Ghi chú phát hành máy khách đồng bộ OneDrive mới

Ghi chú phát hành máy khách đồng bộ OneDrive mới

Cập nhật gần nhất: 02/03/2018

Hãy kiểm tra lại tại đây để biết thông tin về các bản phát hành mới nhất của máy khách đồng bộ OneDrive mới. Ghi chú của bản phát hành chỉ được tích hợp trong các bản dựng đạt đến Vòng Sản xuất và Doanh nghiệp; Vòng Người dùng nội bộ sẽ nhanh chóng nhận được các bản cập nhật chứa những tính năng biến đổi theo thời gian.

Dưới đây là những số bản dựng mới nhất trong từng vòng xác thực, dựa theo mục Quy trình cập nhật máy khách đồng bộ OneDrive.

Vòng Người dùng nội bộ

Vòng Sản xuất

Vòng Doanh nghiệp

Windows

Bản dựng phát hành gần nhất

18.025.0204.0009

17.005.0107.0008

17.3.7076.1026

Đang triển khai

18.025.0204.0009

17.3.7294.0108
(29/03/2018)

Máy Mac

Bản dựng phát hành gần nhất

18.025.0204.0006

17.005.0107.0009
(Độc lập)

17.005.0107.0010
(Mac App Store)

17.3.7078.1101

Đang triển khai

18.025.0204.0006

17.3.7294.0108
(29/03/2018)

Lưu ý: 

 • Chỗ trống trong bảng nghĩa là không có gì được triển khai cho vòng đó vào thời điểm hiện tại.

 • "Vòng Doanh nghiệp" còn được gọi là "Đợt Thứ hai" trong mục Sử dụng Chính sách Nhóm để kiểm soát cài đặt máy khách đồng bộ OneDrive (Trì hoãn cập nhật OneDrive.exe cho đến đợt phát hành thứ hai).

 • Chúng tôi đang cập nhật định dạng số phiên bản của bản dựng cho máy khách đồng bộ, như một phần trong những thay đổi gần đây để hiện đại hóa hệ thống kỹ thuật OneDrive. Mặc dù số phiên bản thay đổi nhưng không có thay đổi nào khác đối với các vòng. Khi so sánh phần đầu tiên của số phiên bản, 17.005 (lược đồ mới) > 17.3 (lược đồ cũ).

Tải xuống

Chọn nền tảng của bạn, rồi bung rộng số phiên bản để xem các ghi chú cập nhật về từng bản dựng này:

Ghi chú cập nhật Windows

 • Bản sửa lỗi cho tính năng ghi nhật ký nội bộ, là tính năng mà nhóm kỹ thuật cần để điều tra các sự cố của khách hàng.

Các tính năng và bản cập nhật mới:

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

 • Người dùng được thông báo khi có nhiều tệp bị xóa trên OneDrive cá nhân của họ.

Các tính năng và bản cập nhật mới:

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

 • Đã cập nhật định dạng phiên bản bản dựng để phản ánh các thay đổi với hệ thống kỹ thuật của chúng tôi.

Các tính năng và bản cập nhật mới:

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

 • Người dùng bây giờ có thể đồng bộ thư viện SharePoint có hỗ trợ Quản lý Quyền Thông tin (IRM). Tìm hiểu thêm

 • Người dùng nhận được thông báo trong trung tâm hoạt động khi không thể hoàn tất việc tải xuống bản cập nhật tệp trong khi tệp đó đang bị một ứng dụng cục bộ khóa.

 • Sửa lỗi tránh nhắc nâng cấp nếu người dùng không phải là người quản trị.

 • Sửa lỗi tránh sự cố ngăn lớp phủ tải đúng cách trong một số trường hợp nhất định.

Các tính năng và bản cập nhật mới:

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

Các tính năng và bản cập nhật mới:

 • Bản sửa lỗi khắc phục lỗi khiến nhật ký chiếm đầy thư mục tạm_thời.

