Gửi trả lời tự động trong Outlook.com

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sử dụng trả lời tự động để cho mọi người biết bạn sẽ không hồi đáp ngay lập tức được đối với những thông điệp email của họ. Trả lời tự động được gửi một lần đến mỗi người gửi.

Bật hoặc sửa đổi trả lời tự động

 1. Ở đầu trang, chọn Cài đặt Thiết đặt > Xem tất cả cài đặt Outlook > Trả lời tự động.

 2. Để bật tính năng trả lời tự động, hãy chọn nút bật tắt Bật tính năng trả lời tự động.

 3. Chọn hộp kiểm Chỉ gửi trả lời trong một khoảng thời gian, rồi nhập thời gian bắt đầu và kết thúc.

  Nếu bạn không đặt thời hạn, trả lời tự động vẫn sẽ được bật cho đến khi bạn tắt bằng cách chọn nút bật tắc Trả lời tự động đang bật.

 4. Chọn hộp kiểm cho bất kỳ tùy chọn nào trong các tùy chọn sau đây mà bạn quan tâm:

  • Chặn lịch của tôi trong giai đoạn này

  • Tự động từ chối lời mời mới về các sự kiện xảy ra trong quá trình giai đoạn này

  • Từ chối và hủy bỏ cuộc họp của tôi trong giai đoạn này

 5. Nhập thông điệp vào hộp để gửi cho mọi người trong thời gian bạn đi vắng.

 6. Để chỉ gửi trả lời cho liên hệ của bạn, chọn hộp kiểm Chỉ gửi trả lời cho các liên hệ.

 7. Chọn Lưu.

Để tắt trả lời tự động, hãy quay lại trang Trả lời tự động, rồi chọn nút bật tắt Trả lời tự động trên.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nút Diễn đàn cộng đồng Nút Liên hệ bộ phận Hỗ trợ

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×