Gửi email từ một địa chỉ khác trong Outlook.com

Nếu bạn đã kết nối tài khoản email khác vào tài khoản Outlook.com, bạn có thể chọn gửi email từ địa chỉ đó. Ví dụ, bạn có thể nhận được thông báo được gửi đến tài khoản Outlook.com nhưng trả lời bằng cách dùng địa chỉ Gmail của bạn.

Để thực hiện điều này, bạn cần kết nối tài khoản email khác vào tài khoản Outlook.com của bạn . Hãy xem Thêm các tài khoản email khác của bạn vào Outlook.com để tìm hiểu thêm.

Bạn cũng có thể thêm địa chỉ email ở Outlook.com và gửi email từ địa chỉ đó.

Chọn phiên bản của bạn để xem hướng dẫn

Các hướng dẫn sẽ khác nhau đôi chút, tùy vào việc bạn có đang sử dụng Outlook.com beta hay không. Chọn phiên bản Outlook.com bạn đang sử dụng để xem các bước khắc phục sự cố phù hợp với bạn.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái hộp thư Outlook.com beta

Xem mục Hướng dẫn về Outlook.com beta.

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái hộp thư Outlook.com cổ điển

Xem mục Hướng dẫn về Outlook.com cổ điển.

Hướng dẫn dành cho Outlook.com beta

Gửi email từ một địa chỉ email khác trong Outlook.com beta

 1. Trong cửa sổ soạn thảo, chọn Xem thêm hành động > Hiển thị Từ để xem dòng Từ.

 2. Chọn Từ, rồi chọn địa chỉ email bạn muốn sử dụng.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị menu thả xuống địa chỉ Từ.

Thay đổi địa chỉ Từ mặc định của bạn trong Outlook.com beta

 1. Ở phía trên cùng của trang, hãy chọn Cài đặt Settings > Xem tất cả các cài đặt Outlook.

 2. Trong ngăn Tùy chọn, trong Thư > Đồng bộ email.

 3. Trong Thiết đặt mặc định Từ địa chỉ, hãy chọn một địa chỉ từ danh sách thả xuống.

 4. Chọn Lưu.

Hướng dẫn dành cho Outlook.com cổ điển

Gửi email từ một địa chỉ email khác trong Outlook.com cổ điển

 1. Trong cửa sổ soạn thảo, chọn Xem thêm hành động > Hiển thị Từ để xem dòng Từ.

  Ảnh chụp màn hình của tùy chọn Hiển thị Từ

 2. Chọn Từ, rồi chọn địa chỉ email bạn muốn sử dụng.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị menu thả xuống địa chỉ Từ.

Thay đổi địa chỉ Từ mặc định của bạn trong Outlook.com cổ điển

 1. Ở đầu trang, chọn Thiết đặt Cài đặt >Tùy chọn.

 2. Trong ngăn Tùy chọn, trong mục Thư > Tài khoản, chọn Tài khoản đã Kết nối.

 3. Trong Địa chỉ Từ, hãy chọn Thay đổi địa chỉ Từ của bạn.

 4. Chọn một địa chỉ từ danh sách thả xuống, rồi chọn Lưu.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Xem thêm

Thêm các tài khoản email khác vào Outlook.com

Thêm hoặc loại bỏ địa chỉ email trong Outlook.com

Nhận trợ giúp với Outlook.com beta

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×