Ghi chú phát hành máy khách đồng bộ OneDrive mới

Ghi chú phát hành máy khách đồng bộ OneDrive mới

Cập nhật gần nhất: 10/01/2019

Hãy kiểm tra lại tại đây để biết thông tin về các bản phát hành mới nhất của máy khách đồng bộ OneDrive mới. Ghi chú của bản phát hành chỉ được tích hợp trong các bản dựng đạt đến Vòng Sản xuất và Doanh nghiệp; Vòng Người dùng nội bộ sẽ nhanh chóng nhận được các bản cập nhật chứa những tính năng biến đổi theo thời gian.

Dưới đây là những số bản dựng mới nhất trong từng vòng xác thực, dựa theo mục Quy trình cập nhật máy khách đồng bộ OneDrive.

Vòng Người dùng nội bộ

Vòng Sản xuất

Vòng Doanh nghiệp

Windows

Bản dựng phát hành gần nhất

18.240.1202.0003

18.222.1104.0007

18.151.0729.0012

Đang triển khai

18.240.1202.0004

18.222.1104.0007

(18/02/2019)

Máy Mac

Bản dựng phát hành gần nhất

18.240.1202.0004

18.222.1104.0007
(Độc lập)

18.214.1021.0013
(Mac App Store)

18.151.0729.0014

Đang triển khai

18.222.1104.0007

(18/02/2019)

Lưu ý: 

Tải xuống

Chọn nền tảng của bạn, rồi bung rộng số phiên bản để xem các ghi chú cập nhật về từng bản dựng này:

Ghi chú cập nhật Windows

 • Các bản sửa lỗi giúp cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

 • Các bản sửa lỗi giúp cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

 • Các tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng:

  • Chính sách nhóm để âm thầm đặt cấu hình cho tài khoản người dùng hiện đã hỗ trợ SharePoint 2019.

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

 • Các tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng:

  • Khi bật chủ đề tối trong Windows, OneDrive sẽ chuyển sang chủ đề tối trong Trung tâm hoạt động.

  • Hiện người quản trị có khả năng đặt cấu hình cho Thư viện tài liệu site nhóm để tự động đồng bộ trên máy. (Vòng Người dùng nội bộ)

  • Đã khắc phục một số sự cố khiến mức sử dụng CPU tăng cao trong các bản cập nhật OneDrive.

  • Đã cải thiện hỗ trợ cho thay đổi UPN trong máy khách đồng bộ OneDrive. Tìm hiểu thêm

 • Bản sửa lỗi để giải quyết các lỗi về đăng nhập dành cho các tổ chức được 21Vianet hoặc Microsoft Cloud Germany cung cấp dịch vụ. 

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

 • Đã cập nhật chính sách nhóm tự hành cho Di chuyển thư mục đã biết thành di chuyển các thư mục có nội dung sẵn có.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy của máy khách.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy của chương trình.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy của máy khách.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy của máy khách.

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

 • Các tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng:

  • Các tùy chọn cho người dùng để gửi phản hồi ("Tôi thích điều gì đó", "Có điều khiến tôi không thích", "Tôi có một đề xuất"). "Gửi phản hồi" sẽ thay thế cho "Báo cáo sự cố."

  • Bất cứ khi nào thiết bị chuyển sang chế độ tiết kiệm pin, máy khách đồng bộ OneDrive sẽ tự động tạm dừng đồng bộ nhưng người dùng có thể ghi đè hành vi đó nếu muốn.

  • Đã cập nhật giao diện và cảm nhận của trung tâm hoạt động.

 • Bản sửa lỗi để giải quyết các lỗi đăng nhập dành cho các tổ chức được cung cấp dịch vụ bởi 21Vianet hoặc Microsoft Cloud Germany.

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

 • Các tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng:

  • Tính năng Di chuyển Thư mục Đã biết cho OneDrive for Business đang được triển khai tới cài đặt OneDrive của người dùng đủ điều kiện cũng như các chính sách nhóm tương ứng cho người quản trị CNTT.

Ghi chú cập nhật dành cho máy Mac

 • Các bản sửa lỗi giúp cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

 • Các bản sửa lỗi giúp cải thiện độ tin cậy của máy khách.

 • Các bản sửa lỗi giúp cải thiện độ tin cậy của máy khách.

 • Các bản sửa lỗi cho sự cố mở lại Finder trên macOS Mojave (10.14). Tìm hiểu thêm

 • Các bản sửa lỗi giúp cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

 • Các tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng:

  • Khi bật Chế độ tối màu trên macOS Mojave (10.14), chế độ tối cũng sẽ áp dụng cho cửa sổ chia sẻ.

  • Đã khắc phục một loạt sự cố khiến mức sử dụng CPU tăng cao.

  • Đã cải thiện hỗ trợ cho thay đổi UPN trong máy khách đồng bộ OneDrive. Tìm hiểu thêm

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

 • Các tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng:

  • Đã khắc phục sự cố khiến mức sử dụng CPU trên máy Mac tăng cao.

 • Bản sửa lỗi giúp ngăn sự cố về độ tin cậy trên Mac OS X Yosemite (10.10). Đây là bản phát hành mới nhất chạy trên Mac OS X 10.10. Tìm hiểu thêm

 • Bản sửa lỗi để giải quyết sự cố khi gửi bản dựng mới cho Mac App Store.

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

 • Các tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng:

  • Khi Chế độ tối màu được bật trên macOS Mojave, OneDrive sẽ chuyển sang một chủ đề tối màu mới trên toàn bộ giao diện người dùng để đảm bảo trải nghiệm nhất quán.