Các tính năng và bản cập nhật mới:

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

Các tính năng và bản cập nhật mới:

Các tính năng và bản cập nhật mới:

 • Cải tiến về việc thực thi chính sách nhóm. Gói chính sách nhóm (ADM) hiện sẵn có với cài đặt OneDrive. Tìm hiểu thêm.

 • Đã khắc phục các sự cố liên quan đến độ tin cậy của đồng bộ và tính ổn định của ứng dụng.

Các bản sửa lỗi quan trọng:

 • Đã khắc phục các sự cố liên quan đến độ tin cậy của đồng bộ và tính ổn định của ứng dụng.

Các tính năng và bản cập nhật mới:

 • Giờ đây, bạn có thể chia sẻ tệp từ menu ngữ cảnh.

Các bản sửa lỗi quan trọng:

 • Khắc phục sự cố nhỏ cho bản phát hành chính.

Các tính năng và bản cập nhật mới:

 • Trung tâm hoạt động được cập nhật để hiển thị thêm thông tin. Giờ đây, bạn có thể xem thư mục bộ chứa để biết các mục đã được cập nhật, cũng như xem liệu chúng có được đổi tên hay di chuyển không.

 • Đã khắc phục các lỗi Trợ năng liên quan đến trung tâm hoạt động.

 • Đã tăng độ dài đường dẫn tối đa cho các tệp hoặc thư mục. Đọc thêm về giới hạn đường dẫn tối đa mới.

Các bản sửa lỗi quan trọng:

 • Đã khắc phục các sự cố liên quan đến độ tin cậy của đồng bộ và tính ổn định của ứng dụng.

  Lưu ý: Phiên bản OneDrive này sẽ không có sẵn để tải xuống cho đến khi hoàn thành triển khai để sản xuất.

Các bản sửa lỗi quan trọng:

 • Đã khắc phục một sự cố nhỏ liên quan đến cài đặt đóng gói sẵn OneDrive trong bản cập nhật Creators Update của Windows.

  Lưu ý: Phiên bản OneDrive này không có sẵn để tải xuống. Phiên bản này chỉ sẵn có dưới dạng một phần của các phiên bản Windows được cài đặt sẵn.

Các bản sửa lỗi quan trọng:

 • Khắc phục các sự cố phổ biến nhất liên quan đến độ tin cậy của đồng bộ và độ ổn định của ứng dụng.

Các bản sửa lỗi quan trọng:

 • Khắc phục các sự cố phổ biến nhất liên quan đến độ tin cậy của đồng bộ và độ ổn định của ứng dụng.

Các tính năng và bản cập nhật mới:

Các tính năng và bản cập nhật mới:

 • Trung tâm hoạt động OneDrive được cải tiến cho người dùng khiếm thị.

 • Thêm hỗ trợ cho Office 365 được 21Vianet vận hành.

Các bản sửa lỗi quan trọng:

 • Khắc phục các sự cố phổ biến nhất liên quan đến độ tin cậy của hoạt động đồng bộ.

 • Khắc phục các sự cố phổ biến nhất liên quan đến độ ổn định của ứng dụng.

 • Khắc phục sự cố lỗi “OneDrive cần cập nhật” được hiển thị không đúng.

 • Khắc phục sự cố khiến người dùng có nhiều lối tắt OneDrive trong Windows Explorer.

Các tính năng và bản cập nhật mới:

 • Giờ đây, bạn có thể di chuyển người dùng từ máy khách đồng bộ OneDrive for Business trước đây (Groove.exe) sang Máy khách đồng bộ OneDrive (OneDrive.exe) để sử dụng site nhóm. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chuyển đổi từ máy khách đồng bộ OneDrive for Business trước đây.

 • Bạn có thể sử dụng lại một vị trí có sẵn với cùng tên khi thêm một site SharePoint hoặc thư mục OneDrive for Business dùng chung.

Các bản sửa lỗi quan trọng:

 • Khắc phục nhiều sự cố khác liên quan đến đồng bộ các site SharePoint và các tệp OneDrive for Business dùng chung.

