Ghi chú phát hành Người dùng nội bộ cho Excel 2016 dành cho máy tính chạy Windows

Bài viết này chứa hàng loạt các thay đổi hàng đầu trong bản dựng Người dùng nội bộ mới nhất cho Excel dành cho máy tính chạy Windows. Trước hết thì đây không phải là danh sách toàn bộ những bản sửa lỗi nhỏ gần nhất trong bản dựng. Thay vào đó, hãy coi đây là tập hợp các tính năng mới thú vị nổi bật, các bản sửa lỗi quan trọng và mọi sự cố quan trọng chúng tôi muốn bạn biết.

Để tìm ghi chú phát hành cho các ứng dụng trên máy tính khác, xem mục Ghi chú phát hành cho các bản dựng Người dùng nội bộ của Office 2016 dành cho máy tính chạy Windows.

Bản cập nhật Người dùng nội bộ mới nhất

Phiên bản 1803 (Bản dựng 9213.2031)

Vào 28/03/2018, chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1803 (Bản dựng 9213.2031) cho đối tượng Người dùng nội bộ.

Các tính năng mới

 • Không có tính năng mới nổi bật nào trong tuần này.

Các bản sửa lỗi hàng đầu

 • Nhiều bản sửa lỗi về hiệu năng và độ ổn định.

Sự cố đã biết

 • Không có sự cố đã biết nào trong bản dựng này. Nếu bạn gặp sự cố, hãy bấm vào Tệp> Phản hồi và cho chúng tôi biết. Khi báo cáo, hãy báo cáo càng cụ thể càng tốt và đưa vào ảnh chụp màn hình cũng như dữ liệu chẩn đoán, nếu bạn cảm thấy thoải mái. Nếu bạn để lại địa chỉ email, nhóm Excel có thể liên hệ với bạn nếu họ có câu hỏi theo dõi.

Các bản cập nhật trước đây

Để xem ghi chú phát hành cho các bản dựng Người dùng nội bộ trước đây, bấm vào danh sách dưới đây. Để xem lịch sử các bản cập nhật cho cả mức Người dùng nội bộ và Kênh Hàng tháng (Nhóm Mục tiêu), hãy xem mục Lịch sử cập nhật cho Người dùng nội bộ Office dành cho máy tính chạy Windows.

Vào 21/03/2018, chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1803 (Bản dựng 9213.2031) cho đối tượng Người dùng nội bộ.

Các tính năng mới

 • Không có tính năng mới nổi bật nào trong tuần này.

Các bản sửa lỗi hàng đầu

 • Nhiều bản sửa lỗi về hiệu năng và độ ổn định.

Sự cố đã biết

 • Không có sự cố đã biết nào trong bản dựng này. Nếu bạn gặp sự cố, hãy bấm vào Tệp> Phản hồi và cho chúng tôi biết. Khi báo cáo, hãy báo cáo càng cụ thể càng tốt và đưa vào ảnh chụp màn hình cũng như dữ liệu chẩn đoán, nếu bạn cảm thấy thoải mái. Nếu bạn để lại địa chỉ email, nhóm Excel có thể liên hệ với bạn nếu họ có câu hỏi theo dõi.

Vào 13/03/2018, chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1803 (Bản dựng 9208.2010) cho đối tượng Người dùng nội bộ.

Các tính năng mới

 • Không có tính năng mới nổi bật nào trong tuần này.

Các bản sửa lỗi hàng đầu

 • Nhiều bản sửa lỗi về hiệu năng và độ ổn định.

Sự cố đã biết

 • Không có sự cố đã biết nào trong bản dựng này. Nếu bạn gặp sự cố, hãy bấm vào Tệp> Phản hồi và cho chúng tôi biết. Khi báo cáo, hãy báo cáo càng cụ thể càng tốt và đưa vào ảnh chụp màn hình cũng như dữ liệu chẩn đoán, nếu bạn cảm thấy thoải mái. Nếu bạn để lại địa chỉ email, nhóm Excel có thể liên hệ với bạn nếu họ có câu hỏi theo dõi.

