an toàn của bạn. Nó cũng tin tưởng cảnh báo rằng bạn đã đăng ký và dịch vụ thông báo. Tất cả các thư khác được đặt trong thư mục Email rác.

Để thay đổi mức của tính năng lọc email rác, chọn thiết đặt Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm rồi kết nối phần mềm với đám mây > tùy chọn > thư > email rác > bộ lọc và báo cáo.

Khi bạn cửa hàng trực tuyến, các công ty hộp kiểm đôi khi trước khi chọn cho biết bạn đồng ý rằng rất tốt để bán hoặc cung cấp cho địa chỉ email của bạn cho các bên chịu trách nhiệm.

Hãy thận trọng khi đăng ký nhận bản tin email và giới thiệu về loại thông điệp email bạn đã sẵn sàng để nhận được. Đảm bảo rằng bạn xóa hộp kiểm nếu bạn không muốn liên hệ.

Khi bạn đăng ký dịch vụ trên web chẳng hạn như ngân hàng mua sắm hoặc bản tin, cẩn thận đọc chính sách về quyền riêng tư trước khi bạn hiển thị địa chỉ email của bạn vì vậy bạn không vô tình chấp thuận chia sẻ thông tin mật.

Chính sách về quyền riêng tư nên tạo đại cương cho các điều khoản và các trường hợp liên quan tới nếu hoặc cách site sẽ chia sẻ thông tin của bạn. Nếu một trang web không đăng tuyên bố về quyền riêng tư, hãy cân nhắc việc kinh doanh của bạn ở nơi khác.

Khi bạn đăng lên một bảng thảo luận thư, nhóm tin, Phòng trò chuyện hoặc trang web công cộng, giải thích địa chỉ toàn bộ email của bạn, ví dụ, jerrifrye OUTLOOK DOT com. Cách này, một người có thể giải thích về địa chỉ của bạn, nhưng các chương trình tự động gửi thư rác thường dùng không thể.

Bạn có thể làm giảm đáng kể rủi từ trước tin tặc, virus và sâu nếu bạn có một tường lửa, Giữ cho phần mềm Windows và Microsoft Office Cập Nhật và cài đặt chống vi-rút và gián điệp phần mềm (và cập nhật tất cả theo định kỳ).

 1. Ở phía trên cùng của màn hình, chọn thiết đặt Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm rồi kết nối phần mềm với đám mây > tùy chọn > thư > email rác.

 2. Chọn bộ lọc và báo cáo, và bên dưới khối nội dung từ danh sách người gửi không xác định, hãy chọn chặn phần đính kèm, ảnh, và nối kết từ anyeone không có trong danh sách người gửi an toàn của mình.

Chủ đề Liên quan

Chặn người gửi hoặc bỏ chặn người gửi trong Outlook.com
xử lý lạm dụng, lừa đảo qua mạng, hoặc giả mạo trong Outlook.com
xử lý thư rác trong thư dành cho Windows 10

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×