Ghi chú phát hành OneDrive

Ghi chú phát hành OneDrive

Cập Nhật gần nhất: 08/10/202019 18

Bài viết này bao gồm các chi tiết về bản phát hành OneDrive mới nhất cho Windows, Mac, Android, iOS và ứng dụng lưu trữ cho các thiết bị chạy Windows 10. Ghi chú phát hành chỉ được bao gồm cho các bản dựng kết nối với Sản xuất.

Tải xuống OneDrive dành cho Windows - 19.152.0801.0009 (19/09/2019)

Tính năng mới

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

Phiên bản hiện tại và trước khi phát hành

Vòng Người dùng nội bộ

Vòng Sản xuất

Vòng Doanh nghiệp

Bản dựng phát hành gần nhất

19.174.0902.0009

19.152.0801.0009

19.086.0502.0010

Đang triển khai

19.152.0927.0012

Lưu ý: 

Ghi chú phát hành OneDrive cho Windows (Vòng Sản xuất)

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng:

  • Hỗ trợ chéo số lớn khi bạn bật sao lưu các thư mục quan trọng của bạn.

  • Giao diện mới cho trải nghiệm chạy đầu tiên.

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng:

  • Thiết kế biểu tượng OneDrive mới trong File Explorer và thanh tác vụ.

  • Đồng bộ B2B - Giờ đây, OneDrive có thể đồng bộ nội dung SharePoint Online từ các tổ chức bên ngoài đã được chia sẻ với bạn giống như nội dung từ chính tổ chức của bạn. Tìm hiểu thêm

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Bản xem trước công khai của mỗi máy tính cài đặt ứng dụng đồng bộ. Tìm hiểu thêm

 • Các tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng:

  • Người dùng doanh nghiệp có thể sử dụng tùy chọn “Nhận trợ giúp” mới trong trung tâm hoạt động OneDrive để tạo thẻ hỗ trợ.

  • Cải thiện logic phát hiện mạng để bắt đầu đồng bộ hóa ngay lập tức khi có kết nối hợp lệ. Trước đây, có thể mất tới 5 phút trước khi ứng dụng đồng bộ được kết nối lại trong một số trường hợp. 

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng: 

  • Người dùng bây giờ sẽ nhận được thông báo về việc tải lên tệp đang thực hiện khi tắt PC.

 • Bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng: 

  • Giờ đây, người dùng có thể sử dụng tùy chọn menu ngữ cảnh "Di chuyển đến OneDrive" để di chuyển tệp vào thư mục OneDrive của mình.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các định nghĩa chính sách nhóm đã được cập nhật với mô tả rõ ràng hơn về chức năng và hành vi.

Ghi chú phát hành OneDrive cho Windows (Vòng Doanh nghiệp)

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng:

  • Thiết kế biểu tượng OneDrive mới trong File Explorer và thanh tác vụ.

  • Người dùng doanh nghiệp có thể sử dụng tùy chọn “Nhận trợ giúp” mới trong trung tâm hoạt động OneDrive để tạo thẻ hỗ trợ.

  • Cải thiện logic phát hiện mạng để bắt đầu đồng bộ hóa ngay lập tức khi có kết nối hợp lệ. Trước đây, có thể mất tới 5 phút trước khi ứng dụng đồng bộ được kết nối lại trong một số trường hợp. 

  • Đồng bộ B2B - Giờ đây, OneDrive có thể đồng bộ nội dung SharePoint Online từ các tổ chức bên ngoài đã được chia sẻ với bạn giống như nội dung từ chính tổ chức của bạn. Tìm hiểu thêm

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng:

  • Người dùng bây giờ sẽ nhận được thông báo về việc tải lên tệp đang thực hiện khi tắt PC.

  • Giờ đây, người dùng có thể sử dụng tùy chọn menu ngữ cảnh "Di chuyển đến OneDrive" để di chuyển tệp vào thư mục OneDrive của mình.

  • Chính sách nhóm để âm thầm đặt cấu hình cho tài khoản người dùng hiện đã hỗ trợ SharePoint Server 2019.

