Ghi chú phát hành Người dùng nội bộ cho Outlook 2016 dành cho máy tính chạy Windows

Bài viết này chứa hàng loạt các thay đổi hàng đầu trong bản dựng Người dùng nội bộ mới nhất cho Outlook dành cho máy tính chạy Windows. Trước hết thì đây không phải là danh sách toàn bộ những bản sửa lỗi nhỏ gần nhất trong bản dựng. Thay vào đó, hãy coi đây là tập hợp các tính năng mới thú vị nổi bật, các bản sửa lỗi quan trọng và mọi sự cố quan trọng chúng tôi muốn bạn biết.

Nếu bạn muốn xem ghi chú phát hành cho các ứng dụng trên máy tính khác, xem mục Ghi chú phát hành cho các bản dựng Người dùng nội bộ của Office 2016 dành cho máy tính chạy Windows

Bản cập nhật Người dùng nội bộ mới nhất

Phiên bản 1803 (Bản dựng 9213.2031)

Chúng tôi đã phát hành phiên bản 1803 (Bản dựng 9213.2031) cho đối tượng Người dùng nội bộ vào 28/03/2018.

Các tính năng mới

 • Không có tính năng mới nổi bật nào trong bản dựng này.

Các bản sửa lỗi hàng đầu

 • Không có bản sửa lỗi nào trong bản dựng này.

Sự cố đã biết

 • Không có sự cố đã biết nào trong bản dựng này

Các bản cập nhật trước đây

Để xem ghi chú phát hành cho các bản dựng Người dùng nội bộ trước đây, bấm vào danh sách dưới đây. Để xem lịch sử các bản cập nhật cho cả mức Người dùng nội bộ và Kênh Hàng tháng (Nhóm Mục tiêu), hãy xem mục Lịch sử cập nhật cho Người dùng nội bộ Office dành cho máy tính chạy Windows.

Chúng tôi đã phát hành phiên bản 1803 (Bản dựng 16.0.9213.2031) cho đối tượng Người dùng nội bộ vào 21/03/2018.

Các tính năng mới

 • Không có tính năng mới nổi bật nào trong bản dựng này.

Các bản sửa lỗi hàng đầu

 • Không có bản sửa lỗi nào trong bản dựng này.

Sự cố đã biết

 • Không có sự cố đã biết nào trong bản dựng này

Chúng tôi đã phát hành phiên bản 1803 (Bản dựng 9208.2010) cho đối tượng Người dùng nội bộ vào 13/03/2018.

Các tính năng mới

 • Không có tính năng mới nổi bật nào trong bản dựng này.

Các bản sửa lỗi hàng đầu

 • Sau khi Outlook tự động sửa dấu chấm lửng thì thay vào đó nút Làm lại có chức năng như Hoàn tác.

 • Danh sách thư Outlook kết xuất các hình chữ nhật trắng/đen trong những trường hợp nhất định.

Sự cố đã biết

 • Không có sự cố đã biết nào trong bản dựng này

Chúng tôi đã phát hành phiên bản 1803 (Bản dựng 9201.2008) cho đối tượng Người dùng nội bộ vào 09/03/2018.

Các tính năng mới

 • Không có tính năng mới nổi bật nào trong bản dựng này.

Các bản sửa lỗi hàng đầu

 • Các bản sửa lỗi bố trí thẻ thông báo (hình thức).

 • Outlook đã gửi nội dung thư trống với một số phần bổ trợ lưu trữ bên thứ 3.

 • Sự cố khi bấm chuột phải vào một người nhận.

Sự cố đã biết

 • Sau khi Outlook tự động sửa dấu chấm lửng thì thay vào đó nút Làm lại có chức năng như Hoàn tác.

 • Danh sách thư Outlook kết xuất các hình chữ nhật trắng/đen trong những trường hợp nhất định.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1803 (Bản dựng 9127.2004) cho đối tượng Người dùng nội bộ vào 02/03/2018.

Các tính năng mới

 • Không có tính năng mới nổi bật nào trong bản dựng này.

Các bản sửa lỗi hàng đầu

 • Hộp thoại cảnh báo cho các quy tắc được tạo trong Outlook Web Access đã bị cắt.

 • Cửa sổ yêu cầu/hủy bỏ cuộc họp - con trỏ có vẻ như nằm ở phần nội dung nhưng trường địa điểm đã được cập nhật thay vào đó. 

