Ghi chú phát hành Người dùng nội bộ cho PowerPoint 2016 dành cho máy tính chạy Windows

Bài viết này chứa hàng loạt các thay đổi hàng đầu trong bản dựng Người dùng nội bộ mới nhất cho PowerPoint dành cho máy tính chạy Windows. Trước hết thì đây không phải là danh sách toàn bộ những bản sửa lỗi nhỏ gần nhất trong bản dựng. Thay vào đó, hãy coi đây là tập hợp các tính năng mới thú vị nổi bật, các bản sửa lỗi quan trọng và mọi sự cố quan trọng chúng tôi muốn bạn biết.

Để xem ghi chú phát hành cho các ứng dụng trên máy tính khác, xem mục Ghi chú phát hành cho các bản dựng Người dùng nội bộ của Office 2016 dành cho máy tính chạy Windows

Cập nhật Mới nhất

Phiên bản 1803 (Bản dựng 9213.2031)

Chúng tôi đã phát hành phiên bản 1803 (Bản dựng 9213.2031) cho đối tượng Người dùng nội bộ vào 28/03/2018.

Các tính năng mới

 • Không có tính năng mới nổi bật nào trong tuần này.

Các bản sửa lỗi hàng đầu

 • Không có bản sửa lỗi trong tuần này.

Sự cố đã biết

 • Không có sự cố đã biết nào trong bản dựng này. Nếu bạn gặp sự cố, hãy bấm vào Tệp > Phản hồivà cho chúng tôi biết. Khi báo cáo, hãy báo cáo càng cụ thể càng tốt và đưa vào ảnh chụp màn hình cũng như dữ liệu chẩn đoán, nếu bạn cảm thấy thoải mái. Nếu bạn để lại địa chỉ email, nhóm PowerPoint có thể liên hệ với bạn nếu họ có câu hỏi theo dõi.

Các bản cập nhật trước đây

Để xem ghi chú phát hành cho các bản dựng Người dùng nội bộ trước đây, bấm vào danh sách dưới đây. Để xem lịch sử các bản cập nhật cho cả mức Người dùng nội bộ và Kênh Hàng tháng (Nhóm Mục tiêu), hãy xem mục Lịch sử cập nhật cho Người dùng nội bộ Office dành cho máy tính chạy Windows.

Chúng tôi đã phát hành phiên bản 1803 (Bản dựng 9213.2031) cho đối tượng Người dùng nội bộ vào 21/03/2018.

Các tính năng mới

 • Không có tính năng mới nổi bật nào trong tuần này.

Các bản sửa lỗi hàng đầu

 • Giải quyết sự cố khi việc xóa trang chiếu cuối cùng trong bản trình bày khiến tiêu điểm được đặt một cách không chính xác trong ngăn hình thu nhỏ của trang chiếu.

Sự cố đã biết

 • Không có sự cố đã biết nào trong bản dựng này. Nếu bạn gặp sự cố, hãy bấm vào Tệp > Phản hồivà cho chúng tôi biết. Khi báo cáo, hãy báo cáo càng cụ thể càng tốt và đưa vào ảnh chụp màn hình cũng như dữ liệu chẩn đoán, nếu bạn cảm thấy thoải mái. Nếu bạn để lại địa chỉ email, nhóm PowerPoint có thể liên hệ với bạn nếu họ có câu hỏi theo dõi.

Chúng tôi đã phát hành phiên bản 1803 (Bản dựng 9208.2010) cho đối tượng Người dùng nội bộ vào 13/03/2018.

Các tính năng mới

 • Không có tính năng mới nổi bật nào trong tuần này.

Các bản sửa lỗi hàng đầu

 • Nhiều bản sửa lỗi về hiệu năng và độ ổn định.