Cách kiểm tra phiên bản bạn đang sử dụng

 1. Bấm vào biểu tượng đám mây OneDrive ở khu vực thông báo, rồi chọn Xem thêm > Thiết đặt.

 2. Chọn tab Giới thiệu và xem số phiên bản bên dưới mục Giới thiệu về Microsoft OneDrive.

Tải xuống OneDrive cho Mac (standalone .pkg) - 19.152.0801.0007 (28/08/2019)

Cũng sẵn dùng từ các Mac App Store.

Tính năng mới

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

Phiên bản hiện tại và trước khi phát hành

Vòng Người dùng nội bộ

Vòng Sản xuất

Vòng Doanh nghiệp

Bản dựng phát hành gần nhất

19.174.0902.0009

19.152.0801.0007
Standalone

19.152.0801.0007
(Cửa hàng ứng dụng Mac)

19.086.0502.0010

Đang triển khai

Lưu ý: 

Ghi chú phát hành OneDrive cho Mac (Vòng Sản xuất)

 • Sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng:

  • Biểu tượng OneDrive đã được cập nhật thiết kế mới trên toàn bộ sản phẩm, bao gồm Bộ Tìm kiếm và thanh menu.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng: 

  • Cải thiện logic phát hiện mạng để bắt đầu đồng bộ hóa ngay lập tức khi có kết nối hợp lệ. Trước đây, có thể mất tới 5 phút trước khi ứng dụng đồng bộ được kết nối lại trong một số trường hợp.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy.

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy.

 • Các tính năng mới dần triển khai cho người dùng:

  • Người dùng doanh nghiệp có thể sử dụng tùy chọn “Nhận trợ giúp” mới trong trung tâm hoạt động OneDrive để tạo thẻ hỗ trợ.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng:

  • Nội dung hỗ trợ được cải thiện dành cho cấu hình đa màn hình.

  • Đây là bản phát hành mới nhất chạy trên Mac OS X 10.11. Tìm hiểu thêm

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng: 

  • Hỗ trợ đồng bộ SharePoint Server 2019 hiện sẵn dùng cho MacOS. Việc triển khai áp dụng với các giao thức xác thực Basic, NTLM và Kerberos.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng: 

  • Tệp Theo Yêu cầu hiện được cung cấp cho người dùng trên macOS 10.14.2 trở lên. Bạn có thể bật tính năng Tệp Theo Yêu cầu trong menu tùy chọn.

Ghi chú phát hành OneDrive cho Mac (Vòng Doanh nghiệp)

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Các tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng:

  • Người dùng doanh nghiệp có thể sử dụng tùy chọn “Nhận trợ giúp” mới trong trung tâm hoạt động OneDrive để tạo thẻ hỗ trợ.

  • Cải thiện logic phát hiện mạng để bắt đầu đồng bộ hóa ngay lập tức khi có kết nối hợp lệ. Trước đây, có thể mất tới 5 phút trước khi ứng dụng đồng bộ được kết nối lại trong một số trường hợp. 

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

Cách kiểm tra phiên bản bạn đang sử dụng

 1. Bấm vào biểu tượng đám mây OneDrive ở khu vực thông báo, rồi chọn Xem thêm > Thiết đặt.

 2. Chọn tab Giới thiệu và xem số phiên bản bên dưới mục Giới thiệu về Microsoft OneDrive.

Tải xuống OneDrive dành cho Android - v5.39 (12/09/2019)

Lưu ý: Cửa hàng Google Play và ứng dụng OneDrive dành cho Android không sẵn có tại Trung Quốc. Ngoài ra, vì OneDrive.com bị tường lửa của chính phủ Trung Quốc chặn, ứng dụng OneDrive sẽ không hoạt động tại Trung Quốc khi bạn đăng nhâp bằng tài khoản Microsoft.

Có gì mới

 • Đối với khách hàng tiêu dùng của chúng tôi, chúng tôi tải ảnh của bạn nhanh hơn và với nhiều hơn nữa.

 • Đối với khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi, bây giờ bạn có thể tạo tệp Word và PowerPoint từ nút Plus ở phía trên cùng bên phải.

 • Lưu ý rằng bây giờ bạn cần Android 6,0 hoặc phiên bản mới hơn để cài đặt ứng dụng Android OneDrive.

Bản trước khi phát hành

Tham gia bản xem trước của OneDrive cho Android và nhận quyền truy nhập sớm vào các tính năng mới trong ứng dụng OneDrive Android.