Sự cố đã biết

 • Không có sự cố đã biết nào trong bản dựng này. Nếu bạn gặp sự cố, hãy bấm vào Trợ giúp > Hỗ trợ > Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ và cho chúng tôi biết.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1803 (Bản dựng 9120.2015) cho đối tượng Người dùng nội bộ của mình vào 26/02/2018.

Các tính năng mới

 • Không có tính năng mới nổi bật nào trong tuần này.

Các bản sửa lỗi hàng đầu

 • Cửa sổ yêu cầu/hủy bỏ cuộc họp - con trỏ có vẻ như nằm ở phần nội dung nhưng trường địa điểm đã được cập nhật thay vào đó. 

 • Các bản sửa lỗi bố trí thẻ thông báo (hình thức).

 • Hộp thoại cảnh báo cho các quy tắc được tạo trong Outlook Web Access đã bị cắt.

 • Outlook đã gửi nội dung thư trống với một số phần bổ trợ lưu trữ bên thứ 3.

 • Sự cố khi bấm chuột phải vào một người nhận.

 • Sau khi Outlook tự động sửa dấu chấm lửng thì thay vào đó nút Làm lại có chức năng như Hoàn tác.

 • Danh sách thư Outlook kết xuất các hình chữ nhật trắng/đen trong những trường hợp nhất định

Sự cố đã biết

 • Không có sự cố đã biết nào trong bản dựng này. Nếu bạn gặp sự cố, hãy bấm vào Trợ giúp > Hỗ trợ > Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ và cho chúng tôi biết.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1803 (Bản dựng 9115.2007) cho đối tượng Người dùng nội bộ của mình vào 22/02/2018.

Các tính năng mới

 • Không có tính năng mới nổi bật nào trong tuần này.

Các bản sửa lỗi hàng đầu

 • Không có bản sửa lỗi trong tuần này

Sự cố đã biết

 • Không có sự cố đã biết nào trong bản dựng này. Nếu bạn gặp sự cố, hãy bấm vào Trợ giúp > Hỗ trợ > Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ và cho chúng tôi biết.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1802 (Bản dựng 9110.2002) cho đối tượng Người dùng nội bộ của mình vào 13/02/2018.

Các tính năng mới

 • Không có tính năng mới nổi bật nào trong tuần này.

Các bản sửa lỗi hàng đầu

 • Đã khắc phục bố trí thẻ thông báo

 • Mẹo thư hiện đã được loại bỏ đối với người nhận không còn trong dòng đến/cc

 • Thêm một số sự cố được khắc phục

Sự cố đã biết

 • Không có sự cố đã biết nào trong bản dựng này. Nếu bạn gặp sự cố, hãy bấm vào Trợ giúp > Hỗ trợ > Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ và cho chúng tôi biết.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1802 (Bản dựng 9026.2006) cho đối tượng Người dùng nội bộ của mình vào 02/02/2018.

Các tính năng mới

 • Không có tính năng mới nổi bật nào trong tuần này.

Các bản sửa lỗi hàng đầu

 • Nhiều bản sửa lỗi về hiệu năng và độ ổn định.

Sự cố đã biết

 • Không có sự cố đã biết nào trong bản dựng này. Nếu bạn gặp sự cố, hãy bấm vào Trợ giúp > Hỗ trợ > Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ và cho chúng tôi biết.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1802 (Bản dựng 9020.2003) cho đối tượng Người dùng nội bộ của mình vào 27/01/2018.

Các tính năng mới

 • Không có tính năng mới nổi bật nào trong tuần này.

Các bản sửa lỗi hàng đầu

 • Đôi khi việc tìm kiếm cho kết quả "Không tìm thấy kết quả khớp" với phạm vi "Tất cả các Hộp thư" nhưng giờ đây, tìm kiếm đã hoạt động.

 • Chúng tôi đã khắc phục sự cố khiến một số thư không thể gửi lại.

 • Đã giải quyết sự cố đôi khi khiến các tệp đính kèm bị loại bỏ trong lúc chuyển tiếp thư văn bản thuần. 

 • Outlook đôi khi không mở được một số thư SMS nhất định nhưng giờ đây, bạn có thể mở được.

 • Chúng tôi đã khắc phục sự cố với mã quốc gia trùng lặp trong các số điện thoại được định dạng đặc biệt cho các liên hệ mới.

 • Nhiều bản sửa lỗi về hiệu năng và độ ổn định.