  • Hiện người dùng có thể đồng bộ các thư viện SharePoint có hỗ trợ IRM. Tìm hiểu thêm

 • Sửa chữa lỗi để giải quyết các sự cố trong máy khách Mac.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy của máy khách.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy của máy khách.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy của máy khách.

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy của máy khách.

 • Bản sửa lỗi để giải quyết sự cố thường lặp lại trên phiên bản Mac OS 10.10.

 • Bản sửa lỗi để giải quyết sự cố thường lặp lại trên phiên bản Mac OS 10.10.

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

 • Các tính năng mới sẽ được triển khai dần cho người dùng:

  • Các tùy chọn cho người dùng để gửi phản hồi ("Tôi thích điều gì đó", "Có điều khiến tôi không thích", "Tôi có một đề xuất"). "Gửi phản hồi" sẽ thay thế cho "Báo cáo sự cố."

  • Đã cập nhật giao diện và cảm nhận của trung tâm hoạt động.

 • Bản sửa lỗi để giải quyết các lỗi đăng nhập dành cho các tổ chức được cung cấp dịch vụ bởi 21Vianet hoặc Microsoft Cloud Germany.

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

Cách kiểm tra phiên bản bạn đang sử dụng

 1. Bấm vào biểu tượng đám mây OneDrive màu lam trong khu vực thông báo.

  Một ảnh chụp màn hình hiển thị con trỏ đang di qua biểu tượng OneDrive màu lam trên thanh tác vụ, kèm theo văn bản có nội dung OneDrive - Contoso.

  (Có thể bạn sẽ cần phải bấm vào mũi tên Hiển thị biểu tượng ẩn Nút Hiển thị biểu tượng ẩn. cạnh khu vực thông báo để thấy được biểu tượng OneDrive. Nếu biểu tượng không xuất hiện trong khu vực thông báo thì có thể OneDrive vẫn chưa chạy. Bấm vào Bắt đầu, nhập OneDrive vào hộp tìm kiếm, rồi bấm vào OneDrive trong kết quả tìm kiếm.)

 2. Trong trung tâm hoạt động, chọn Xem thêm > Cài đặt.

 3. Chọn tab Giới thiệu và xem số phiên bản bên dưới mục Giới thiệu về Microsoft OneDrive.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Để biết thêm thông tin về Ứng dụng OneDrive trên máy tính, hãy xem bảng bên dưới hoặc Trung tâm trợ giúp OneDrive:

Tiêu đề

Mô tả

Đồng bộ tệp với máy khách đồng bộ OneDrive trong Windows

Tìm hiểu cách để người dùng Windows có thể thiết lập Ứng dụng OneDrive trên máy tính.

Tôi đang sử dụng phiên bản OneDrive nào?

Tìm hiểu cách để biết được bạn đang sử dụng máy khách đồng bộ OneDrive nào.

Triển khai máy khách đồng bộ OneDrive mới trong môi trường doanh nghiệp

Tìm hiểu cách người quản trị có thể triển khai Ứng dụng OneDrive trên máy tính cho Windows tới người dùng trong môi trường doanh nghiệp của họ.

Sử dụng Chính sách nhóm để kiểm soát cài đặt máy khách đồng bộ OneDrive

Tìm hiểu cách để người quản trị có thể quản lý Ứng dụng OneDrive trên máy tính cho người dùng thông qua Chính sách Nhóm.

Đồng bộ tệp với máy khách đồng bộ OneDrive trên Mac OS X

Tìm hiểu cách để người dùng máy Mac có thể thiết lập Ứng dụng OneDrive trên máy tính.

Đặt cấu hình cho máy khách đồng bộ OneDrive mới trên macOS

Tìm hiểu cách để người quản trị có thể sử dụng các tùy chọn để đặt cấu hình Ứng dụng OneDrive trên máy tính trên máy tính chạy Mac OS X.

Những giới hạn, cùng hạn chế khi bạn đồng bộ các tệp và thư mục

Bài viết cơ sở tri thức với các ghi chú phát hành, giới hạn và hạn chế (như các ký tự không hợp lệ trong tên tệp).

Trực tuyến

Nhận trợ giúp trực tuyến
Xem thêm các trang hỗ trợ dành cho OneDriveOneDrive for Business.
Đối với ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động, xem mục Khắc phục sự cố về ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động.

Biểu tượng Hỗ trợ qua email

Hỗ trợ qua email
Nếu bạn vẫn cần tới trợ giúp, hãy lắc thiết bị di động khi đang ở trong ứng dụng OneDrive hoặc gửi email cho nhóm hỗ trợ OneDrive. Để liên hệ với bộ phận hỗ trợ One Drive for Business từ PC hoặc máy Mac, hãy mở trung tâm hoạt động, chọn Xem thêm > Gửi phản hồi > Có điều khiến tôi không thích.

Người quản trị One Drive for Business còn có thể xem OneDrive for Business Tech Community, Trợ giúp dành cho người quản trị OneDrive for Business hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Diễn đàn cộng đồng Office 365

Mẹo
Việc cung cấp vị trí của bạn cho chúng tôi có thể giúp chúng tôi giải quyết sự cố nhanh hơn.

Mọi thứ đã được khắc phục? Nếu bạn đã liên hệ với chúng tôi và OneDrive bắt đầu hoạt động trở lại, vui lòng thông báo cho chúng tôi biết bằng cách trả lời email chúng tôi đã gửi tới bạn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×