OneDrive dành cho các ghi chú phát hành của Android

Điều này sẽ không thể thực hiện được nếu không có phản hồi của bạn. Nếu bạn gặp phải bất kỳ sự cố nào, vui lòng mở ứng dụng, rồi lắc thiết bị của bạn và nhấn "Báo cáo sự cố".

 • Khắc phục lỗi gây khó khăn khi đăng nhập, cải thiện tốc độ thực hiện một số thao tác và làm cho một vài bề mặt trở nên đẹp mắt hơn.

 • Ngoài Mã PIN, giờ đây bạn có thể sử dụng dấu vân tay của mình để khóa ứng dụng OneDrive.

 • Chúng tôi đã cải thiện chế độ xem lưới của chúng tôi để giúp ảnh của bạn trở nên nổi bật và trông đẹp nhất cũng như giúp dễ dàng hơn bao giờ hết để xem những ảnh nào được sao lưu trong tab Ảnh.

Tải xuống OneDrive cho iOS - v11.2.6 (03/10/2019)

Tính năng mới

 • Chúng tôi đã thêm hỗ trợ cho tính năng mới của iOS 13 nhiều Windows trên iPads. Nếu bạn có iPad với iOS 13 tiện dụng, giờ đây, bạn có thể mở nhiều tệp cùng lúc để biết các nhu cầu xem và chỉnh sửa của mình.

 • Gõ nhẹ vào thông báo cho các tài liệu Office dùng chung đôi khi đã bị rơi vào ứng dụng. Điều này hiện đã được khắc phục.

 • Một số người dùng đã nhìn thấy thông báo lỗi khi mở tệp Visio của Microsoft. Sự cố này đã được khắc phục. Những tệp này bây giờ mở trong ứng dụng trình xem Microsoft Visio.

Bản trước khi phát hành

Tham gia bản xem trước của OneDrive cho iOS và nhận quyền truy nhập sớm vào các tính năng mới trong ứng dụng OneDrive Android. 

Ghi chú phát hành của OneDrive for iOS

Điều này sẽ không thể thực hiện được nếu không có phản hồi của bạn. Nếu bạn gặp phải bất kỳ sự cố nào, vui lòng mở ứng dụng, rồi lắc thiết bị của bạn và nhấn "Báo cáo sự cố".

 • Trong ánh sáng của chế độ tối iOS 13 mới, ứng dụng hiện đang hỗ trợ chế độ tối. Để sử dụng ứng dụng trong chế độ tối, hãy bật tính năng diện mạo tối mới trên thiết bị iOS 13 của bạn. Đèn đêm được bán riêng.

 • Chúng tôi đã khắc phục sự cố trong đó thu nhỏ tệp đã nhảy quanh màn hình. Các hình thu nhỏ đã làm hơi thở sâu, đã nhảy xuống và bây giờ sẽ được giữ lại tại chỗ.

 • iOS 11 người dùng đã nhìn thấy kết hợp màu sắc trong khi sử dụng ứng dụng. Sự cố này đã được khắc phục.

 • Một số người dùng doanh nghiệp gặp sự cố khi quét một tệp. Điều này cũng đã được khắc phục.

 • Ứng dụng hiện có diện mạo và cảm nhận mới và nhóm thiết kế của chúng tôi có thể dễ dàng. Đầu trang hiện thể thao một giao diện bolder, tìm kiếm sẽ dễ tìm hơn và mọi thứ chỉ cần cảm thấy quen thuộc hơn một chút trên thiết bị của bạn.

 • Trang thiết đặt của chúng tôi cũng đã nhận được một bản làm sạch cuối mùa hè. Những điều sẽ dễ dàng hơn khi tìm và tinh chỉnh cho tùy chọn của bạn.

 • Biểu tượng quét của chúng tôi-có, đó là một biểu tượng quét-bây giờ trông giống như một camera. Điều này sẽ làm giảm một số rắc rối quanh lý do tại sao một Rim ô đã rất nổi bật trong ứng dụng. Gõ nhẹ biểu tượng đúc mới nhất để đồng bộ hóa tài liệu, bảng trắng và ảnh cũ.

 • Và cuối cùng, chỉnh sửa các tệp PDF chỉ cần có nhiều, dễ dàng hơn nhiều. Làm việc trên các tệp PDF hoặc thực hiện, bạn đã biết, giờ đây công việc thực tế là một cơn gió. Bạn sẽ tìm thấy bút, tẩy và tô sáng gọn gàng được đặt ở phía dưới cùng của màn hình. 