Sự cố đã biết

 • Không có sự cố đã biết nào trong bản dựng này. Nếu bạn gặp sự cố, hãy bấm vào Tệp > Phản hồivà cho chúng tôi biết. Khi báo cáo, hãy báo cáo càng cụ thể càng tốt và đưa vào ảnh chụp màn hình cũng như dữ liệu chẩn đoán, nếu bạn cảm thấy thoải mái. Nếu bạn để lại địa chỉ email, nhóm PowerPoint có thể liên hệ với bạn nếu họ có câu hỏi theo dõi.

Chúng tôi đã phát hành phiên bản 1803 (Bản dựng 9201.2008) cho đối tượng Người dùng nội bộ vào 09/03/2018.

Các tính năng mới

 • Không có tính năng mới nổi bật nào trong tuần này.

Các bản sửa lỗi hàng đầu

 • Giải quyết hồi quy khi thao tác chọn từng đối tượng/bảng, rồi gọi Shift+Mũi tên trái sẽ co đối tượng lại nhưng khi chọn nhiều đối tượng thì các đối tượng/bảng sẽ di chuyển thay vì co lại. 

 • Nhiều bản sửa lỗi về hiệu năng và độ ổn định.

Sự cố đã biết

 • Không có sự cố đã biết nào trong bản dựng này. Nếu bạn gặp sự cố, hãy bấm vào Tệp > Phản hồivà cho chúng tôi biết. Khi báo cáo, hãy báo cáo càng cụ thể càng tốt và đưa vào ảnh chụp màn hình cũng như dữ liệu chẩn đoán, nếu bạn cảm thấy thoải mái. Nếu bạn để lại địa chỉ email, nhóm PowerPoint có thể liên hệ với bạn nếu họ có câu hỏi theo dõi.

Chúng tôi đã phát hành phiên bản 1803 (Bản dựng 9127.2004) cho đối tượng Người dùng nội bộ vào 02/03/2018.

Các tính năng mới

 • Không có tính năng mới nổi bật nào trong tuần này.

Các bản sửa lỗi hàng đầu

 • Nhiều bản sửa lỗi về hiệu năng và độ ổn định.

Sự cố đã biết

 • Không có sự cố đã biết nào trong bản dựng này. Nếu bạn gặp sự cố, hãy bấm vào Tệp > Phản hồivà cho chúng tôi biết. Khi báo cáo, hãy báo cáo càng cụ thể càng tốt và đưa vào ảnh chụp màn hình cũng như dữ liệu chẩn đoán, nếu bạn cảm thấy thoải mái. Nếu bạn để lại địa chỉ email, nhóm PowerPoint có thể liên hệ với bạn nếu họ có câu hỏi theo dõi.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1803 (Bản dựng 9120.2015) cho đối tượng Người dùng nội bộ của mình vào 26/02/2018.

Các tính năng mới

 • Không có tính năng mới nổi bật nào trong tuần này.

Các bản sửa lỗi hàng đầu

 • Nhiều bản sửa lỗi về hiệu năng và độ ổn định.

Sự cố đã biết

 • Không có sự cố đã biết nào trong bản dựng này. Nếu bạn gặp sự cố, hãy bấm vào Tệp > Phản hồivà cho chúng tôi biết. Khi báo cáo, hãy báo cáo càng cụ thể càng tốt và đưa vào ảnh chụp màn hình cũng như dữ liệu chẩn đoán, nếu bạn cảm thấy thoải mái. Nếu bạn để lại địa chỉ email, nhóm PowerPoint có thể liên hệ với bạn nếu họ có câu hỏi theo dõi.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1803 (Bản dựng 9115.2007) cho đối tượng Người dùng nội bộ của mình vào 22/02/2018.

Các tính năng mới

 • Không có tính năng mới nổi bật nào trong tuần này.

Các bản sửa lỗi hàng đầu

 • Nhiều bản sửa lỗi về hiệu năng và độ ổn định.

