Ghi và đăng một Skype Meeting Broadcast

Ghi và đăng một Skype Meeting Broadcast

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tất cả các sự kiện Skype Meeting Broadcast đều được ghi lại tự động để người dự và những người bỏ lỡ cuộc họp có thể xem sau.

Bạn cũng có thể tạo một tệp MP4 có thể tải xuống của cuộc họp. Đây là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn muốn đăng video lên cổng thông tin Office 365 Video của bạn hoặc kênh video khác.

Ghi tệp MP4 có thể tải xuống

 1. Lên lịch cuộc họp bằng cách đi đến Cổng thông tin Skype Meeting Broadcast. Để được hướng dẫn về cách lên lịch, hãy xem Lên lịch sự kiện Skype Meeting Broadcast.

 2. Ở dưới cùng của trang thiết đặt cuộc họp , hãy đảm bảo tạo bản ghi video để tải xuống được chọn (điều này được chọn theo mặc định).

  Ảnh chụp màn hình của hộp kiểm Bật ghi âm cuộc họp trên trang Chi tiết Cuộc họp. Theo mặc định, phần này được chọn.
 3. Nếu bạn muốn có sẵn dùng trên yêu cầu video, hãy đảm bảo đảm video theo yêu cầu sẵn dùng sau khi cuộc họp được chọn (điều này cũng được chọn theo mặc định, và bạn có thể thay đổi thiết đặt trước sau khi cuộc họp).

  Nếu bạn xóa hộp kiểm tạo video theo yêu cầu sẵn dùng sau khi cuộc họp , người dùng sẽ chỉ có thể xem phát rộng trong khi nó vẫn đang chạy. Họ vẫn có thể gia nhập chậm và thấy quảng bá toàn bộ. Tuy nhiên, nếu người dùng gia nhập sau khi phát rộng đã kết thúc, họ sẽ không thể xem phát rộng.

Quan trọng: Sau khi một Skype Meeting Broadcast đã kết thúc, nó vẫn sẵn dùng cho việc tải xuống cho 180 ngày. Sau đó, nó sẽ bị loại bỏ từ dịch vụ. Chúng tôi khuyên bạn tải xuống bất kỳ bản ghi cũng trước ngày 180.

Tải xuống cuộc họp đã ghi

Khi bản tải xuống sẵn có, bạn sẽ thấy một nối kết trong báo cáo cuộc họp.

 1. Đi đến Cổng thông tin Skype Meeting Broadcast.

 2. Trong phần Đã kết thúc, chọn một cuộc họp.

 3. Bấm Tải xuống video.

 4. Đăng vào cổng thông tin Office 365 của bạn bằng cách làm theo các bước trong Tạo và quản lý kênh trong Office 365 video.

Tải xuống báo cáo cuộc họp

Báo cáo cuộc họp bao gồm ID Phiên, tên và địa chỉ email người dự, thông tin trình duyệt, tem ngày giờ, hoạt động (gia nhập, phát, dừng) và ngôn ngữ.

 1. Đi đến Cổng thông tin Skype Meeting Broadcast.

 2. Trong phần Đã kết thúc, chọn một cuộc họp.

 3. Bấm Tải xuống báo cáo cuộc họp.

 4. Khi được hỏi bạn muốn mở hay lưu báo cáo, hãy bấm tùy chọn ưa thích. Theo mặc định, báo cáo được lưu vào tệp Tải xuống của bạn, nhưng bạn có thể xác định bất kỳ vị trí nào.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Skype Meeting Broadcast trợ giúp

Skype Meeting Broadcast là gì

Quản lý một sự kiện Skype Meeting Broadcast

Gia nhập Skype Meeting Broadcast

Sử dụng Bing Pulse trong Skype Meeting Broadcast của bạn

Thêm nguồn cấp Yammer vào một Skype Meeting Broadcast

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×