Giá trị đo trong Power Pivot

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Thước đo, cũng được gọi là các số đo trong Power Pivot trong Excel 2013, là tính toán được sử dụng phân tích dữ liệu. Ví dụ thường tìm thấy trong báo cáo công việc bao gồm tổng, Trung bình, giá trị tối thiểu và tối đa, đếm số lượng hoặc nâng cao hơn tính toán mà bạn tạo bằng cách dùng công thức Biểu thức phân tích dữ liệu (DAX) .

Trong một PivotTable, PivotChart hoặc báo cáo, một số đo được đặt trong khu vực giá trị, nơi các nhãn hàng và cột xung quanh nó xác định ngữ cảnh của giá trị. Ví dụ, nếu bạn đo doanh số theo năm (trên cột) và khu vực (trên hàng), giá trị số đo được tính toán dựa trên một năm đã cho và khu vực. Giá trị của một số đo luôn thay đổi trong phản hồi cho các lựa chọn trên hàng, cột và bộ lọc, cho phép để khám phá đột xuất dữ liệu.

Trong khi số đo và cột được tính toán tương tự như trong đó cả hai dựa trên công thức, họ sẽ khác nhau trong cách chúng được sử dụng. Thước đo được sử dụng thường xuyên nhất trong khu vực giá trị trong PivotTable hoặc PivotChart. Cột được tính toán được sử dụng khi bạn muốn đặt được tính toán kết quả trong một vùng khác nhau của PivotTable (chẳng hạn như một cột hoặc hàng trong PivotTable, hoặc trên trục trong PivotChart). Thật rất quan trọng để hiểu khi nào nên dùng số đo thay vì một cột được tính toán và ngược lại. Để biết thêm thông tin, hãy xem các phép tính trong Power PivotCột tính toán trong Power Pivot.

Tìm hiểu về thước đo

Thước đo bị ẩn hoặc rõ ràng, ảnh hưởng đến cách bạn sử dụng chúng trong PivotTable hoặc PivotChart, và trong các ứng dụng khác sử dụng một Power Pivot mô hình dữ liệu dưới dạng một nguồn dữ liệu.

Trường được tính toán ngầm

Một thước đo ngầm được tạo bằng Excel, khi bạn kéo một trường, chẳng hạn như Doanh số, vào vùng giá trị của danh sách trường PivotTable. Vì các số đo ngầm được tạo bởi Excel, bạn có thể không được lưu ý rằng một số đo mới đã được tạo ra. Nhưng nếu bạn kiểm tra danh sách giá trị kỹ, bạn sẽ thấy trường Doanh số là thực sự là một số đo có tên là Tổng số tiền doanh thu và xuất hiện cùng với tên đó trong cả hai khu vực giá trị của danh sách trường PivotTable, và trên PivotTable đó.

Ẩn thước đo được tạo trong PivotTable

Trường được tính toán ngầm

Ẩn số đo chỉ có thể dùng một phép tính gộp chuẩn (tính tổng, tổng số, MIN, MAX, DISTINCTCOUNT hoặc trung bình), và phải sử dụng định dạng dữ liệu đã xác định cho phép tính gộp đó. Ngoài ra, các số đo ngầm có thể chỉ được sử dụng PivotTable hoặc biểu đồ mà họ đã được tạo ra.

Một thước đo ngầm được kết hợp chặt chẽ với trường đó đó được dựa trên, ảnh hưởng đến cách bạn xoá hoặc sửa đổi số đo sau này.

Trường được tính toán rõ ràng

Một số đo rõ ràng được tạo bởi bạn khi bạn nhập hoặc chọn một công thức trong một ô trong vùng tính toán, hoặc bằng cách sử dụng tính năng tự động tính tổng trong cửa sổ Power Pivot . Hầu hết các thước đo bạn tạo sẽ rõ ràng.

Thước đo rõ ràng được tạo trong Power Pivot vùng tính toán

Trường được tính toán rõ ràng

Thước đo rõ ràng có thể được sử dụng bất kỳ PivotTable hoặc báo cáo PivotChart trong sổ làm việc và bằng Power View. Tuy nhiên, họ có thể gia hạn để trở thành một KPI, hoặc định dạng bằng cách dùng một trong các chuỗi nhiều sẵn dùng cho dữ liệu số. Lệnh menu ngữ cảnh cho KPI tạođịnh dạng sẵn dùng khi bạn đang dùng một trường được tính toán rõ ràng.

Lưu ý: Khi bạn sử dụng một số đo làm KPI, bạn không thể dùng nó cho các phép tính khác; bạn phải thực hiện một bản sao nếu bạn muốn sử dụng công thức trong phép tính cũng. Để biết thêm thông tin về KPI, hãy xem Chỉ số hiệu suất then chốt (KPI) trong Power Pivot.

