Gửi lại thư

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu một hoặc nhiều người nhận thư nói với bạn rằng họ không nhận được thư bạn đã gửi, bạn nên sử dụng lệnh Gửi lại Thư Này. Lệnh gửi lại cũng có thể được sử dụng để gửi nhanh thư đó cho những người nhận mới.

Gửi lại so với chuyển tiếp

Cách sử dụng lệnh gửi lại làm cho thư mới xuất hiện giống như ban đầu đã gửi thư — không có không có thêm thông tin, không giống như thư đã chuyển tiếp. Khi bạn chuyển tiếp thư, FW: xuất hiện ở đầu dòng chủ đề thư mới. Ngoài ra, trong thư đã chuyển tiếp, nội dung thông tin tiêu đề cho thư trước sẽ xuất hiện, chẳng hạn như người gửi, ngày và người nhận.

  1. Trong Thư, trong ngăn thư mục, hãy bấm Mục đã Gửi.

  2. Bấm đúp vào thư bạn muốn gửi lại.

  3. Trên tab Thư, trong nhóm Di chuyển, hãy bấm Hành động, rồi bấm Gửi lại Thư Này.

    Một cửa sổ thư mới sẽ mở ra. Nếu có nhiều người nhận, bạn có thể loại bỏ những người không cần nhận lại thư. Bấm vào tên của người bạn muốn loại bỏ, sau đó nhấn phím Delete.

    Mẹo: Bạn cũng có thể thêm người nhận không có trong thư ban đầu, thêm hoặc loại bỏ phần đính kèm cũng như thay đổi nội dung thư.

  4. Bấm Gửi.

Để gửi lại nhiều thư, hãy lặp lại các thao tác này cho mỗi bức thư. Không có cách nào để gửi lại nhiều thư cùng lúc.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×