Gửi thông điệp e-mail đến nhiều người nhận trong Business Contact Manager

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Vì Business Contact Manager cho Outlook được tích hợp vào Microsoft Outlook, rất dễ dàng gửi thông báo email cho các khách hàng của bạn có bản ghi chứa một địa chỉ email.

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng, dưới Business Contact Manager, hãy bấm vào một trong các thư mục sau đây:

  • Quản lý Liên hệ.

  • Bán hàng.

  • Quản lý Dự án.

   Tại sao thư mục Tiếp thị không được liệt kê?

   Theo mặc định, thư mục Tiếp thị không chứa bản ghi Tài khoản hoặc Liên hệ Công việc. Bạn không thể gửi email cho bất kỳ hoạt động tiếp thị nào vì chúng không được nối kết với một loại bản ghi Tài khoản hoặc Liên hệ Công việc. Bản ghi Nhiệm vụ dự án cũng không được nối kết tới Tài khoản hoặc Liên hệ Công việc, nhưng bản ghi Dự án Kinh doanh thì có.

 2. Bấm vào tab có chứa bản ghi của những khách hàng mà bạn muốn gửi thông điệp email.

 3. Bấm vào bản ghi mà bạn muốn gửi thông điệp.

  Bạn có thể chọn bất kỳ bản ghi nào chứa hoặc được nối kết với các bản ghi chứa địa chỉ email, bao gồm Tài khoản, Liên hệ Công việc, Đầu mối, Cơ hội và Dự án Kinh doanh.

  Lưu ý: Thông điệp email được gửi tới Tài khoản, Liên hệ Công việc hoặc Đầu mối được nối kết.

  Làm thế nào để tôi chọn nhiều hồ sơ?

  Để chọn hồ sơ liền kề nhau, hãy nhấn phím SHIFT, rồi bấm vào hồ sơ đầu tiên và cuối cùng của nhóm mà bạn muốn thêm vào. Để chọn hồ sơ không liền kề, hãy nhấn phím CTRL, rồi bấm hồ sơ riêng lẻ. Để chọn tất cả các hồ sơ, bấm vào một hồ sơ, rồi nhấn CTRL+A.

 4. Trên Ribbon, trong nhóm Liên lạc, bấm E-mail   art .

  Đối với các loại bản ghi Tài khoản hoặc các bản ghi được nối kết tới loại bản ghi Tài khoản, bạn cũng phải bấm vào một trong các tùy chọn sau đây vì loại bản ghi Tài khoản có thể chứa một vài địa chỉ email từ các nguồn khác nhau:

  • Email Tài khoản. Bấm vào tùy chọn này để sử dụng địa chỉ email của Tài khoản.

  • Email Liên hệ Chính. Bấm vào tùy chọn này để sử dụng địa chỉ email của liên hệ chính. Liên hệ chính là một Liên hệ Công việc được chọn trong bản ghi Tài khoản.

  • Email Tất cả Liên hệ. Bấm vào tùy chọn này để sử dụng địa chỉ email của Tài khoản và tất cả các Liên hệ Công việc liên quan.

   Lưu ý: Các bản ghi riêng lẻ cũng có thể chứa nhiều địa chỉ email. Chỉ có địa chỉ đầu tiên trong danh sách được thêm vào thông điệp email. Bạn có thể thêm địa chỉ email khác từ sổ địa chỉ Outlook.

   Một thông điệp email mới xuất hiện cùng với các địa chỉ email đã chọn được liệt kê trong hộp Tới.

 5. Nhập thông điệp email của bạn như bình thường.

  Để biết thông tin về cách tạo thông điệp email, hãy xem tạo thông điệp email.

  Lưu ý: Nếu các địa chỉ email từ các bản ghi đã chọn sẽ được tự động được theo dõi, thông điệp email của bạn được thêm vào lịch sử giao tiếp của các bản ghi. Để biết thông tin về cách tự động theo dõi thông điệp email, hãy xem thông điệp email nối kết và theo dõi trong Business Contact Manager.

Mẹo: Bạn cũng có thể dùng phối thư hoặc hoạt động tiếp thị email hàng loạt để gửi thông điệp email được cá nhân hóa bao gồm tên của từng người nhận và các sản phẩm hay dịch vụ cụ thể mà từng người nhận đã mua hoặc có thể quan tâm. Để biết thông tin về các hoạt động tiếp thị, hãy xem Quảng cáo doanh nghiệp của bạn với Chiến dịch Tiếp thị trong Business Contact Manager.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×