Các tính năng và bản cập nhật mới:

 • Thêm hỗ trợ cho Office 365 Germany.

 • (Đang triển khai) Trung tâm hoạt động OneDrive được cập nhật để cung cấp thông tin về hoạt động gần đây.

Các bản sửa lỗi quan trọng:

 • Khắc phục các sự cố phổ biến nhất liên quan đến độ ổn định của ứng dụng.

 • Khắc phục một sự cố ít khi gặp phải khi OneDrive tìm cách tải tệp lên hai lần.

 • Khắc phục sự cố khiến người dùng phải thiết lập lại OneDrive một cách không cần thiết.

Khắc phục các sự cố khác.

Các tính năng và bản cập nhật mới:

 • Cùng một bản dựng giờ đây chạy trên Windows và Mac.

 • Đồng bộ thư mục dùng chung

 • Đồng bộ tệp và thư mục chỉ đọc.

Đồng thời cũng khắc phục các sự cố khác.

Các tính năng và bản cập nhật mới:

 • Người dùng có thể chọn thư mục để đồng bộ khi thiết lập đồng bộ cho một site SharePoint.

Đồng thời cũng khắc phục các sự cố khác.

Các tính năng và bản cập nhật mới:

 • Đồng bộ các thư viện site SharePoint.

 • Bạn có thể thiết lập đồng bộ từ một thư mục cụ thể trên site.

 • Máy khách đồng bộ nay hỗ trợ đồng tác giả và chia sẻ trực tiếp từ các tệp Office.

 • Bạn có thể chọn thư mục để đồng bộ từ Thiết đặt OneDrive.

Các bản sửa lỗi quan trọng:

 • Khắc phục một số sự cố hồi quy gây sự cố cho máy khách đồng bộ.

Các tính năng và bản cập nhật mới:

 • Hiệu suất tải xuống đã cải thiện.

 • OneDrive phát hiện khi phần mở rộng lớp phủ File Explorer bị hỏng và sẽ nhắc người dùng khắc phục.

 • Giờ đây, OneDrive sẽ tìm cách cập nhật lên bản dựng mới nhất sẵn có cho tất cả khách hàng, ngay cả khi một bản dựng mới hơn bắt đầu dần được triển khai nhưng chưa tới bạn.

 • Thêm tác vụ được lên lịch mới để giúp OneDrive luôn cập nhật.

 • (Đang triển khai) Thêm tùy chọn mới để giới hạn lượng băng thông được dùng để truyền tệp.

 • (Đang triển khai) Thêm thiết đặt tự động giới hạn băng thông.

Các bản sửa lỗi quan trọng:

 • Khắc phục sự cố khách hàng không thể đăng nhập và thiết lập đúng cách.

 • Khắc phục sự cố hộp thoại đăng nhập xuất hiện nếu khởi chạy OneDrive với DisablePersonalSync được thiết đặt trên Windows 10.

 • Khắc phục các lỗi và sự cố khác.

Các bản sửa lỗi quan trọng:

 • Khắc phục sự cố OneDrive phát hiện sai rằng Đồng bộ Cá nhân đã tắt trên Windows 8.1.

 • Khắc phục sự cố đôi khi làm dừng đồng bộ các tệp đã được mở trong Office.

Bản sửa các lỗi khác.

Cập nhật tính năng: Tính năng kiểm soát hiện được bật theo mặc định.

Các tính năng và bản cập nhật mới:

 • Thiết lập OneDrive giờ đây chấp nhận cả địa chỉ email của doanh nghiệp và cá nhân, đồng thời sẽ chuyển hướng đăng nhập theo đó. Không còn cần khóa đăng ký để triển khai.

 • Tính năng kiểm soát hiện đã được bật. Người dùng đang tìm cách chuyển tiếp sang máy khách mới chỉ cần cập nhật lên phiên bản mới nhất của Office và OneDrive, rồi đăng nhập bằng cùng tài khoản đó. Đọc thêm trong bài viết Chuyển tiếp từ máy khách đồng bộ OneDrive for Business hiện có.