Sự cố đã biết

 • Không có sự cố đã biết nào trong bản dựng này. Nếu bạn gặp sự cố, hãy bấm vào Tệp > Phản hồivà cho chúng tôi biết. Khi báo cáo, hãy báo cáo càng cụ thể càng tốt và đưa vào ảnh chụp màn hình cũng như dữ liệu chẩn đoán, nếu bạn cảm thấy thoải mái. Nếu bạn để lại địa chỉ email, nhóm PowerPoint có thể liên hệ với bạn nếu họ có câu hỏi theo dõi.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1802 (Bản dựng 9110.2002) cho đối tượng Người dùng nội bộ của mình vào 13/02/2018.

Các tính năng mới

 • Không có tính năng mới nổi bật nào trong tuần này.

Các bản sửa lỗi hàng đầu

 • Nhiều bản sửa lỗi về hiệu năng và độ ổn định.

 • Giải quyết sự cố khi một số tệp nhất định được mở trong ứng dụng Web PowerPoint, rồi đồng thời mở trong máy khách, gây ra lỗi sai khiến cho tệp bị khóa và không chỉnh sửa được.

Sự cố đã biết

 • Không có sự cố đã biết nào trong bản dựng này. Nếu bạn gặp sự cố, hãy bấm vào Tệp > Phản hồivà cho chúng tôi biết. Khi báo cáo, hãy báo cáo càng cụ thể càng tốt và đưa vào ảnh chụp màn hình cũng như dữ liệu chẩn đoán, nếu bạn cảm thấy thoải mái. Nếu bạn để lại địa chỉ email, nhóm PowerPoint có thể liên hệ với bạn nếu họ có câu hỏi theo dõi.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1802 (Bản dựng 9026.2006) cho đối tượng Người dùng nội bộ của mình vào 02/02/2018.

Các tính năng mới

 • Không có tính năng mới nổi bật nào trong tuần này.

Các bản sửa lỗi hàng đầu

 • Nhiều bản sửa lỗi về hiệu năng và tính ổn định.

Sự cố đã biết

 • Không có sự cố đã biết nào trong bản dựng này. Nếu bạn gặp sự cố, hãy bấm vào Tệp > Phản hồivà cho chúng tôi biết. Khi báo cáo, hãy báo cáo càng cụ thể càng tốt và đưa vào ảnh chụp màn hình cũng như dữ liệu chẩn đoán, nếu bạn cảm thấy thoải mái. Nếu bạn để lại địa chỉ email, nhóm PowerPoint có thể liên hệ với bạn nếu họ có câu hỏi theo dõi.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1802 (Bản dựng 9020.2003) cho đối tượng Người dùng nội bộ của mình vào 27/01/2018.

Các tính năng mới

 • Không có tính năng mới nổi bật nào trong tuần này.

Các bản sửa lỗi hàng đầu

 • Nhiều bản sửa lỗi về hiệu năng và tính ổn định.

Sự cố đã biết

 • Không có sự cố đã biết nào trong bản dựng này. Nếu bạn gặp sự cố, hãy bấm vào Tệp > Phản hồivà cho chúng tôi biết. Khi báo cáo, hãy báo cáo càng cụ thể càng tốt và đưa vào ảnh chụp màn hình cũng như dữ liệu chẩn đoán, nếu bạn cảm thấy thoải mái. Nếu bạn để lại địa chỉ email, nhóm PowerPoint có thể liên hệ với bạn nếu họ có câu hỏi theo dõi.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1801 (Bản dựng 9001.2068) cho đối tượng Người dùng nội bộ của mình vào 16/01/2018.

Các tính năng mới

 • Không có tính năng mới nổi bật nào trong tuần này.


Các bản sửa lỗi hàng đầu

 • Các bản dựng 16.0.8922.1000 trở lên giải quyết sự cố về hiệu năng với bản xem trước trực tiếp về một chủ đề trên Windows RS3.


Sự cố đã biết

 • Không có sự cố đã biết nào trong bản dựng này.Nếu bạn gặp sự cố, hãy bấm vào Tệp > Phản hồi và cho chúng tôi biết. Khi báo cáo, hãy báo cáo càng cụ thể càng tốt và đưa vào ảnh chụp màn hình cũng như dữ liệu chẩn đoán, nếu bạn cảm thấy thoải mái. Nếu bạn để lại địa chỉ email, nhóm PowerPoint có thể liên hệ với bạn nếu họ có câu hỏi theo dõi.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1801 (Bản dựng 8911.2016) cho Người dùng nội bộ vào 20/12/2017. 

