Gửi thư trong nhóm đoạn mã

Gửi thư trong nhóm đoạn mã

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để gửi một đoạn mã HTML thư trò chuyện hoặc kênh, trước tiên hãy bấm định dạng Nút Bung rộng bên dưới hộp soạn, sau đó chọn đoạn mã HTML Nút đoạn mã thanh định dạng. Mở hộp thoại, nơi bạn có thể nhập mã của bạn cũng như tiêu đề cho đoạn. Chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng và chọn xem bạn muốn văn bản của bạn để ngắt dòng.

Cú pháp tô sáng và tự động thụt lề giúp bạn ghi mã của bạn theo cách bạn muốn. Khi bạn gửi đoạn mã của bạn, nó được bao gồm trong thư dưới dạng thẻ, và người nhận có thể xem nó đi kèm với cú pháp tô sáng nguyên vẹn.

Nếu bạn muốn sửa đoạn mã của bạn sau khi bạn đã gửi nó, hãy chọn Thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn > sửa trên thư của bạn, rồi sửa Nút sửa lại trên thẻ đoạn mã.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×