Gửi trả lời tự động trong Outlook.com

Sử dụng trả lời tự động để cho mọi người biết bạn sẽ không hồi đáp ngay lập tức được đối với những thông điệp email của họ. Trả lời tự động được gửi một lần đến mỗi người gửi.

Bạn đang sử dụng phiên bản Outlook.com nào?

Hướng dẫn sẽ khác nhau đôi chút, tùy thuộc vào việc bạn đang sử dụng phiên bản Outlook.com mới hay cổ điển. Chọn phiên bản bạn đang sử dụng để xem hướng dẫn phù hợp với bạn.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái hộp thư Outlook.com beta

Xem Hướng dẫn dành cho Outlook.com mới.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái hộp thư Outlook.com cổ điển

Xem Hướng dẫn dành cho Outlook.com cổ điển.

Hướng dẫn dành cho Outlook.com mới

Để bật hoặc sửa đổi trả lời tự động:

 1. Ở đầu trang, chọn Cài đặt Settings > Xem tất cả các cài đặt Outlook > Trả lời tự động.

 2. Để bật tính năng trả lời tự động, hãy chọn nút bật tắt Bật tính năng trả lời tự động.

 3. Chọn hộp kiểm Chỉ gửi trả lời trong một khoảng thời gian, rồi nhập thời gian bắt đầu và kết thúc.

  Nếu bạn không đặt thời hạn, trả lời tự động vẫn sẽ được bật cho đến khi bạn tắt bằng cách chọn nút bật tắc Trả lời tự động đang bật.

 4. Chọn hộp kiểm cho bất kỳ tùy chọn nào trong các tùy chọn sau đây mà bạn quan tâm:

  • Chặn lịch của tôi trong giai đoạn này

  • Tự động từ chối lời mời mới về các sự kiện xảy ra trong quá trình giai đoạn này

  • Từ chối và hủy bỏ cuộc họp của tôi trong giai đoạn này

 5. Nhập thông điệp vào hộp để gửi cho mọi người trong thời gian bạn đi vắng.

 6. Để chỉ gửi trả lời cho liên hệ của bạn, chọn hộp kiểm Chỉ gửi trả lời cho các liên hệ.

 7. Chọn Lưu.

Để tắt trả lời tự động, hãy quay lại trang Trả lời tự động, rồi chọn nút bật tắt Trả lời tự động trên.

Hướng dẫn dành cho Outlook.com cổ điển

Để bật hoặc sửa đổi trả lời tự động:

 1. Ở đầu trang, chọn Cài đặt Cài đặt > Trả lời tự động.

 2. Để bật tính năng trả lời tự động, chọn Gửi trả lời tự động.

 3. Chọn hộp kiểm Chỉ gửi trả lời trong khoảng thời gian này, rồi nhập một thời gian bắt đầu và kết thúc để kiểm soát khi nào gửi trả lời tự động.

  Nếu bạn không đặt thời hạn, tính năng trả lời tự động vẫn sẽ được bật cho đến khi bạn tắt bằng cách chọn Không gửi trả lời tự động.

 4. Chọn hộp kiểm cho bất kỳ tùy chọn nào trong các tùy chọn sau đây mà bạn quan tâm:

  • Chặn lịch của tôi trong giai đoạn này

  • Tự động từ chối lời mời mới về các sự kiện xảy ra trong quá trình giai đoạn này

  • Từ chối và hủy bỏ cuộc họp của tôi trong giai đoạn này

 5. Để chỉ gửi trả lời cho liên hệ của bạn, chọn Chỉ gửi trả lời cho mọi người trong danh sách Liên hệ của tôi.

 6. Nhập thông điệp vào hộp để gửi cho mọi người trong thời gian bạn đi vắng.

 7. Khi bạn hoàn thành, chọn OK ở đầu trang.

Để tắt trả lời tự động, trở về trang Trả lời tự động và chọn Không gửi trả lời tự động.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×