Ghi nhật ký các hoạt động trong Outlook Customer Manager

Outlook Customer Manager cho phép bạn theo dõi nhiều hoạt động, đồng thời, liên kết chúng với các giao dịch, liên hệ hoặc công ty. Bạn có thể thêm cuộc họp, tạo tác vụ, tải lên tệp và nhập ghi chú từ bất kỳ mục nào.

Thêm hoạt động vào liên hệ, công ty hoặc giao dịch

Với Outlook Customer Manager, mọi thư email bạn gửi tới liên hệ đều được tự động ghi nhật ký. Tuy nhiên, nếu bạn có các loại hoạt động khác, như cuộc họp, cuộc gọi điện thoại, ghi chú hoặc tệp thì bạn có thể thêm những hoạt động này theo cách thủ công.

 1. Mở một liên hệ, công ty hoặc giao dịch trong Outlook Customer Manager.

  Màn hình chào mừng của Outlook Customer Manager
 2. Để thêm nhật ký cuộc họp, nhật ký cuộc gọi hay bài đăng, hãy bắt đầu nhập vào hộp nằm ngay dưới đầu đề Đường thời gian. Ví dụ: Called Kim at 3pm on Wednesday to discuss new deal. Loại mặc định của mục là một bài đăng mới nhưng thay vào đó, bạn có thể chọn biểu tượng cuộc họp hoặc cuộc gọi điện thoại. Khi bạn nhập, Outlook Customer Manager sẽ cố gắng phát hiện loại hoạt động bạn đang thêm, rồi đề xuất một tùy chọn. Bạn có thể chấp nhận đề xuất hoặc chọn một loại hoạt động khác. Khi bạn hoàn tất việc nhập ghi chú của mình, chọn Lưu.

  Thêm hoạt động mới trong Outlook Customer Manager

  Lưu ý: Sau khi bạn lưu hoạt động, hoạt động sẽ trở thành một phần của đường thời gian. Bạn có thể chọn hoạt động này sau để chỉnh sửa các chi tiết, nếu cần.

 3. Bạn cũng có thể thêm các loại hoạt động khác.

  • Để thêm ghi chú dạng dài, hãy chọn Ghi chú bên cạnh Đường thời gian. Bắt đầu nhập vào hộp Thêm ghi chú.... Khi bạn hoàn tất, hãy chọn Lưu.

   Ghi chú được thêm vào theo cách này sẽ không trở thành một phần của đường thời gian nhưng sẽ luôn được liên kết với liên hệ, công ty hoặc giao dịch.

  • Để tải lên tệp, hãy chọn tùy chọn Tệp. Chọn Thêm Tệp, rồi chọn Thêm Tệp Bằng URL hoặc Tải lên Tệp.

   Lưu ý: Tệp được lưu trữ trong OneDrive và Sharepoint nên bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện với tệp trực tuyến đều sẽ được phản ánh trong mục được lưu trữ cùng với liên hệ, công ty hoặc giao dịch.

  • Để thêm email vào đường thời gian của một giao dịch, hãy chọn nút Customer Manager từ email. Chọn Hiển thị mọi nội dung liên quan, chọn dấu + bên cạnh các giao dịch, rồi bắt đầu nhập tên của giao dịch. Outlook Customer Manager sẽ đề xuất các giao dịch khớp. Chọn giao dịch phù hợp, rồi chọn Lưu.

Tìm hiểu thêm về Outlook Customer Manager

Nếu bạn có thắc mắc về Outlook Customer Manager hoặc muốn duyệt toàn bộ tài liệu hướng dẫn về sản phẩm, hãy xem mục Câu hỏi thường gặp về Outlook Customer Manager.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×