Vào 09/03/2018, chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1803 (Bản dựng 9201.2008) cho đối tượng Người dùng nội bộ.

Các tính năng mới

 • Không có tính năng mới nổi bật nào trong tuần này.

Các bản sửa lỗi hàng đầu

 • Nhiều bản sửa lỗi về hiệu năng và độ ổn định.

Sự cố đã biết

 • Không có sự cố đã biết nào trong bản dựng này. Nếu bạn gặp sự cố, hãy bấm vào Tệp> Phản hồi và cho chúng tôi biết. Khi báo cáo, hãy báo cáo càng cụ thể càng tốt và đưa vào ảnh chụp màn hình cũng như dữ liệu chẩn đoán, nếu bạn cảm thấy thoải mái. Nếu bạn để lại địa chỉ email, nhóm Excel có thể liên hệ với bạn nếu họ có câu hỏi theo dõi.

Vào 02/03/2018, chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1803 (Bản dựng 9127.2004) cho đối tượng Người dùng nội bộ.

Các tính năng mới

 • Thông tin chuyên sâu trong Excel giờ đã hoạt động với đối tượng Người dùng nội bộ Nhanh! Bấm vào nút Thông tin chuyên sâu ở tab Chèn trong dải băng để hiểu rõ hơn dữ liệu của bạn và tìm ra những mẫu hình thú vị. Hãy xem qua video bên dưới để biết tính năng được triển khai. TÌM HIỂU THÊM

  Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Các bản sửa lỗi hàng đầu

 • Nhiều bản sửa lỗi về hiệu năng và độ ổn định.

Sự cố đã biết

 • Không có sự cố đã biết nào trong bản dựng này. Nếu bạn gặp sự cố, hãy bấm vào Tệp> Phản hồi và cho chúng tôi biết. Khi báo cáo, hãy báo cáo càng cụ thể càng tốt và đưa vào ảnh chụp màn hình cũng như dữ liệu chẩn đoán, nếu bạn cảm thấy thoải mái. Nếu bạn để lại địa chỉ email, nhóm Excel có thể liên hệ với bạn nếu họ có câu hỏi theo dõi.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1803 (Bản dựng 9120.2015) cho đối tượng Người dùng nội bộ của mình vào 26/02/2018.

Các tính năng mới

 • Không có tính năng mới nổi bật nào trong tuần này.

Các bản sửa lỗi hàng đầu

 • Nhiều bản sửa lỗi về hiệu năng và độ ổn định.

Sự cố đã biết

 • Không có sự cố đã biết nào trong bản dựng này. Nếu bạn gặp sự cố, hãy bấm vào Tệp> Phản hồi và cho chúng tôi biết. Khi báo cáo, hãy báo cáo càng cụ thể càng tốt và đưa vào ảnh chụp màn hình cũng như dữ liệu chẩn đoán, nếu bạn cảm thấy thoải mái. Nếu bạn để lại địa chỉ email, nhóm Excel có thể liên hệ với bạn nếu họ có câu hỏi theo dõi.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1803 (Bản dựng 9115.2007) cho đối tượng Người dùng nội bộ của mình vào 22/02/2018.

Các tính năng mới

 • Không có tính năng mới nổi bật nào trong tuần này.

Các bản sửa lỗi hàng đầu

 • Nhiều bản sửa lỗi về hiệu năng và độ ổn định.

Sự cố đã biết

 • Không có sự cố đã biết nào trong bản dựng này. Nếu bạn gặp sự cố, hãy bấm vào Tệp> Phản hồi và cho chúng tôi biết. Khi báo cáo, hãy báo cáo càng cụ thể càng tốt và đưa vào ảnh chụp màn hình cũng như dữ liệu chẩn đoán, nếu bạn cảm thấy thoải mái. Nếu bạn để lại địa chỉ email, nhóm Excel có thể liên hệ với bạn nếu họ có câu hỏi theo dõi.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1802 (Bản dựng 9110.2002) cho đối tượng Người dùng nội bộ của mình vào 13/02/2018.

Các tính năng mới

 • Không có tính năng mới nổi bật nào trong tuần này.

