Bắt đầu

Hoàn thành nhiều việc hơn! Tạo biểu mẫu hoặc bài kiểm tra với các câu hỏi, xác định các cài đặt, chia sẻ biểu mẫu của bạn và kiểm tra kết quả — trong vài bước dễ dàng.

Giới thiệu về Microsoft Forms

Bắt đầu nhanh Microsoft Forms

Đăng nhập vào Microsoft Forms

Tạo biểu mẫu mới

Tạo bài kiểm tra mới

Tạo bản khảo sát nâng cao

Điều chỉnh cài đặt cho biểu mẫu hoặc bài kiểm tra

Sử dụng phân nhánh trong Microsoft Forms

VIDEO: Khám phá các loại câu hỏi mới

Câu hỏi thường gặp

Tôi cần truy nhập vào đâu để gửi phản hồi như lỗi sản phẩm hoặc yêu cầu tính năng?

Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn! Vui lòng truy nhập site UserVoice của Microsoft Forms để đưa ra đề xuất và bình chọn cho ý tưởng mà người khác đã gửi.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×