Gửi trả lời tự động trong Outlook.com

Sử dụng trả lời tự động để cho mọi người biết bạn sẽ không hồi đáp ngay lập tức được đối với những thông điệp email của họ. Trả lời tự động được gửi một lần đến mỗi người gửi.

Thiết lập trả lời tự động

Để bật hoặc sửa đổi thư trả lời tự động:

 1. Đăng nhập vào Outlook.com.

 2. Trên thanh dẫn hướng, chọn Cài đặt > Trả lời tự động.

  Trả lời tự động trong Outlook trên web

 3. Chọn tùy chọn Gửi trả lời tự động.

 4. Chọn hộp kiểm Chỉ gửi trả lời trong khoảng thời gian này, rồi nhập một thời gian bắt đầu và kết thúc để kiểm soát khi nào gửi trả lời tự động.

  Nếu bạn không đặt khoảng thời gian, trả lời tự động của bạn vẫn ở trạng thái bật cho đến khi bạn tắt đi.

 5. Chọn hộp kiểm cho bất kỳ tùy chọn nào trong các tùy chọn sau đây mà bạn quan tâm:

  • Chặn lịch của tôi trong giai đoạn này

  • Tự động từ chối lời mời mới về các sự kiện xảy ra trong quá trình giai đoạn này

  • Từ chối và hủy bỏ cuộc họp của tôi trong giai đoạn này

  Chọn tùy chọn Chỉ gửi trả lời cho những người trong danh sách Liên hệ của tôi để chỉ giới hạn trả lời tự động cho những người gửi nằm trong danh sách Liên hệ của bạn. Hoặc nếu bạn muốn, hãy chọn tùy chọn Gửi trả lời tự động đến bất kỳ ai gửi email cho tôi.

 6. Trong hộp ở dưới cùng của cửa sổ, nhập một thông báo để gửi cho mọi người trong thời gian bạn đi vắng.

 7. Nếu muốn, bạn có thể làm nổi bật thông báo của mình và dùng các tùy chọn định dạng ở phía trên cùng của hộp để thay đổi phông chữ và màu sắc của văn bản, thêm một biểu tượng cảm xúc, hoặc tùy chỉnh thông điệp của bạn theo các cách khác.

  Thư trả lời tự động trong Outlook trên web

 8. Khi bạn thực hiện xong, chọn OK ở đầu trang. Sau đó, chọn công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng trong Office 365 để quay lại email của bạn hoặc đến những trang khác.

Để tắt trả lời tự động, trở về trang Trả lời tự động và chọn Không gửi trả lời tự động.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Để được trợ giúp về Outlook.com:

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×