GAMMALN (Hàm GAMMALN)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và việc sử dụng hàm GAMMALN trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x).

Cú pháp

GAMMALN(x)

Cú pháp hàm GAMMALN có các đối số sau đây:

 • X    Bắt buộc. Giá trị mà bạn muốn tính toán GAMMALN.

Chú thích

 • Nếu x không phải là số, thì hàm GAMMALN trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Nếu x ≤ 0, hàm GAMMALN trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Số e lũy thừa GAMMALN(i), trong đó i là số nguyên, trả về cùng một kết quả như (i - 1)!.

 • Hàm GAMMALN được tính toán như sau:

  Phương trình

  trong đó:

  Phương trình

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=GAMMALN(4)

Lô-ga-rit tự nhiên của hàm gamma tại 4.

1,7917595

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×