Các bản sửa lỗi hàng đầu

 • Nhiều bản sửa lỗi về hiệu năng và độ ổn định.

Sự cố đã biết

 • Không có sự cố đã biết nào trong bản dựng này. Nếu bạn gặp sự cố, hãy bấm vào Tệp> Phản hồi và cho chúng tôi biết. Khi báo cáo, hãy báo cáo càng cụ thể càng tốt và đưa vào ảnh chụp màn hình cũng như dữ liệu chẩn đoán, nếu bạn cảm thấy thoải mái. Nếu bạn để lại địa chỉ email, nhóm Excel có thể liên hệ với bạn nếu họ có câu hỏi theo dõi.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1802 (Bản dựng 9026.2006) cho đối tượng Người dùng nội bộ của mình vào 02/02/2018.

Các tính năng mới

 • Không có tính năng mới nổi bật nào trong tuần này.

Các bản sửa lỗi hàng đầu

 • Nhiều bản sửa lỗi về hiệu năng và độ ổn định.

Sự cố đã biết

 • Không có sự cố đã biết nào trong bản dựng này. Nếu bạn gặp sự cố, hãy bấm vào Tệp> Phản hồi và cho chúng tôi biết. Khi báo cáo, hãy báo cáo càng cụ thể càng tốt và đưa vào ảnh chụp màn hình cũng như dữ liệu chẩn đoán, nếu bạn cảm thấy thoải mái. Nếu bạn để lại địa chỉ email, nhóm Excel có thể liên hệ với bạn nếu họ có câu hỏi theo dõi.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1802 (Bản dựng 9020.2003) cho đối tượng Người dùng nội bộ của mình vào 27/01/2018.

Các tính năng mới

 • Không có tính năng mới nổi bật nào trong tuần này.

Các bản sửa lỗi hàng đầu

 • Nhiều bản sửa lỗi về hiệu năng và độ ổn định.

Sự cố đã biết

 • Không có sự cố đã biết nào trong bản dựng này. Nếu bạn gặp sự cố, hãy bấm vào Tệp> Phản hồi và cho chúng tôi biết. Khi báo cáo, hãy báo cáo càng cụ thể càng tốt và đưa vào ảnh chụp màn hình cũng như dữ liệu chẩn đoán, nếu bạn cảm thấy thoải mái. Nếu bạn để lại địa chỉ email, nhóm Excel có thể liên hệ với bạn nếu họ có câu hỏi theo dõi.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1801 (Bản dựng 9001.2068) cho đối tượng Người dùng nội bộ của mình vào 16/01/2018.

Các tính năng mới

 • Không có tính năng mới nổi bật nào trong tuần này.


Các bản sửa lỗi hàng đầu

 • Nhiều bản sửa lỗi về hiệu năng và độ ổn định.

Sự cố đã biết

 • Không có sự cố đã biết nào trong bản dựng này. Khi báo cáo, hãy báo cáo càng cụ thể càng tốt và đưa vào ảnh chụp màn hình cũng như dữ liệu chẩn đoán, nếu bạn cảm thấy thoải mái. Nếu bạn để lại địa chỉ email, nhóm Excel có thể liên hệ với bạn nếu họ có câu hỏi theo dõi.

Chúng tôi đã phát hành phiên bản 1801 (Bản dựng 8911.2016) cho Người dùng nội bộ vào 20/12/2017.

Các tính năng mới

 • Thông tin chi tiết về Excel (Bản xem trước): Hoạt động trên nền tảng máy học, Thông tin chi tiết giúp xác định các xu hướng, giá trị ngoại lệ và trực quan hóa hữu ích khác. Chỉ cần bấm vào một ô trong phạm vi dữ liệu, rồi bấm vào Chèn > Thông tin chi tiết

  Tính sẵn dùng: Chúng tôi đang dần triển khai tính năng Thông tin chi tiết tới những người đăng ký Office 365 đã đăng ký mức Người dùng nội bộ. Nếu bạn không thấy nút Thông tin chi tiết ngay lập tức, đừng lo lắng! Chúng tôi sẽ triển khai cho nhiều người hơn trong vài tuần tới. Vì tính năng này hoạt động trên nền tảng máy học nên khi mức sử dụng tính năng tăng lên, phân tích nhận cũng sẽ ngày càng nâng cao.

