Bắt đầu Nhanh OneNote

Ghi chú

Ghi chú trong OneNote

Nhập ghi chú

 1. Bấm vào vị trí bất kỳ trên trang, rồi bắt đầu nhập những lời hay ý đẹp.

  Nơi chứa ghi chú xuất hiện xung quanh văn bản khi bạn nhập và là một cách để di chuyển ghi chú trên một trang.

 2. Tiếp tục nhập trong nơi chứa ghi chú hoặc bấm vào vị trí khác trên trang để tạo một ghi chú mới.

Để thêm ghi chú trong OneNote 2016, chỉ cần bắt đầu nhập trên trang.

Thêm trang

 • Chọn Dấu cộng trong hình tròn Thêm Trang ở trên cùng ngăn bên phải.

 • Trỏ đến lề trái của các trang trong ngăn bên phải, rồi chọn vị trí bạn muốn chèn một trang mới.

Thêm trang vào sổ tay của bạn.

Tạo trang từ mẫu

 1. Chọn Chèn > Mẫu Trang.

  (Chọn nút, không chọn mũi tên.)

 2. Bung rộng các thể loại trong ngăn tác vụ Mẫu.

 3. Chọn một tên mẫu từ danh sách để tạo một trang. Nhấn Ctrl+Z nếu bạn không muốn trang vừa tạo. Lặp lại đến khi bạn tìm thấy một trang bạn thích.

Mẹo: Bạn không thể áp dụng mẫu cho một trang ghi chú hiện có. Thay vào đó, hãy thêm một trang mẫu, rồi sao chép ghi chú của bạn vào đó.

Ảnh chụp màn hình một trang sổ tay được tạo từ mẫu cuộc họp. Ngăn Mẫu đang mở.

Đổi tên trang

 • Chọn tiêu đề trang ở đầu trang, rồi thay thế bằng tiêu đề trang bạn muốn.

 • Bấm chuột phải vào tiêu đề trang ở ngăn bên phải, rồi chọn Đổi tên. Sau đó, thay thế tiêu đề trang.

Bấm chuột phải vào tab trang để đặt tên mới cho trang của bạn.
Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×