Gửi một biên nhận email của phản hồi

Gửi một biên nhận email của phản hồi

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Mẹo: Tạo bản khảo sát, bài kiểm tra hoặc bỏ phiếu bằng Microsoft Forms. Tạo bản khảo sát nâng cao? Dùng thử Microsoft Forms Pro.

Khi bạn đã tạo khảo sát, cuộc bỏ phiếu hoặc bài kiểm tra, bạn có thể chọn một tùy chọn để cho phép người trả lời để nhận được một email xác nhận của phản hồi của họ.

Lưu ý: Biên nhận email xác nhận sẵn dùng chỉ khi người trả lời của bạn tham gia tổ chức của bạn và bạn đã kiểm tra Bản ghi tên trong thiết đặt biểu mẫu thêm Nút Thêm tùy chọn > thiết đặt > chỉ những người trong tổ chức của tôi có thể trả lời .

  1. Trong biểu mẫu mà bạn muốn bật tùy chọn này, hãy bấm thiết đặt biểu mẫu thêm Nút Thêm tùy chọn > thiết đặt.

  2. Trong phần tùy chọn cho thư trả lời bên dưới thông báo, hãy chọn gửi biên nhận email cho người trả lời.

    Tùy chọn để gửi email thông báo cho người trả lời biểu mẫu trong Microsoft Forms

Sau khi bạn thắc có điền biểu mẫu của bạn, tùy chọn, gửi cho tôi một biên nhận email của phản hồi của tôi, sẵn dùng ngay bây giờ để họ biết mật.

Tùy chọn để gửi cho mình một biên nhận email của phản hồi của bạn trong Microsoft Forms

Sau khi gửi trả lời, trả lời rồi sẽ nhận được email xác nhận, bao gồm một thông điệp Cám ơn và nối kết để xem phản hồi của họ.

Gửi email thông báo xác nhận và nối kết đến phản hồi trong Microsoft Forms

Lưu ý: Nếu bạn xóa bỏ, khảo sát của bài kiểm tra, hoặc bỏ phiếu hoặc tương ứng phản hồi, người trả lời sẽ không còn có thể truy nhập phản hồi của họ thông qua nối kết họ nhận được trong email xác nhận của họ.

Bạn có phản hồi về Microsoft Forms?

Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn! Vui lòng truy nhập site UserVoice của Microsoft Forms để đưa ra đề xuất và bình chọn cho ý tưởng mà người khác đã gửi.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×