Ghi chú phát hành Người dùng nội bộ cho Word 2016 dành cho máy tính chạy Windows

Bài viết này chứa hàng loạt các thay đổi hàng đầu trong bản dựng Người dùng nội bộ mới nhất cho Word dành cho máy tính chạy Windows. Để rõ ràng thì đây không phải là danh sách toàn bộ những bản sửa lỗi nhỏ gần nhất trong bản dựng. Thay vào đó, hãy coi đây là tập hợp các tính năng mới thú vị nổi bật, các bản sửa lỗi quan trọng và mọi sự cố quan trọng chúng tôi muốn bạn biết.

Để xem ghi chú phát hành cho các ứng dụng trên máy tính khác, xem mục Ghi chú phát hành cho các bản dựng Người dùng nội bộ của Office 2016 dành cho máy tính chạy Windows

Cập nhật Mới nhất

Phiên bản 1803 (Bản dựng 9201.2008)

Chúng tôi đã phát hành phiên bản 1803 (Bản dựng 9201.2008) cho đối tượng Người dùng nội bộ vào 09/03/2018.

Các tính năng mới

 • Không có tính năng mới nổi bật nào trong tuần này.

Các bản sửa lỗi hàng đầu

 • Nhiều bản sửa lỗi về hiệu năng và độ ổn định.

Sự cố đã biết

 • Không có sự cố đã biết nào trong bản dựng này.

Các bản cập nhật trước đây

Để xem ghi chú phát hành cho các bản dựng Người dùng nội bộ trước đây, bấm vào danh sách dưới đây. Để xem lịch sử các bản cập nhật cho cả mức Người dùng nội bộ và Kênh Hàng tháng (Nhóm Mục tiêu), hãy xem mục Lịch sử cập nhật cho Người dùng nội bộ Office dành cho máy tính chạy Windows.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1803 (Bản dựng 9127.2004) cho đối tượng Người dùng nội bộ vào 02/03/2018.

Các tính năng mới

 • Không có tính năng mới nổi bật nào trong tuần này.

Các bản sửa lỗi hàng đầu

 • Nhiều bản sửa lỗi về hiệu năng và độ ổn định.

Sự cố đã biết

 • Không có sự cố đã biết nào trong bản dựng này.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1803 (Bản dựng 9120.2015) cho đối tượng Người dùng nội bộ của mình vào 26/02/2018.

Các tính năng mới

 • Không có tính năng mới nổi bật nào trong tuần này.

Các bản sửa lỗi hàng đầu

 • Nhiều bản sửa lỗi về hiệu năng và độ ổn định.

Sự cố đã biết

 • Không có sự cố đã biết nào trong bản dựng này.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1803 (Bản dựng 9115.2007) cho đối tượng Người dùng nội bộ của mình vào 22/02/2018.

Các tính năng mới

 • Không có tính năng mới nổi bật nào trong tuần này.

Các bản sửa lỗi hàng đầu

 • Nhiều bản sửa lỗi về hiệu năng và độ ổn định.

Sự cố đã biết

 • Không có sự cố đã biết nào trong bản dựng này.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1802 (Bản dựng 9110.2002) cho đối tượng Người dùng nội bộ của mình vào 13/02/2018.

Các tính năng mới

 • Không có tính năng mới nổi bật nào trong tuần này.

Các bản sửa lỗi hàng đầu

 • Nhiều bản sửa lỗi về hiệu năng và độ ổn định.

Sự cố đã biết

 • Không có sự cố đã biết nào trong bản dựng này.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1802 (Bản dựng 9026.2006) cho đối tượng Người dùng nội bộ của mình vào 02/02/2018.

Các tính năng mới

 • Không có tính năng mới nổi bật nào trong tuần này.

Các bản sửa lỗi hàng đầu

 • Nhiều bản sửa lỗi về hiệu năng và độ ổn định.

Sự cố đã biết

 • Không có sự cố đã biết nào trong bản dựng này.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1802 (Bản dựng 9020.2003) cho đối tượng Người dùng nội bộ của mình vào 27/01/2018.

Các tính năng mới

 • Không có tính năng mới nổi bật nào trong tuần này.

Các bản sửa lỗi hàng đầu

 • Nhiều bản sửa lỗi về hiệu năng và độ ổn định.

Sự cố đã biết

 • Không có sự cố đã biết nào trong bản dựng này.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1801 (Bản dựng 9001.2068) cho đối tượng Người dùng nội bộ của mình vào 16/01/2018.

Các tính năng mới

 • Không có tính năng mới nổi bật nào trong tuần này.

Các bản sửa lỗi hàng đầu

 • Nhiều bản sửa lỗi về hiệu năng và độ ổn định.

Sự cố đã biết

 • Không có sự cố đã biết nào trong bản dựng này.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1801 (Bản dựng 8911.2016) cho đối tượng Người dùng nội bộ vào 20/12/2017.

Các tính năng mới

 • Vị trí của số phiên bản và bản dựng trong màn hình Tệp > Tài khoản đã thay đổi. Hãy tìm số phiên bản và bản dựng cạnh nút Giới thiệu về <ứng dụng>.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị số phiên bản và bản dựng cạnh nút Giới thiệu về PowerPoint

Các bản sửa lỗi hàng đầu

 • Không có bản sửa lỗi mới nào.

Sự cố đã biết

 • Không có sự cố đã biết nào.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1711 (Bản dựng 8730.2122) cho đối tượng Người dùng nội bộ vào 04/12/2017.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1711 (Bản dựng 8730.2117) cho đối tượng Người dùng nội bộ vào 04/12/2017.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1711 (Bản dựng 8730.2102) cho đối tượng Người dùng nội bộ vào 30/11/2017.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1712 (Bản dựng 8813.1000) cho đối tượng Người dùng nội bộ vào 20/11/2017. Tuy nhiên, chúng tôi đã phát hiện ra một sự cố quan trọng trong bản dựng 8813.1000, vì vậy chúng tôi quyết định phát hành một bản dựng cũ hơn, ổn định hơn.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1711 (Bản dựng 8711.2037) cho đối tượng Người dùng nội bộ vào 31/10/2017.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1710 (Bản dựng 8625.2055) cho đối tượng Người dùng nội bộ vào 20/10/2017.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1710 (Bản dựng 8613.1000) cho đối tượng Người dùng nội bộ vào 19/09/2017.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1710 (Bản dựng 8530.1000) cho đối tượng Người dùng nội bộ vào 11/09/2017.

Thông tin bổ sung

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×