 • Trình xem tệp văn bản của chúng tôi gặp sự cố khi vẽ một số ký tự. Điều này đã được khắc phục và bây giờ bạn có thể hiểu nội dung tệp mà không cần thông thạo trong tiếng vô nghia nhị phân.

 • Đôi khi, ứng dụng sẽ chuyển từ tài khoản cá nhân sang doanh nghiệp khi mở ứng dụng. Điều này cũng đã được thực hiện và cân bằng cuộc sống làm việc lại một lần nữa có thể được khôi phục.

 • "Người dùng" chữ đậm "trên cạnh máu của iOS 13 beta đã gặp sự cố trong ứng dụng. Chúng tôi rất vui khi báo cáo điều này đã được khắc phục, và chúng tôi cảm ơn bạn đã thử nghiệm bản beta đậm của bạn.

 • Khi gửi liên kết chia sẻ trong các ứng dụng khác, chẳng hạn như iMessage và mail, tiêu đề ứng dụng sẽ đột ngột bật trong suốt. Chúng tôi đang tất cả cho độ trong suốt, chỉ cần không phải loại này.

 • Kích cỡ tệp trên thiết bị di động không khớp với những gì được hiển thị trên web OneDrive. Thật không may, đây là một lỗi và không thu nhỏ nén. May mắn thay, điều này đã được khắc phục.

 • Khi đánh dấu một số tệp PDF dùng chung - giống như chơi trò chơi treo cổ hoặc củng cố I sau E - việc chỉnh sửa không thực sự tải lên cho một số người dùng. Giờ đây, họ sẽ được tải lên.

 • Người dùng có email kết thúc bằng "_", chẳng hạn như OneDriveFan4Life_@outlook.com, không thể đăng nhập vào ứng dụng. Sự cố này đã được khắc phục bởi kỹ sư của chúng tôi James_ và người dùng như OneDriveFan4Life_ lại có thể đăng nhập vào ứng dụng.

 • Các trang Safari dưới dạng PDF, được tải lên thông qua ứng dụng Tệp, xuất hiện như đã được tải lên thành công - nhưng thực tế đã không thành công. Chúng tôi đã khắc phục sự cố này và những tệp tải lên này sẽ xuất hiện và thực ra là tải lên thành công.

 • Bản cập nhật này chứa các bản sửa lỗi và cải thiện tính ổn định.

 • Dịch văn bản không hoạt động đối với một số người dùng, chuyển một số tuỳ chọn trong trang Thiết đặt trở thành một trò chơi 'đoán cài đặt' gây nhầm lẫn. Sự cố này đã được khắc phục và sẽ có giao diện và nội dung như bạn mong muốn.

 • Giờ đây, việc cộng tác với những người khác sẽ trở nên dễ dàng hơn với chế độ xem chung mới và được cải thiện dành cho khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi! Việc tìm kiếm các tài liệu sẽ trở nên dễ dàng hơn bởi bạn có thể nhìn thấy ai là người chia sẻ tài liệu với bạn và thời điểm họ chia sẻ.

 • Tên tệp và thư mục bắt đầu bằng ký tự ^ được hiển thị là một tên trống. Chúng tôi đã khắc phục sự cố này và ^những ^tên ^tệp ^này ^giờ ^đây ^sẽ ^đều ^có ^thể ^sử ^dụng. ^.^

 • Bản cập nhật này còn chứa các bản sửa lỗi và cải thiện tính ổn định khác.

Chúng tôi đã khắc phục sự cố khiến một số người dùng chờ mãi vẫn không thể tải xong dữ liệu khi đăng nhập vào tài khoản doanh nghiệp. Giờ đây, người dùng có thể truy nhập các tệp của mình ngay sau khi đăng nhập như mong muốn.

Chúng tôi đã cập nhật màu biểu tượng thư mục thành màu kết hợp giữa tông xanh vàng ấm áp và mật ong, gợi nhớ tới kẹo bơ đường. Một số người chỉ coi đây là bản cập nhật về biểu tượng nhưng chúng tôi lại gọi đó là tiêu chuẩn vàng.

