GAMMALN (Hàm GAMMALN)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x).

Cú pháp

Hàm GAMMALN (x)

X    là giá trị mà bạn muốn tính toán GAMMALN.

Ghi chú

  • Nếu x không phải là số, thì hàm GAMMALN trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu x ≤ 0, hàm GAMMALN trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Số e lũy thừa GAMMALN(i), trong đó i là số nguyên, trả về cùng một kết quả như (i - 1)!.

  • Hàm GAMMALN được tính toán như sau:

    Phương trình

    trong đó:

    Phương trình

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=GAMMALN(4)

-Ga-Rit tự nhiên của hàm gamma tại 4 (1.791759)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×