Gửi email từ hoặc thay mặt cho nhóm Office 365

Hãy nói rằng bạn đã thiết lập một nhóm Office 365 có tên là "nhóm lãnh đạo" và bạn đã được giao nhiệm vụ quản lý lịch và thư gửi cho nhóm đó. Đôi khi, bạn sẽ cần gửi thư hoặc lên lịch một cuộc họp và người nhận sẽ thấy rằng bạn đã gửi thư thay mặt cho nhóm.

Ngoài ra, khi gửi thư cho khách hàng hoặc người dùng bên ngoài, bạn có thể làm tối nghĩa tên và địa chỉ email cho quyền riêng tư hoặc các lý do khác. Trong trường hợp này, bạn thay thế tên của bạn với tên nhóm Office 365 (điều này được gọi là gửi dưới dạng) và người nhận sẽ chỉ biết rằng thư đến từ một địa chỉ công ty (chẳng hạn như LeadershipTeam@contoso.com)

Người quản trị đối tượng thuê phải cho phép các thành viên nhóm có quyền gửi thay mặt hoặc gửi dưới dạng trước khi họ có thể gửi thư bằng các tính năng này. Người quản trị cho phép các quyền này trong Trung tâm quản trị Exchange.

Đây là một bản tóm tắt về cách xử lý hoạt động.

 1. Người quản trị đối tượng thuê "gửi thay mặt cho" và "gửi dưới dạng" quyền đối với thành viên của nhóm.

 2. Người dùng đi vào hộp thư đến Outlook hoặc không gian nhóm mà họ có "gửi thay mặtcho" và "gửi dưới dạng" quyền để gửi thư.

 3. Người nhận sẽ nhìn thấy những điều sau đây:

  Gửi Thay mặt

  Gửi với Tư cách

  Đầu trang của các trạng thái thư mà thư đã được gửi đi bởi bạn nhưng thay mặt cho người khác Tiêu đề của email cho biết thư đã được nhóm gửi đi

Lưu ý: Bài viết này áp dụng cho Outlook trên web. Để biết thêm thông tin về cách gửi email từ người khác hoặc nhóm bằng cách sử dụng Outlook, hãy xem quản lý các mục lịch và thư của người khác.

 1. Mở Outlook trên web.

 2. Để tạo thư mới, hãy bấm mới .

 3. Chọn Menu Thêm hành động > Hiển thị từ.

  Hiển thị từ tùy chọn trên menu lệnh khác

 4. Bấm chuột phải vào địa chỉ email trong trường từ, rồi chọn loại bỏ. (Bạn sẽ chỉ cần thực hiện điều này một lần).

  Bấm chuột phải vào tên trong trường từ, rồi chọn loại bỏ.

 5. Nhập tên của nhóm mà bạn đang gửi thư thay mặt cho. (Outlook trên web sẽ ghi nhớ tất cả các tên bạn sử dụng trong trường từ để sử dụng trong tương lai.)

 6. Thêm người nhận, chủ đề và nội dung của thư như bạn thường làm, rồi bấm Nút gửi . Khi người nhận nhận được thư của bạn, tiêu đề sẽ cho biết thư đã được gửi bởi bạn thay mặt cho nhóm.

  Đầu trang của các trạng thái thư mà thư đã được gửi đi bởi bạn nhưng thay mặt cho người khác

 1. Mở Outlook trên web.

 2. Để tạo thư mới, hãy bấm mới .

 3. Chọn xem thêm hành động > Hiển thị từ.

  Hiển thị từ tùy chọn trên menu lệnh khác

 4. Bấm chuột phải vào địa chỉ email trong trường từ, rồi chọn loại bỏ. (Bạn sẽ chỉ cần thực hiện điều này một lần).

  Bấm chuột phải vào tên trong trường từ, rồi chọn loại bỏ.

 5. Nhập tên của nhóm mà bạn đang gửi thư như. (Outlook trên web sẽ ghi nhớ tất cả các tên bạn sử dụng trong trường từ để sử dụng trong tương lai.)

 6. Thêm người nhận, chủ đề và nội dung của thư, rồi bấm Nút gửi . Khi người nhận nhận được thư của bạn, tiêu đề sẽ cho biết thư đã được nhóm gửi đi.

  Tiêu đề của email cho biết thư đã được nhóm gửi đi

Xem Thêm

Đăng nhập vào Outlook trên web

tạo và phản hồi thông điệp

quản lý lịch của người khác trong Outlook trên web

quản lý các mục lịch và thư của người khác

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×