Chúng tôi đã cập nhật biểu tượng ứng dụng của mình để phản ánh cách chúng tôi đơn giản hóa và hiện đại hóa năng suất đám mây - với những trải nghiệm được thiết kế cẩn thận nhằm tôn vinh di sản Office của chúng tôi và chào đón tương lai.

Chúng tôi đã khắc phục sự cố với bộ chọn ngày Hết hạn liên kết của mình khiến ngày tháng và ngày trong tuần không hiển thị chính xác. Bạn hãy yên tâm rằng mặc dù các ngày Thứ Tư đôi khi có thể khó phân biệt với ngày Thứ Hai, bộ chọn ngày của chúng tôi hiện đã xử lý được vấn đề này.

Tải xuống ứng dụng lưu trữ OneDrive -v 19.22.0 (18 tháng 9, 2019)

Ứng dụng OneDrive Store cho các thiết bị chạy Windows 10 đã được Cập Nhật để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn, cải thiện hiệu suất và cho phép chúng tôi mang đến cho bạn các tính năng mới nhanh hơn bao giờ hết.

Quan trọng: Ứng dụng OneDrive Store sẽ không đồng bộ tệp của bạn. Đọc ứng dụng OneDrive nào? để xem bạn đang tận dụng tối đa OneDrive hay tìm hiểu cách xác định phiên bản nào của OneDrive mà bạn hiện đang sử dụng.

Phiên bản mới được triển khai cho máy tính để bàn trong vài tuần tới và sẽ sẵn dùng cho các khách hàng hiện có dưới dạng bản cập nhật tự động. Nếu bạn sử dụng ứng dụng hiện có trên các thiết bị như Xbox, Surface Hub hoặc HoloLens, bạn có thể mong đợi bản Cập Nhật sau đó trong 2019. Vì hỗ trợ cho Windows 10 Mobile đã kết thúc, bạn sẽ không thể sử dụng ứng dụng mới trên Windows Phone.

Có gì mới

 • Trải nghiệm hiện đại hơn căn chỉnh chặt chẽ hơn với những gì bạn nhận được trên trang web OneDrive hôm nay, bao gồm việc tương tác được cải thiện với các tệp và các hành động liên kết chẳng hạn như chọn nhiều tệp, di chuyển và sao chép tệp và chọn các dạng xem khác nhau.

 • Ngăn tải xuống mới, nơi bạn có thể xem và khởi động các tệp đã tải xuống trong ứng dụng mặc định của mình.

 • Xem trước tốt hơn cho các tệp và ảnh của bạn.

 • Bạn có thể đăng nhập chỉ với một OneDrive for Business và một tài khoản cá nhân OneDrive cùng một lúc. 

 • Việc làm cho các tệp khả dụng ngoại tuyến không còn được hỗ trợ. Đọc làm việc ngoại tuyến.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Ứng dụng OneDrive nào?

Để biết thêm thông tin, hãy xem Trung tâm trợ giúp Onedrive

Trực tuyến

Nhận trợ giúp trực tuyến
Xem thêm các trang hỗ trợ dành cho OneDriveOneDrive for Business.
Đối với ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động, xem mục Khắc phục sự cố về ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động.

Biểu tượng Hỗ trợ qua email

Hỗ trợ qua email
Nếu bạn vẫn cần tới trợ giúp, hãy lắc thiết bị di động khi đang ở trong ứng dụng OneDrive hoặc gửi email cho nhóm hỗ trợ OneDrive. Để liên hệ với bộ phận hỗ trợ OneDrive for Business từ PC hoặc máy Mac của bạn, chọn biểu tượng OneDrive ở khu vực thông báo hoặc thanh menu, rồi chọn Xem thêm > Gửi phản hồi > Có điều tôi không thích.

OneDrive for Business Người quản trị còn có thể xem OneDrive for Business Tech Community, Trợ giúp dành cho người quản trị OneDrive for Business hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Diễn đàn cộng đồng Office 365

Mẹo
Việc cung cấp vị trí của bạn cho chúng tôi có thể giúp chúng tôi giải quyết sự cố nhanh hơn.

Mọi thứ đã được khắc phục? Nếu bạn đã liên hệ với chúng tôi và OneDrive bắt đầu hoạt động trở lại, vui lòng thông báo cho chúng tôi biết bằng cách trả lời email chúng tôi đã gửi tới bạn.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×