Ghi chú phát hành máy khách đồng bộ OneDrive mới

Ghi chú phát hành máy khách đồng bộ OneDrive mới

Cập nhật gần nhất: 26/10/2018

Hãy kiểm tra lại tại đây để biết thông tin về các bản phát hành mới nhất của máy khách đồng bộ OneDrive mới. Ghi chú của bản phát hành chỉ được tích hợp trong các bản dựng đạt đến Vòng Sản xuất và Doanh nghiệp; Vòng Người dùng nội bộ sẽ nhanh chóng nhận được các bản cập nhật chứa những tính năng biến đổi theo thời gian.

Dưới đây là những số bản dựng mới nhất trong từng vòng xác thực, dựa theo mục Quy trình cập nhật máy khách đồng bộ OneDrive.

Vòng Người dùng nội bộ

Vòng Sản xuất

Vòng Doanh nghiệp

Windows

Bản dựng phát hành gần nhất

18.192.0920.0012

18.172.0826.0010

18.111.0603.0006

Đang triển khai

18.192.0920.0012

18.151.0729.0012

(Ngày 20 tháng 11 năm 2018)

Máy Mac

Bản dựng phát hành gần nhất

18.192.0920.0012

18.172.0826.0013
(Độc lập)

18.172.0826.0015
(Mac App Store)

18.111.0603.0007

Đang triển khai

18.151.0729.0014

(Ngày 20 tháng 11 năm 2018)

Lưu ý: 

Tải xuống

Chọn nền tảng của bạn, rồi bung rộng số phiên bản để xem các ghi chú cập nhật về từng bản dựng này:

Ghi chú cập nhật Windows

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

 • Đã cập nhật chính sách nhóm tự hành cho Di chuyển thư mục đã biết thành di chuyển các thư mục có nội dung sẵn có.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy của máy khách.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy của chương trình.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy của máy khách.

 • Các tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng:

  • Người quản trị bây giờ có khả năng để cấu hình Thư viện Tài liệu Site nhóm SharePoint để tự động đồng bộ trên máy tính.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy của máy khách.

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

 • Các tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng:

  • Các tùy chọn cho người dùng để gửi phản hồi ("Tôi thích điều gì đó", "Có điều khiến tôi không thích", "Tôi có một đề xuất"). "Gửi phản hồi" sẽ thay thế cho "Báo cáo sự cố."

  • Bất cứ khi nào thiết bị chuyển sang chế độ tiết kiệm pin, máy khách đồng bộ OneDrive sẽ tự động tạm dừng đồng bộ nhưng người dùng có thể ghi đè hành vi đó nếu muốn.

  • Đã cập nhật giao diện và cảm nhận của trung tâm hoạt động.

 • Bản sửa lỗi để giải quyết các lỗi đăng nhập dành cho các tổ chức được cung cấp dịch vụ bởi 21Vianet hoặc Microsoft Cloud Germany.

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

 • Các tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng:

  • Tính năng Di chuyển Thư mục Đã biết cho OneDrive for Business đang được triển khai tới cài đặt OneDrive của người dùng đủ điều kiện cũng như các chính sách nhóm tương ứng cho người quản trị CNTT.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy cho máy khách.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy của máy khách.

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

 • Các tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng:

  • OneDrive sẽ tự động tạm dừng khi có máy chạy Windows kích hoạt chế độ tiết kiệm pin.

  • Khi tạm dừng, việc nhấn vào biểu ngữ trung tâm hoạt động sẽ tiếp tục lại hoạt động đồng bộ.

 • Bản dựng này bao gồm một bản sửa lỗi quan trọng để giải quyết sự cố tiềm ẩn khi tính năng Bảo vệ Dữ liệu Doanh nghiệp và Tệp Theo yêu cầu được bật cùng một lúc. Nếu không, bản dựng này giống bản dựng 18.025.0204.0009 được phát hành cho Vòng Sản xuất vào 02/03/2018.

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

 • Cải thiện đối với trạng thái đồng bộ "Đang xử lý thay đổi". Bây giờ, chúng tôi sẽ chỉ rõ số lượng thay đổi mà chúng tôi đang lặp lại.

 • Trên Windows, thay vì phát hành bản dựng theo kế hoạch (17.3.7294.0108) vào 29 Tháng Ba, chúng tôi đã phát hành bản dựng 17.3.7301.0404.