Các tính năng mới

 • Vị trí của số phiên bản và bản dựng trong màn hình Tệp > Tài khoản đã thay đổi. Hãy tìm số phiên bản và bản dựng cạnh nút Giới thiệu về <ứng dụng>.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị số phiên bản và bản dựng cạnh nút Giới thiệu về PowerPoint

Các bản sửa lỗi hàng đầu

 • Không có bản sửa lỗi mới nào

Sự cố đã biết

 • Không có sự cố đã biết nào trong bản dựng này. Nếu bạn gặp sự cố, hãy bấm vào Tệp > Phản hồivà cho chúng tôi biết. Khi báo cáo, hãy báo cáo càng cụ thể càng tốt và đưa vào ảnh chụp màn hình cũng như dữ liệu chẩn đoán, nếu bạn cảm thấy thoải mái. Nếu bạn để lại địa chỉ email, nhóm PowerPoint có thể liên hệ với bạn nếu họ có câu hỏi theo dõi.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1801 (Bản dựng 8828.2010) cho đối tượng Người dùng nội bộ vào 09/12/2017.

Các tính năng mới

Hoạt hình 3D: Làm cho mô hình 3D của bạn trở nên sống động với hiệu ứng hoạt hình như đu đưa nhẹ hay nhảy và xoay. 

Ảnh chụp màn hình hiển thị tab Hoạt hình với hoạt hình Xoay 3D được chọn trong PowerPoint.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1711 (Bản dựng 8730.2122) cho đối tượng Người dùng nội bộ vào 04/12/2017.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1711 (Bản dựng 8730.2117) cho đối tượng Người dùng nội bộ vào 04/12/2017.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1711 (Bản dựng 8730.2102) cho đối tượng Người dùng nội bộ vào 30/11/2017.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1712 (Bản dựng 8813.1000) cho đối tượng Người dùng nội bộ vào 20/11/2017. Tuy nhiên, chúng tôi đã phát hiện ra một sự cố quan trọng trong bản dựng 8813.1000, vì vậy chúng tôi quyết định phát hành một bản dựng cũ hơn, ổn định hơn.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1711 (Bản dựng 8711.2037) cho đối tượng Người dùng nội bộ vào 31/10/2017.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1710 (Bản dựng 8625.2055) cho đối tượng Người dùng nội bộ vào 20/10/2017.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1710 (Bản dựng 8613.1000) cho đối tượng Người dùng nội bộ vào 19/09/2017.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1710 (Bản dựng 8530.1000) cho đối tượng Người dùng nội bộ vào 11/09/2017.

Thông tin bổ sung

 • Để báo cáo sự cố hoặc gửi phản hồi trực tiếp cho nhóm của chúng tôi, hãy sử dụng mặt cười ở góc trên bên phải của ứng dụng, rồi bấm vào Tôi Thích Điều gì đó hoặc Tôi Không Thích Điều gì đó.

 • Nếu bạn cần quay lại phiên bản làm việc trước đây, bạn có thể đi tới Panel Điều khiển\Chương trình\Chương trình và Tính năng, rồi gỡ cài đặt Office 365, sau đó truy nhập trang tài khoản của bạn trên Office.com để cài đặt lại phiên bản không phải dành cho Người dùng nội bộ hiện tại.  Bạn phải gỡ cài đặt Office trước khi cài đặt phiên bản cũ hơn.

 • Kết nối với chúng tôi và những Người dùng nội bộ khác thông qua Cộng đồng Người dùng nội bộ Office hoặc bằng cách liên hệ thông qua Twitter.

 • Để tham gia Người dùng nội bộ Office, xem mục Người dùng nội bộ Office là gì?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×