Giám sát các nội dung riêng tư trong Yammer (người quản trị đã xác nhận)

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nội dung riêng tư trong Yammer nên đó — riêng tư. Tuy nhiên, đôi khi bạn sẽ cần cho người quản trị đã xác nhận xem xét vấn thông điệp riêng tư hoặc nội dung khác. Ví dụ, giả sử bạn nhận được một báo cáo rằng ai đó quấy rối người khác trên một chuỗi hội thoại riêng tư. Bạn cần phải có thể để bảo đảm bảo rằng các thành viên của mạng hành vi theo tiêu chuẩn của công ty của bạn.

Là người quản trị đã xác nhận của mạng Yammer , bạn có thể tạm thời cấp cho chính bạn truy nhập nội dung riêng tư để điều tra vấn đề, và bạn có thể rồi tắt truy nhập một lần nữa để trở lại chế độ mặc định, nơi bạn không thể đọc nội dung riêng tư. Cấp quyền truy nhập nội dung riêng tư áp dụng cho kiểu nội dung trong Yammer, sau đây:

 • Thông điệp riêng tư

 • Nhóm riêng tư

 • Thư, tệp và ghi chú trong nhóm riêng tư

 • Hồ sơ

Lưu ý: Nếu Yammer mạng của bạn được liên kết với Office 365, bất kỳ ai là người quản trị toàn cục trong Office 365 cũng là người quản trị đã xác nhận trong Yammer.

Cấp quyền truy nhập quản trị đã xác nhận nội dung riêng tư trên Yammer

 1. Đăng nhập vào Yammer là người quản trị đã xác nhận.

 2. Đi tới thiết đặt > quản trị mạng.

 3. Trong phần nội dung và bảo mật, chọn Chế độ nội dung.

 4. Chọn Chế độ riêng tư nội dung, và chọn lưu.

  Khi chọn chế độ này, bạn có thể xem riêng các hội thoại hoặc nội dung trong nhóm riêng tư. Một biểu ngữ sẽ cho bạn rằng bạn đang xem nội dung riêng tư. Nội dung riêng tư được hiển thị chỉ cho bạn, người quản trị đã xác nhận đã bật chế độ riêng tư Content, không phải cho tất cả đã xác nhận người quản trị trong mạng.

Khi bạn đang thực hiện điều tra vấn đề, quay lại và thiết lập mạng trở lại chế độ mặc định, nơi riêng tư nội dung là không hiển thị cho người quản trị đã xác nhận.

Thực hiện nội dung riêng tư riêng tư một lần nữa, thậm chí với người quản trị đã xác nhận

 1. Đăng nhập vào Yammer là người quản trị đã xác nhận.

 2. Đi tới thiết đặt > quản trị mạng.

 3. Trong phần nội dung và bảo mật, chọn Chế độ nội dung.

 4. Chọn Chế độ mặc định (khuyên dùng), và chọn lưu.

Xem Thêm

Xác nhận quản trị riêng chế độ nội dung trong Yammer (Trung tâm nhà phát triển Yammer)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×