 • 17.3.7301.0404 chứa hai bản sửa lỗi quan trọng bổ sung không có trong 17.3.7294.0108:

  • Giải quyết sự cố liên quan đến đăng nhập người dùng khi một trong các dịch vụ chúng tôi phụ thuộc đang gặp vấn đề.

  • Giải quyết sự cố khiến cho máy khách đồng bộ không tuân theo cài đặt người quản trị để vô hiệu hóa "Báo cáo sự cố".

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

Các tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng:

 • Bổ sung lớp phủ biểu tượng để biểu thị thư mục được chia sẻ.

 • Hiện nay, bất kỳ khi nào thiết bị kết nối với mạng theo lưu lượng sử dụng, Ứng dụng OneDrive trên máy tính sẽ tự động tạm dừng đồng bộ cho phép người dùng khả năng ghi đè lên thao tác đó nếu muốn.

 • Các cải tiến dành cho trải nghiệm người dùng máy khách đồng bộ khi người dùng tìm cách đồng bộ tệp bị ứng dụng khóa và không thể đồng bộ. Hiện tại, trạng thái này dễ thấy hơn và bao gồm hành động rõ ràng về cách bỏ chặn việc đồng bộ các tệp đó.

 • Giờ đây, thao tác bấm chuột phải vào biểu tượng điện toán đám mây OneDrive trong khu vực thông báo sẽ mở ra menu ngữ cảnh trong trung tâm hoạt động.

 • Bản sửa lỗi cho tính năng ghi nhật ký nội bộ, là tính năng mà nhóm kỹ thuật cần để điều tra các sự cố của khách hàng.

Các tính năng và bản cập nhật mới:

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

 • Người dùng được thông báo khi có một lượng lớn tệp bị xóa trên OneDrive cá nhân của họ.

Các tính năng và bản cập nhật mới:

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

 • Đã cập nhật định dạng phiên bản bản dựng để phản ánh các thay đổi với hệ thống kỹ thuật của chúng tôi.

Các tính năng và bản cập nhật mới:

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

 • Giờ đây, người dùng có thể đồng bộ thư viện SharePoint có hỗ trợ Quản lý quyền thông tin (IRM). Tìm hiểu thêm

 • Người dùng nhận được thông báo trong trung tâm hoạt động khi không thể hoàn tất việc tải xuống bản cập nhật tệp trong khi tệp đó đang bị một ứng dụng cục bộ khóa.

 • Sửa lỗi tránh nhắc nâng cấp nếu người dùng không phải là người quản trị.

 • Sửa lỗi tránh sự cố ngăn lớp phủ tải đúng cách trong một số trường hợp nhất định.

Các tính năng và bản cập nhật mới:

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

Các tính năng và bản cập nhật mới:

 • Bản sửa lỗi khắc phục lỗi khiến nhật ký chiếm đầy thư mục tạm_thời.

Các tính năng và bản cập nhật mới:

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

Ghi chú cập nhật dành cho máy Mac

 • Bản sửa lỗi để giải quyết sự cố khi gửi bản dựng mới cho Mac App Store.

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

 • Các tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng:

  • Khi Chế độ tối màu được bật trên macOS Mojave, OneDrive sẽ chuyển sang một chủ đề tối màu mới trên toàn bộ giao diện người dùng để đảm bảo trải nghiệm nhất quán.

  • Hiện người dùng có thể đồng bộ các thư viện SharePoint có hỗ trợ IRM. Tìm hiểu thêm

 • Sửa chữa lỗi để giải quyết các sự cố trong máy khách Mac.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy của máy khách.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy của máy khách.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy của máy khách.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy của máy khách.

 • Bản sửa lỗi để giải quyết sự cố thường lặp lại trên phiên bản Mac OS 10.10.

 • Bản sửa lỗi để giải quyết sự cố thường lặp lại trên phiên bản Mac OS 10.10.

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

 • Các tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng:

  • Các tùy chọn cho người dùng để gửi phản hồi ("Tôi thích điều gì đó", "Có điều khiến tôi không thích", "Tôi có một đề xuất"). "Gửi phản hồi" sẽ thay thế cho "Báo cáo sự cố."

