Gửi, xem và trả lời thư đã mã hóa trong Outlook cho PC

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Thư được mã hóa bằng cách mã hóa thư Office 365 được chuyển phát vào hộp thư đến của người nhận giống như bất kỳ thư email nào khác. Nếu người nhận có Outlook 2013 hoặc 2016 và một tài khoản email Office 365, họ sẽ thấy cảnh báo về mục của hạn chế quyền trong ngăn đọc. Sau khi mở thư, người nhận có thể xem thư giống như bất kỳ khác.

Lưu ý: chúng tôi phát hành mới vào mã hóa chỉ chính sách trong Outlook cho PC phiên bản 2019 và Office 365. Có nghĩa là gì các thư đã mã hóa chỉ chính sách mới được áp dụng có thể đọc trực tiếp trong Outlook trên web, trong Outlook cho iOS và Android, và bây giờ Outlook cho PC phiên bản 2019 và Office 365. Khách hàng khác sẽ thấy một thông báo với nối kết. Nối kết đó sẽ có người dùng Office 365 vào Outlook trên web để đọc thư. Người dùng với các tài khoản email khác sẽ được nhắc để có được một mật khẩu xài và đọc thư trong cửa sổ trình duyệt.

Nếu người nhận dùng ứng dụng khách hoặc email tài khoản email khác, chẳng hạn như Gmail hay Yahoo, họ sẽ nhìn thấy nối kết cho phép chúng hoặc đăng nhập để đọc thư email hoặc yêu cầu mật khẩu xài một để xem thư trong trình duyệt web.

Gửi thông điệp được mã hóa bằng Outlook cho PC

Không có hai cách chính để gửi thư đã mã hóa.

Quản trị của bạn có thể xác định quy tắc để tự động mã hóa thư đáp ứng tiêu chí. Ví dụ, quản trị của bạn có thể tạo một quy tắc sẽ mã hóa tất cả các thư được gửi bên ngoài tổ chức của bạn hoặc tất cả các thư đề cập cụ thể từ hoặc cụm từ. Bất kỳ quy tắc mã hóa sẽ được áp dụng tự động.

Nếu bạn muốn mã hóa thư mà không đáp ứng quy tắc được xác định trước hoặc quản trị của bạn chưa thiết lập quy tắc bất kỳ, bạn có thể áp dụng một loạt các quy tắc khác nhau mã hóa trước khi bạn gửi thư. Để gửi thông điệp được mã hóa từ Outlook 2013 hoặc 2016, hoặc Outlook 2016 cho Mac, hãy chọn tùy chọn > quyền, sau đó chọn tùy chọn bảo vệ bạn cần. Bạn cũng có thể gửi thông điệp được mã hóa bằng cách chọn nút bảo vệ trong Outlook trên web.

Xem và trả lời thư được mã hóa cho người nhận Office 365 bằng cách dùng Outlook cho PC

Nếu bạn đang ở trong một tổ chức Office 365, bạn có thể đọc thư được mã hóa với chính sách do không chuyển tiếp hoặc các mẫu tùy chỉnh bảo vệ trong Outlook 2013 và Outlook 2016 cho PC, Outlook 2016 cho Mac, Outlook trên web, Outlook cho iOS và Outlook cho Android . Outlook trên web, và trong Outlook cho iOS và Android và Outlook cho PC trong kênh mục tiêu của hàng tháng. Người dùng Office 365 trên bán hàng năm kênh sẽ được đưa vào Outlook trên web để đọc thư. Người dùng với các tài khoản email khác sẽ được nhắc để có được một mật khẩu xài và đọc thư trong cửa sổ trình duyệt.

Để trả lời thư được mã hóa

  1. Chọn trả lời hoặc trả lời tất cả.

  2. Trên trang xuất hiện, hãy nhập một câu trả lời và chọn gửi. Một bản sao được mã hóa của thư trả lời của bạn được gửi cho bạn.

Xem và trả lời thư được mã hóa mà không có Office 365 bằng cách dùng Outlook cho PC

Nếu bạn không dùng Outlook với Office 365, thư được mã hóa sẽ chứa nối kết trong phần nội dung thư.

  1. Chọn đọc thư.

  2. Chọn cách bạn muốn đăng nhập để đọc thư. Nếu nhà cung cấp email của bạn là Google, Yahoo hoặc Microsoft, bạn có thể chọn đăng nhập bằng Google, Yahoo hoặc Microsoft tương ứng. Nếu không, hãy chọn đăng nhập bằng mật khẩu xài một.

  3. Sau khi bạn nhận được mật khẩu trong thông điệp email, ghi chú về mật khẩu, sau đó trở lại trang web nơi bạn yêu cầu mật khẩu và nhập mật khẩu, và chọn tiếp tục.

    Mẹo: Mã truyền mỗi hết hạn sau 15 phút. Nếu mà sẽ xảy ra, hoặc nếu bạn không thể mở thư cho lý do nào đó, bắt đầu lại mở phần đính kèm một lần nữa và theo dõi các bước.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×