Đầu Trang

Ví dụ

Người quản lý bán hàng tại Adventure Works đã được yêu cầu cung cấp phép chiếu doanh thu của kênh bán lại theo năm tài chính tiếp theo. Cô quyết định ước tính dựa trên tổng doanh thu của năm ngoái, với mức tăng hàng năm là sáu phần trăm từ các khuyến mãi khác nhau đã được lên lịch cho sáu tháng tiếp theo.

Phát triển các ước tính, cô ấy nhập dữ liệu doanh số năm ngoái kênh bán lại và thêm một PivotTable. Cô ấy tìm thấy Doanh số trường trong bảng Reseller Sales và kéo nó đến khu vực giá trị của danh sách trường PivotTable. Trường xuất hiện trên PivotTable là giá trị duy nhất là tổng doanh số resellers tất cả từ năm trước. Cô ấy thông báo mà ngay cả khi cô ấy không xác định phép tính của mình, một phép tính đã được cung cấp tự động, và trường được đổi tên để tính tổng của Tổng doanh số trong danh sách trường và trên PivotTable. Một phép tính gộp dựng sẵn thêm bằng Excel, =SUM('FactResellerSales'[SalesAmount]) cung cấp phép tính. Cô ấy đổi tên ngầm đo Doanh thu năm cuối cùng.

Phép tính tiếp theo là chiếu doanh số cho tới năm, sẽ được dựa trên doanh số năm trước được nhân với 1.06 tới tài khoản cho 6 phần trăm tăng dự kiến trong kênh bán lại doanh nghiệp. Cho phép tính này, cô ấy phải tạo ra số đo rõ ràng, bằng cách dùng nút Trường tính mới để tạo một phép tính có tên là Doanh thu dự kiến. Cô ấy sẽ điền công thức sau đây: =SUM('FactResellerSales'[SalesAmount])*1.06.

Số đo mới được thêm vào vùng giá trị trong danh sách trường PivotTable. Nó cũng được thêm vào bảng hiện đang hoạt động trong danh sách trường PivotTable. Bảng cung cấp một vị trí cho thước đo trong sổ làm việc. Vì cô ấy thích có số đo trong một bảng khác nhau, cô ấy sửa số đo để thay đổi bảng liên kết.

Với nỗ lực rất nhanh chóng và đơn giản của mình, người quản lý bán hàng đã có thông tin cơ bản. Giờ đây, cô có thể tiếp tục đánh giá phép chiếu của mình bằng cách lọc các kênh bán lẻ cụ thể hoặc bằng cách thêm thông tin dòng sản phẩm để kiểm chứng rằng các khuyến mãi trong tương lai là dành cho các sản phẩm mà kênh bán lẻ cung cấp.

Đặt tên cho thước đo

Bạn có thể sắp xếp lại và đổi tên các số đo sau khi họ được tạo ra. Tuy nhiên, một số giới hạn đối với thay đổi đối với các số đo có:

  • Thước đo xuất hiện trong danh sách trường PivotTable (trừ khi chúng được ẩn) cùng với các đối tượng khác. Cân nhắc việc đặt tên cho chúng trong một cách dễ dàng xác định hành động mà họ sẽ thực hiện.

  • Mỗi tên đo phải là duy nhất trong một bảng.

  • Tránh các tên đã được sử dụng cho cột được tính trong cùng sổ làm việc. Mặc dù có thể cho một số đo và một cột được tính toán có cùng tên, nếu tên không phải là duy nhất, bạn có thể tính toán lỗi.

  • Khi bạn đổi tên một thước đo, bất kỳ công thức nào gọi ra trong một công thức cũng sẽ được Cập Nhật. Trừ khi bạn đang trong chế độ Cập Nhật theo cách thủ công, Cập Nhật kết quả của công thức sẽ thực tự động. Tuy nhiên, thao tác này có thể mất một thời gian.

  • Vì tên là một phần của công thức của thước đo, có một số ký tự không thể được dùng trong tên. Để biết thêm thông tin, hãy xem "Đặt tên cho yêu cầu" "trong cú pháp DAX.

Đầu Trang

Mẹo: Bạn có thể nhóm các thước đo từ nhiều bảng vào một bảng bằng cách tạo một bảng trắng, và sau đó di chuyển hoặc tạo số đo mới trong đó. Giữ lại trong ý, bạn có thể cần phải bao gồm tên bảng trong công thức DAX khi tham chiếu đến các cột trong bảng khác.

Tác vụ

Bài viết sau đây chứa các chỉ dẫn về cách tạo cả trường được tính toán ngầm và rõ ràng.

Tạo số đo trong một PivotTable hoặc PivotChart

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×