  • Đã cập nhật giao diện và cảm nhận của trung tâm hoạt động.

 • Bản sửa lỗi để giải quyết các lỗi đăng nhập dành cho các tổ chức được cung cấp dịch vụ bởi 21Vianet hoặc Microsoft Cloud Germany.

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

 • Các tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng:

  • Giờ đây, người dùng có thể đồng bộ thư viện SharePoint có hỗ trợ Quản lý quyền thông tin (IRM). Tìm hiểu thêm.

 • Đã cập nhật số phiên bản của bản dựng được gửi tới Mac App Store thành 18.065.0506.0007 để ngăn sự cố khiến quá trình di chuyển giữa Mac App Store và phiên bản Độc lập không diễn ra thành công. Nếu không, bản dựng này sẽ giống với bản dựng được phát hành cho máy khách Độc lập. Đây sẽ lần cuối chúng tôi phải thực hiện điều này trong bản phát hành vì lỗi ở phía Office đã được khắc phục.

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

 • Đã khắc phục một sự cố mà khi mở cài đặt đăng nhập, cài đặt này sẽ bị mất dựa theo các kịch bản kích hoạt lại và hủy liên kết tài khoản.

 • Tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng: 

  • Khi tạm dừng, việc nhấn vào biểu ngữ trung tâm hoạt động sẽ tiếp tục lại hoạt động đồng bộ.

 • Đã cập nhật số phiên bản của bản dựng được gửi tới Mac App Store thành 18.065.0329.0008 để ngăn sự cố làm cho quá trình di chuyển không thành công giữa Mac App Store và phiên bản Độc lập. Nếu không, bản dựng này giống với bản dựng được phát hành cho máy khách Độc lập.

 • Đã cập nhật số phiên bản của bản phát hành này từ 18.065.0329.0004 thành 18.065.9329.0007 để ngăn sự cố làm cho quá trình di chuyển không thành công giữa App Store của máy Mac và phiên bản Độc lập.

 • Đã khắc phục sự cố khiến cho một số tài liệu Office mới không lưu được khi sử dụng chức năng cộng tác trong thời gian thực mới.

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

 • Các tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng:

  • Số phiên bản đã được di chuyển vào tab Giới thiệu của cửa sổ Tùy chọn, không phải cửa sổ riêng của tab đó nữa.

  • Khi bạn mở một tài liệu Office được đồng bộ với máy tính của bạn, tài liệu đó mở sẵn sàng để cộng tác trong thời gian thực.

  • Có thể chia sẻ tài liệu Office được đồng bộ với máy tính từ trong các ứng dụng Office.

  • Cải thiện đối với trạng thái đồng bộ "Đang xử lý thay đổi". Bây giờ, chúng tôi sẽ chỉ rõ số lượng thay đổi mà chúng tôi đang lặp lại.

 • Đã cập nhật số phiên bản của bản phát hành này từ 18.044.0301.0005 thành 18.044.9301.0007 để ngăn sự cố làm cho quá trình di chuyển không thành công giữa App Store của máy Mac và phiên bản Độc lập.

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

 • Hiện tại, máy khách đồng bộ Mac độc lập di chuyển cài đặt người dùng khi được cài đặt cho những người dùng có máy khách đồng bộ Mac App Store đã đặt cấu hình.

 • Người dùng được chọn tham gia vào vòng Người dùng nội bộ trong Office for Mac cũng sẽ có cài đặt được áp dụng cho máy khách đồng bộ Mac độc lập.

Các tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng:

 • Lớp phủ biểu tượng để biểu thị thư mục đã được chia sẻ.

 • Khả năng chuyển hướng ảnh chụp màn hình vào OneDrive.

 • Giờ đây, thao tác bấm vào đám mây OneDrive sẽ mở ra menu ngữ cảnh trong trung tâm hoạt động.

 • Các tệp OneDrive đã đồng bộ cục bộ từ Bộ tìm kiếm sẽ mở trực tiếp trong đám mây với Office, cho phép người dùng Lưu tự động, chia sẻ và cộng tác một cách dễ dàng--tất cả hiệu quả hơn trước rất nhiều.

 • Bản sửa lỗi giải quyết sự cố đánh số phiên bản khi công bố bản phát hành trên Mac App Store.

