Gửi, xem và trả lời thư được mã hóa trong Outlook for PC

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Một thư được mã hóa bằng thông báo Office 365 được gửi đến hộp thư đến của người nhận giống như bất kỳ thư email nào khác. Nếu người nhận có Outlook 2013 hoặc 2016 và tài khoản email Office 365, họ sẽ thấy cảnh báo về các quyền hạn chế của mục đó trong ngăn đọc. Sau khi mở thư, người nhận có thể xem thư giống như bất kỳ điều gì khác.

Lưu ý: gần đây chúng tôi đã phát hành chính sách chỉ mã hóa trong phiên bản Outlook for PC 2019 và Office 365. Điều đó có nghĩa là các thư có áp dụng chính sách chỉ mã hóa mới có thể được đọc trực tiếp trong Outlook trên web, trong Outlook for iOS và Android, giờ đây là các phiên bản Outlook cho PC 2019 và Office 365. Các khách hàng khác sẽ thấy thông báo có liên kết. Liên kết đó sẽ mất người dùng Office 365 vào Outlook trên web để đọc thư. Người dùng với các tài khoản email khác sẽ được nhắc để có được một mã truyền một lần và đọc thư trong cửa sổ trình duyệt. 

Nếu người nhận đang sử dụng một máy khách email hoặc tài khoản email khác, chẳng hạn như Gmail hoặc Yahoo, họ sẽ nhìn thấy một nối kết cho phép họ đăng nhập để đọc thư email hoặc yêu cầu mật mã một lần để xem thư trong trình duyệt web.

Gửi thư được mã hóa bằng Outlook cho PC

Có hai cách chính để gửi các thư được mã hóa.

Người quản trị có thể xác định quy tắc để tự động mã hóa thư đáp ứng các tiêu chí nhất định. Ví dụ, người quản trị có thể tạo quy tắc mã hóa tất cả các thư được gửi bên ngoài tổ chức của bạn hoặc tất cả các thư đề cập đến các từ hoặc cụm từ cụ thể. Mọi quy tắc mã hóa sẽ được áp dụng tự động. 

Nếu bạn muốn mã hóa một thư không đáp ứng quy tắc được xác định trước hoặc người quản trị của bạn vẫn chưa thiết lập bất kỳ quy tắc nào, bạn có thể áp dụng một loạt các quy tắc mã hóa khác nhau trước khi gửi thư. Để gửi thư được mã hóa từ Outlook 2013 hoặc 2016, hoặc Outlook 2016 cho Mac, hãy chọn tùy chọn _ Gt_ quyền, sau đó chọn tùy chọn bảo vệ bạn cần. Bạn cũng có thể gửi thư được mã hóa bằng cách chọn nút bảo vệ trong Outlook trên web.

Xem và trả lời thư được mã hóa cho người nhận Office 365 bằng cách dùng Outlook cho PC

Nếu bạn đang ở trong một tổ chức Office 365, bạn có thể đọc thư được mã hóa bằng chính sách chỉ đối với mã hóa hoặc không chuyển tiếp, hoặc tùy chỉnh bảo vệ mẫu trong OUTLOOK 2013 và outlook 2016 cho PC, Outlook 2016 cho Mac, Outlook on web, Outlook for iOS và Outlook for Android. Outlook trên web, và trong Outlook for iOS và Android và Outlook cho PC trong kênh được mục tiêu hàng tháng. Người dùng Office 365 trên kênh bán hàng năm sẽ được đưa vào Outlook trên web để đọc thư. Người dùng với các tài khoản email khác sẽ được nhắc để có được một mã truyền một lần và đọc thư trong cửa sổ trình duyệt.

Để trả lời thư đã mã hóa

  1. Chọn trả lời hoặc trả lời tất cả.

  2. Trên trang xuất hiện, nhập trả lời và chọn gửi. Một bản sao đã mã hóa thư trả lời của bạn được gửi đến cho bạn.

Xem và trả lời thư được mã hóa mà không có Office 365 bằng cách dùng Outlook cho PC

Nếu bạn không dùng Outlook với Office 365, thư đã mã hóa của bạn sẽ chứa một nối kết trong nội dung thư.

  1. Chọn đọc thư.

  2. Chọn cách bạn muốn đăng nhập để đọc thư. Nếu nhà cung cấp email của bạn là Google, Yahoo hoặc Microsoft, bạn có thể chọn đăng nhập bằng Google, Yahoo hoặc Microsoft tương ứng. Nếu không, hãy chọn đăng nhập bằng mật khẩu một lần.

  3. Sau khi bạn nhận được mật khẩu trong thư email, hãy tạo ghi chú của mật khẩu, sau đó trở lại trang web mà bạn yêu cầu mã khóa và nhập mã khóa, rồi chọn tiếp tục.

    Mẹo: Mỗi mã khóa hết hạn sau 15 phút. Nếu điều này xảy ra, hoặc nếu bạn không thể mở thư vì bất kỳ lý do gì, hãy bắt đầu lại bằng cách mở tệp đính kèm một lần nữa và thực hiện theo các bước sau.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×