 • OneDrive giờ đây hỗ trợ Windows 8.1 để đồng bộ các tài khoản doanh nghiệp. Chỉ cần cho chạy "OneDrive for Business" trong Windows 8.1 để bắt đầu.

 • Tốc độ chuyển tiếp lúc này được hiển thị khi bạn di chuột qua đám mây trong khay tác vụ.

Bản sửa lỗi quan trọng:

 • Chúng tôi đã khắc phục lỗi phát hiện đối tượng thuê, trong đó người dùng đăng nhập và được báo lỗi không có kết nối Internet.

Ghi chú cập nhật máy Mac

Các tính năng và bản cập nhật mới:

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

 • Người dùng được thông báo khi có nhiều tệp bị xóa trên OneDrive cá nhân của họ.

 • Bản sửa lỗi để giải quyết lỗi đánh số phiên bản khi công bố bản phát hành trên Mac App Store.

 • Bản sửa lỗi khắc phục sự cố với các ngôn ngữ viết từ phải qua trái khi ứng dụng hiển thị thư chưa hoàn thiện thay vì thư bằng Tiếng Anh đã hoàn thiện.

Các tính năng và bản cập nhật mới:

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

 • Người dùng có thể tạm dừng đồng bộ trong máy khách Mac.

 • Đã cập nhật định dạng phiên bản bản dựng để phản ánh các thay đổi với hệ thống kỹ thuật của chúng tôi.

Các tính năng và bản cập nhật mới:

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

 • Cải thiện hơn nữa độ tin cậy cho cài đặt “Mở lúc đăng nhập” trên máy khách Mac Độc lập.

Các tính năng và bản cập nhật mới:

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất của máy khách.

 • Cải thiện độ tin cậy cho cài đặt “Mở lúc đăng nhập” trên máy khách Mac Độc lập.

Các tính năng và bản cập nhật mới:

 • Các bản sửa lỗi nhằm cải thiện độ tin cậy.

Các tính năng và bản cập nhật mới:

 • Các bản sửa lỗi để cải thiện độ tin cậy và hiệu suất.

 • Người dùng được thông báo khi thư viện đồng bộ ở chế độ chỉ đọc hoặc chế độ có thể chỉnh sửa.

 • Cài đặt mới để kiểm soát lưu lượng tải lên và tải xuống tối đa.

 • Đã khắc phục các sự cố liên quan đến độ tin cậy của đồng bộ và tính ổn định của ứng dụng.

 • Đã khắc phục các sự cố liên quan đến độ tin cậy của đồng bộ và tính ổn định của ứng dụng.

Các tính năng và bản cập nhật mới:

 • Giờ đây, bạn có thể chia sẻ tệp từ menu ngữ cảnh.

 • Đã bổ sung tính năng mới có tác dụng tự động lưu ảnh chụp màn hình của bạn vào OneDrive.

Các bản sửa lỗi quan trọng:

 • Khắc phục các sự cố phổ biến nhất liên quan đến độ tin cậy của đồng bộ và độ ổn định của ứng dụng.

Các tính năng và bản cập nhật mới:

 • Chúng tôi đã thêm menu ngữ cảnh cho OneDrive. Để bật menu ngữ cảnh, hãy kích hoạt Phần mở rộng Bộ Tìm kiếm OneDrive và khởi động lại HĐH của máy mac hoặc Bộ Tìm kiếm sau khi cập nhật.

 • Chúng tôi cũng đã thêm lệnh Chia sẻ vào menu ngữ cảnh để bạn có thể chia sẻ tệp và thư mục từ Bộ Tìm kiếm.

 • Trung tâm hoạt động được cập nhật để hiển thị thêm thông tin. Giờ đây, bạn có thể xem thư mục bộ chứa để biết các mục đã được cập nhật, cũng như xem liệu chúng có được đổi tên hay di chuyển không.

 • Đã khắc phục các lỗi Trợ năng liên quan đến trung tâm hoạt động.

