Gửi một lịch Outlook 2007 trong thông điệp email

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Một bản sao lịch của bạn có thể được gửi đến bất kỳ ai trong thông điệp email. Lịch được đưa vào dưới dạng phần đính kèm và cũng sẽ xuất hiện trong nội dung thư. Bạn quyết định những ngày được bao gồm và số lượng chi tiết.

 1. Trong lịch, trong ngăn dẫn hướng, bấm Gửi lịch qua email.

Lưu ý: Nếu bạn đang dùng ngăn dẫn hướng trong dạng xem Minimized , trong ngăn dẫn hướng, bấm Ảnh nút , bấm Ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào lịch mà bạn muốn chia sẻ, sau đó bấm Gửi lịch qua email.

 1. Trong danh sách lịch , hãy chọn lịch để gửi. Theo mặc định, mặc định lịch được chọn. Đây là lịch Outlook được dùng để hiển thị thông tin rảnh/bận của bạn để những người khác và nơi yêu cầu họp được chấp nhận.

 2. Trong danh sách Phạm vi ngày , chọn giá trị dữ liệu lịch để đưa vào trong tin nhắn của bạn, hoặc bấm xác định ngày để nhập một phạm vi ngày tùy chỉnh.

Mẹo: Nếu bạn chọn một phạm vi ngày lớn hoặc chọn toàn bộ lịch, bạn có thể tạo một thư lớn.

 1. Trong danh sách chi tiết , hãy chọn số lượng các chi tiết để hiển thị những người nhận. Theo mặc định, tùy chọn trạng thái sẵn sàng chỉ được chọn. Không có các tùy chọn bao gồm các mục được đánh dấu riêng tư trừ khi bạn thay đổi tùy chọn quyền riêng tư trong tùy chọn nâng cao .

Danh sách chi tiết trong hộp thoại Gửi Lịch qua Email

 1. Hoặc bạn có thể, bạn có thể giới hạn thông tin được bao gồm trong thư đến của bạn giờ làm việc bằng cách chọn hộp kiểm chỉ hiển thị thời gian trong giờ làm việc của tôi . Để thay đổi giờ làm việc của bạn, hãy bấm đặt giờ làm việc.

 2. Hoặc bạn có thể nhìn thấy tùy chọn nâng cao, bấm hiện.

  • Bao gồm chi tiết của mục được đánh dấu riêng tư    Tùy chọn này yêu cầu chi tiết đặt Giới hạn chi tiết hoặc Đầy đủ chi tiết. Tồn tại của mục riêng tư được bao gồm, nhưng không có thông tin thêm được chia sẻ.

  • Bao gồm phần đính kèm trong mục lịch    Tùy chọn này yêu cầu chi tiết đặt Đầy đủ chi tiết. Tất cả phần đính kèm vào các mục lịch, chẳng hạn như bảng tính, được bao gồm.

  • Bố trí email    Bạn có thể bao gồm lịch biểu hàng ngày của bạn hoặc một danh sách các sự kiện.

 3. Bấm OK.

 4. Trong hộp đến , nhập tên của người mà bạn muốn gửi thông tin thuê bao.

 5. Trong phần nội dung thư, hãy nhập bất kỳ thông tin nào bạn muốn đưa vào.

 6. Bấm vào Gửi.

Lịch sẽ xuất hiện cho người nhận trong nội dung thư. Cũng có thể mở tệp đính kèm iCalendar có phần mở rộng tệp của .ics trong nhiều chương trình lịch, kể cả Outlook.

Ví dụ về lịch đã nhận bằng cách dùng tính năng Lịch Email

Khi phần đính kèm tệp .ics nhận được trong Outlook, người nhận sẽ được nhắc để mở lịch. Tệp .ics lịch sẽ mở ra như lịch mới trong Outlook. Khi mở như lịch Outlook, người nhận có thể xem lịch đã nhận được trong dạng xem song song hoặc xếp chồng. Người nhận cũng có thể kéo các mục lịch từ lịch đã nhận được một lịch Outlook.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×