Gửi một tệp hoặc hình ảnh trong nhóm

Gửi một tệp hoặc hình ảnh trong nhóm

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để đính kèm một tệp hoặc hình ảnh trong một kênh, hãy bấm chọn tệp Chọn nút tệp bên dưới hộp soạn của bạn. Sau đó bạn có thể tải lên tệp hoặc hình ảnh từ máy tính của bạn hoặc OneDrive, hoặc tìm kiếm một từ tab tệp cho kênh đó.

Trong một cuộc trò chuyện, hãy bấm chọn tệp Chọn nút tệp và chọn tệp hoặc ảnh mà bạn muốn từ máy tính của bạn hoặc OneDrive.

Gửi ảnh

Để đính kèm ảnh vào thư, hãy gõ nhẹ Thêm ảnh Ảnh nút bên dưới hộp soạn của bạn để chụp ảnh hoặc để mở thư viện ảnh của bạn.

Gửi tệp

Để đính kèm tệp vào thư, gõ nhẹ vào chọn tệp Chọn nút tệp bên dưới hộp soạn và đi đến vị trí tệp.

Từ trò chuyện hay cuộc họp, gõ nhẹ vào phần đính kèm để mở nó với ứng dụng Office 365. Trong hội thoại kênh, hãy gõ nhẹ vào phần đính kèm hoặc đi tới tab > tệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×