 • Đã tăng độ dài đường dẫn tối đa cho các tệp hoặc thư mục. Đọc thêm về giới hạn đường dẫn tối đa mới.

Các bản sửa lỗi quan trọng:

 • Khắc phục các sự cố phổ biến nhất liên quan đến độ tin cậy của đồng bộ và độ ổn định của ứng dụng.

Các bản sửa lỗi quan trọng:

 • Khắc phục các sự cố phổ biến nhất liên quan đến độ tin cậy của đồng bộ và độ ổn định của ứng dụng.

Các tính năng và bản cập nhật mới:

Các tính năng và bản cập nhật mới:

 • Ứng dụng khách đồng bộ OneDrive cho máy Mac hiện đang có sẵn dưới dạng tải xuống riêng biệt. Trước khi cài đặt hoặc triển khai ứng dụng khách cho máy Mac dưới dạng bản tải xuống riêng biệt, hãy loại bỏ phiên bản Mac App Store khỏi máy tính (nếu đã được cài đặt trước đây).

 • OneDrive giờ đây sẽ tự động chạy lại sau khi gặp sự cố. Chúng tôi cũng đã thêm một cách để báo cáo các sự cố lặp lại.

 • Thêm hỗ trợ cho Office 365 được 21Vianet vận hành.

 • (Đang triển khai) Chúng tôi đã kích hoạt lại khả năng giới hạn việc sử dụng băng thông tự động hoặc đặt ở một giới hạn xác định.

Các bản sửa lỗi quan trọng:

 • Khắc phục các sự cố phổ biến nhất liên quan đến độ tin cậy của hoạt động đồng bộ.

 • Khắc phục các sự cố phổ biến nhất liên quan đến độ ổn định của ứng dụng.

Các tính năng và bản cập nhật mới:

 • Bạn có thể sử dụng lại một vị trí có sẵn với cùng tên khi thêm một site SharePoint hoặc thư mục OneDrive for Business dùng chung.

Các bản sửa lỗi quan trọng:

 • Khắc phục nhiều sự cố khác liên quan đến đồng bộ các site SharePoint và các tệp OneDrive for Business dùng chung.

Các tính năng và bản cập nhật mới:

 • Thêm hỗ trợ cho Office 365 Germany.

 • (Đang triển khai) Trung tâm hoạt động OneDrive được cập nhật để cung cấp thông tin về hoạt động gần đây.

Các bản sửa lỗi quan trọng:

 • Khắc phục các sự cố phổ biến nhất liên quan đến độ ổn định của ứng dụng.

 • Khắc phục một sự cố ít khi gặp phải khi OneDrive tìm cách tải tệp lên hai lần.

 • Khắc phục sự cố khiến người dùng phải thiết lập lại OneDrive một cách không cần thiết.

Khắc phục các sự cố khác.

Các tính năng và bản cập nhật mới:

 • Cùng một bản dựng giờ đây chạy trên Windows và Mac.

 • Đồng bộ thư mục dùng chung

 • Đồng bộ tệp và thư mục chỉ đọc.

Đồng thời cũng khắc phục các sự cố khác.

Các tính năng và bản cập nhật mới:

 • Cải thiện hiệu suất tải xuống.

 • Hộp thoại Chọn Thư mục giờ đây sẽ hiển thị kích cỡ tệp hoặc thư mục mà bạn có thể đồng bộ.

 • Tệp hoặc thư mục với ký tự được đánh dấu trọng âm giờ đây có thể hiển thị trạng thái đúng trong lớp phủ.

 • [Đang triển khai] Thêm tùy chọn mới để giới hạn băng thông được dùng để truyền tệp.

 • [Đang triển khai] Thêm thiết đặt để tự động giới hạn băng thông.

Các bản sửa lỗi quan trọng:

 • Khắc phục sự cố khách hàng không thể đăng nhập và thiết lập đúng cách.

 • Khắc phục các lỗi và sự cố khác.