Các tính năng và bản cập nhật mới:

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

 • Người dùng được thông báo khi có một lượng lớn tệp bị xóa trên OneDrive cá nhân của họ.

 • Bản sửa lỗi giải quyết sự cố đánh số phiên bản khi công bố bản phát hành trên Mac App Store.

 • Bản sửa lỗi khắc phục sự cố với các ngôn ngữ viết từ phải qua trái khi ứng dụng hiển thị thư chưa hoàn thiện thay vì thư bằng Tiếng Anh đã hoàn thiện.

Các tính năng và bản cập nhật mới:

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

 • Người dùng có thể tạm dừng đồng bộ trong máy khách Mac.

 • Đã cập nhật định dạng phiên bản bản dựng để phản ánh các thay đổi với hệ thống kỹ thuật của chúng tôi.

Các tính năng và bản cập nhật mới:

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

 • Cải thiện hơn nữa độ tin cậy cho cài đặt “Mở lúc đăng nhập” trên máy khách Mac Độc lập.

Các tính năng và bản cập nhật mới:

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

 • Cải thiện độ tin cậy cho cài đặt “Mở lúc đăng nhập” trên máy khách Mac Độc lập.

Các tính năng và bản cập nhật mới:

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy.

Cách kiểm tra phiên bản bạn đang sử dụng

 1. Bấm vào biểu tượng đám mây OneDrive màu lam trong khu vực thông báo.

  Một ảnh chụp màn hình hiển thị con trỏ đang di qua biểu tượng OneDrive màu lam trên thanh tác vụ, kèm theo văn bản có nội dung OneDrive - Contoso.

  (Có thể bạn sẽ cần phải bấm vào mũi tên Hiển thị biểu tượng ẩn Nút Hiển thị biểu tượng ẩn. cạnh khu vực thông báo để thấy được biểu tượng OneDrive. Nếu biểu tượng không xuất hiện trong khu vực thông báo thì có thể OneDrive vẫn chưa chạy. Bấm vào Bắt đầu, nhập OneDrive vào hộp tìm kiếm, rồi bấm vào OneDrive trong kết quả tìm kiếm.)

 2. Trong trung tâm hoạt động, chọn Xem thêm > Cài đặt.

 3. Chọn tab Giới thiệu và xem số phiên bản bên dưới mục Giới thiệu về Microsoft OneDrive.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Nhận trợ giúp bằng cách gửi email cho nhóm hỗ trợ OneDrive.

Để biết thêm thông tin về Ứng dụng OneDrive trên máy tính, hãy xem bảng bên dưới hoặc Trung tâm trợ giúp OneDrive:

Tiêu đề

Mô tả

Đồng bộ tệp với máy khách đồng bộ OneDrive trong Windows

Tìm hiểu cách để người dùng Windows có thể thiết lập Ứng dụng OneDrive trên máy tính.

Tôi đang sử dụng phiên bản OneDrive nào?

Tìm hiểu cách để biết được bạn đang sử dụng máy khách đồng bộ OneDrive nào.

Triển khai máy khách đồng bộ OneDrive mới trong môi trường doanh nghiệp

Tìm hiểu cách người quản trị có thể triển khai Ứng dụng OneDrive trên máy tính cho Windows tới người dùng trong môi trường doanh nghiệp của họ.

Sử dụng Chính sách Nhóm để kiểm soát cài đặt máy khách đồng bộ OneDrive 

Tìm hiểu cách để người quản trị có thể quản lý Ứng dụng OneDrive trên máy tính cho người dùng thông qua Chính sách Nhóm.

Đồng bộ tệp với máy khách đồng bộ OneDrive trên Mac OS X

Tìm hiểu cách để người dùng máy Mac có thể thiết lập Ứng dụng OneDrive trên máy tính.

Đặt cấu hình cho máy khách đồng bộ OneDrive mới trên macOS

Tìm hiểu cách để người quản trị có thể sử dụng các tùy chọn để đặt cấu hình Ứng dụng OneDrive trên máy tính trên máy tính chạy Mac OS X.

Những giới hạn, cùng hạn chế khi bạn đồng bộ các tệp và thư mục

Bài viết cơ sở tri thức với các ghi chú phát hành, giới hạn và hạn chế (như các ký tự không hợp lệ trong tên tệp).

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×