 • Tùy chọn Thông tin chi tiết trên dải băng trong Excel Bỏ chọn một lựa chọn trong Excel: Theo yêu cầu phổ biến, giờ đây bạn có thể bỏ chọn mọi ô trong dải ô được chọn bằng Công cụ Bỏ chọn. Nhấn phím Ctrl, nếu bạn di chuột qua ô bất kỳ trong dải ô được chọn, bạn có thể bấm hoặc bấm và kéo để bỏ chọn bất kỳ ô hoặc dải ô nào trong một vùng chọn. Vui lòng dùng thử tính năng này và xem tính năng này hữu ích với bạn như thế nào. Nếu có bất kỳ sự cố nào, vui lòng cho chúng tôi biết.

 • Vị trí của số phiên bản và bản dựng trong màn hình Tệp > Tài khoản đã thay đổi. Hãy tìm số phiên bản và bản dựng cạnh nút Giới thiệu về <ứng dụng>. (Ví dụ này cho biết số phiên bản và bản dựng trong PowerPoint nhưng bạn sẽ nắm được ý này.)

  Ảnh chụp màn hình hiển thị số phiên bản và bản dựng cạnh nút Giới thiệu về PowerPoint

Các bản sửa lỗi chính

 • Bản dựng này chứa các cải thiện về hiệu năng và độ ổn định.

Sự cố đã biết

Không có sự cố đã biết nào trong bản dựng này. Nếu bạn gặp sự cố, hãy bấm vào Tệp> Phản hồi và cho chúng tôi biết. Khi báo cáo, hãy báo cáo càng cụ thể càng tốt và đưa vào ảnh chụp màn hình cũng như dữ liệu chẩn đoán, nếu bạn cảm thấy thoải mái. Nếu bạn để lại địa chỉ email, nhóm Excel có thể liên hệ với bạn nếu họ có câu hỏi theo dõi.

Chúng tôi đã phát hành phiên bản 1711 (Bản dựng 8730.2122) cho đối tượng Người dùng nội bộ vào 04/12/2017. 

Tính năng mới hoặc được cải thiện

Trò chuyện với đồng tác giả trong khi bạn chỉnh sửa: Cộng tác hiệu quả hơn bằng cách trò chuyện với đồng tác giả mà không phải rời khỏi ứng dụng. Để bắt đầu, hãy tìm biểu tượng trò chuyện trên bộ sưu tập đồng tác giả gần phía trên cùng bên phải của màn hình.

Biểu tượng Trò chuyện trong Word

Trò chuyện trong ứng dụng chỉ hoạt động nếu bạn đã chia sẻ tệp với những người khác và họ đang mở tài liệu đó. Ngoài ra, tệp phải được lưu trữ trên SharePoint hoặc OneDrive for Business. Hiện không hỗ trợ OneDrive dành cho Người tiêu dùng hay bất kỳ vị trí lưu trữ nào khác.

Các bản sửa lỗi chính

 • Các cải thiện về hiệu năng và độ ổn định chung

Sự cố đã biết

Không có sự cố đã biết nào trong bản dựng này.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1711 (Bản dựng 8730.2117) cho đối tượng Người dùng nội bộ vào 04/12/2017.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1711 (Bản dựng 8730.2102) cho đối tượng Người dùng nội bộ vào 30/11/2017.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1712 (Bản dựng 8813.1000) cho đối tượng Người dùng nội bộ vào 20/11/2017. Tuy nhiên, chúng tôi đã phát hiện ra một sự cố quan trọng trong bản dựng 8813.1000, vì vậy chúng tôi quyết định phát hành một bản dựng cũ hơn, ổn định hơn.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1710 (Bản dựng 8613.1000) cho đối tượng Người dùng nội bộ vào 19/09/2017.

Chúng tôi đã phát hành Phiên bản 1710 (Bản dựng 8530.1000) cho đối tượng Người dùng nội bộ vào 11/09/2017.

Thông tin bổ sung

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×