Bản sửa lỗi quan trọng: Bản cập nhật này khắc phục sự cố trong đó người dùng trong một số cấu hình đối tượng thuê ADFS không thể đăng nhập nếu máy chủ ADFS không thỏa mãn một số yêu cầu bảo mật nhất định đối với lưu lượng HTTP.

Các tính năng và bản cập nhật mới:

 • Trải nghiệm chạy lần đầu tiên hiện đã chấp nhận cả địa chỉ email doanh nghiệp và cá nhân, đồng thời sẽ chuyển hướng đăng nhập theo đó. Không còn cần triển khai mặc định nữa.

 • Tốc độ truyền hiện được hiển thị trong menu thả xuống.

Bản sửa lỗi quan trọng:

 • Khắc phục sự cố phát hiện đối tượng thuê, trong đó người dùng đăng nhập và được báo sai rằng không có kết nối internet.

Cách kiểm tra phiên bản bạn đang sử dụng

 1. Bấm vào biểu tượng đám mây OneDrive màu lam trong khu vực thông báo.

  Một ảnh chụp màn hình hiển thị con trỏ đang di qua biểu tượng OneDrive màu lam trên thanh tác vụ, kèm theo văn bản có nội dung OneDrive - Contoso.

  (Có thể bạn sẽ cần phải bấm vào mũi tên Hiển thị biểu tượng ẩn Nút Hiển thị biểu tượng ẩn. cạnh khu vực thông báo để thấy được biểu tượng OneDrive. Nếu biểu tượng không xuất hiện trong khu vực thông báo thì có thể OneDrive vẫn chưa chạy. Bấm vào Bắt đầu, nhập OneDrive vào hộp tìm kiếm, rồi bấm vào OneDrive trong kết quả tìm kiếm.)

 2. Trong trung tâm hoạt động, chọn hình bánh răng Cài đặt.

 3. Chọn tab Giới thiệu và xem số phiên bản bên dưới mục Giới thiệu về Microsoft OneDrive.

Các tài nguyên khác

Để biết thêm các tài nguyên bổ sung về Máy khách đồng bộ OneDrive:

Tiêu đề

Mô tả

Đồng bộ tệp với máy khách đồng bộ OneDrive trong Windows

Tìm hiểu cách để người dùng Windows có thể thiết lập Máy khách đồng bộ OneDrive.

Tôi đang sử dụng phiên bản OneDrive nào?

Tìm hiểu cách để biết được bạn đang sử dụng máy khách đồng bộ OneDrive nào.

Triển khai máy khách đồng bộ OneDrive mới trong môi trường doanh nghiệp

Tìm hiểu cách người quản trị có thể triển khai Máy khách đồng bộ OneDrive cho Windows tới người dùng trong môi trường doanh nghiệp của họ.

Chuyển tiếp từ máy khách đồng bộ OneDrive for Business trước đó

Tìm hiểu cách để người dùng Windows có thể chuyển đổi từ máy khách đồng bộ OneDrive for Business trước đó sang Máy khách đồng bộ OneDrive.

Sử dụng Chính sách Nhóm để kiểm soát cài đặt máy khách đồng bộ OneDrive 

Tìm hiểu cách để người quản trị có thể quản lý Máy khách đồng bộ OneDrive cho người dùng thông qua Chính sách Nhóm.

Đồng bộ tệp với máy khách đồng bộ OneDrive trên Mac OS X

Tìm hiểu cách để người dùng máy Mac có thể thiết lập Máy khách đồng bộ OneDrive.

Đặt cấu hình cho máy khách đồng bộ OneDrive mới trên macOS

Tìm hiểu cách để người quản trị có thể sử dụng các tùy chọn để đặt cấu hình Máy khách đồng bộ OneDrive trên máy tính chạy Mac OS X.

Những giới hạn, cùng hạn chế khi bạn đồng bộ các tệp và thư mục

Bài viết cơ sở tri thức với các ghi chú phát hành, giới hạn và hạn chế (như các ký tự không hợp lệ trong tên tệp).

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×