Sự cố đã biết

 • Không có sự cố đã biết nào trong bản dựng này. Nếu bạn gặp sự cố, hãy bấm vào Trợ giúp > Hỗ trợ > Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ và cho chúng tôi biết.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1801 (Bản dựng 9001.2068) cho đối tượng Người dùng nội bộ của mình vào 16/01/2018.

Các tính năng mới

 • Không có tính năng mới nổi bật nào trong tuần này.

Các bản sửa lỗi hàng đầu

 • Nhiều bản sửa lỗi về hiệu năng và độ ổn định.

Sự cố đã biết

 • Không có sự cố đã biết nào trong bản dựng này. Nếu bạn gặp sự cố, hãy bấm vào Trợ giúp > Hỗ trợ > Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ và cho chúng tôi biết.

Chúng tôi đã phát hành phiên bản 1801 (Bản dựng 8911.2016) cho Người dùng nội bộ vào 20/12/2017.

Tính năng mới hoặc được cải thiện

 • Các cải thiện cho nhóm: Các cuộc hội thoại tải nhanh hơn bao giờ hết và bạn có thể bấm đúp để mở thư mới nhất trong cửa sổ riêng.

 • Vị trí của số phiên bản và bản dựng trong màn hình Tệp > Tài khoản đã thay đổi. Hãy tìm số phiên bản và bản dựng cạnh nút Giới thiệu về <ứng dụng>.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị số phiên bản và bản dựng cạnh nút Giới thiệu về PowerPoint

Các bản sửa lỗi hàng đầu

 • Không có bản sửa lỗi nổi bật nào trong tuần này.

Sự cố đã biết

 • Không có sự cố đã biết nào trong bản dựng này. Nếu bạn gặp sự cố, hãy bấm vào Trợ giúp > Hỗ trợ > Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ và cho chúng tôi biết.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1711 (Bản dựng 8730.2122) cho đối tượng Người dùng nội bộ vào 04/12/2017.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1711 (Bản dựng 8730.2117) cho đối tượng Người dùng nội bộ vào 04/12/2017.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1711 (Bản dựng 8730.2102) cho đối tượng Người dùng nội bộ vào 30/11/2017.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1712 (Bản dựng 8813.1000) cho đối tượng Người dùng nội bộ vào 20/11/2017. Tuy nhiên, chúng tôi đã phát hiện ra một sự cố quan trọng trong bản dựng 8813.1000, vì vậy chúng tôi quyết định phát hành một bản dựng cũ hơn, ổn định hơn.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1711 (Bản dựng 8711.2037) cho đối tượng Người dùng nội bộ vào 31/10/2017.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1710 (Bản dựng 8625.2055) cho đối tượng Người dùng nội bộ vào 20/10/2017.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1710 (Bản dựng 8613.1000) cho đối tượng Người dùng nội bộ vào 19/09/2017.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1710 (Bản dựng 8530.1000) cho đối tượng Người dùng nội bộ vào 11/09/2017.

Thông tin bổ sung:

 • Để tạo đề xuất, bấm vào Tệp> Phản hồi

 • Để báo cáo sự cố trực tiếp với nhóm của chúng tôi, bấm vào Tệp > Hỗ trợ > Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ. Thao tác này sẽ cho phép chúng tôi thu thập thông tin khắc phục sự cố để chúng tôi có thể giải quyết sự cố hoặc bỏ chặn cho bạn. Trong nhóm kỹ thuật Outlook, chúng tôi hợp tác chặt chẽ với những nhân viên hỗ trợ này nên đây thực sự là phương pháp tốt nhất để báo cáo sự cố. 

 • Để trở về phiên bản làm việc trước đây, hãy gỡ cài đặt Office 365, rồi đi tới trang tài khoản của bạn trên Office.com để cài đặt lại phiên bản không phải dành cho Người dùng nội bộ hiện tại.  Bạn phải gỡ cài đặt phiên bản Người dùng nội bộ mới hơn của Office trước khi cài đặt phiên bản cũ hơn.

 • Để kết nối với những Người dùng nội bộ khác hoặc cập nhật về các tính năng và bản phát hành mới, truy nhập Cộng đồng Người dùng nội bộ Office hoặc theo dõi chúng tôi trên Twitter.

 • Nếu bạn chưa phải là Người dùng nội bộ và muốn trở thành Người dùng nội bộ, xem mục Người dùng nội bộ Office là gì? 

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×