Gửi email hoặc sao chép nối kết của một tệp thư viện hoặc mục danh sách

Gửi email hoặc sao chép nối kết của một tệp thư viện hoặc mục danh sách

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn gửi email, nối kết đến một tệp hiệu quả hơn để sử dụng hơn một phần đính kèm email. Sử dụng nối kết không chỉ đảm bảo rằng bản sao mới nhất của tệp được truy nhập, nhưng cũng giúp giảm mạng lưu lượng truy nhập email và dung lượng lưu trữ. Bạn có thể gửi một nối kết để chỉ một mục hoặc nối kết đến toàn bộ danh sách.

Này sẽ giúp tôi như thế nào?    Khi bạn làm việc với danh sách mục, bạn có thể muốn sử dụng nối kết (hoặc URL) cho mục. Ví dụ, bạn có thể muốn lưu một nối kết đến một mục danh sách có chứa các thông tin hữu ích cho bạn, hoặc bạn muốn nhập URL vào hộp văn bản trong khi sửa trang.

Bạn có thể gửi nối kết qua email tới danh sách. Nối kết đó mở ra trang có chứa toàn bộ danh sách.

 1. Dẫn hướng đến trang có chứa danh sách bạn muốn gửi email một nối kết đến người nào đó.

 2. Bấm vào tên của danh sách trên khởi động nhanh, hoặc bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , sau đó bấm nội dung trang,

 3. Bấm tên danh sách.

  Lưu ý:  Trang web có thể được thay đổi đáng kể về diện mạo và dẫn hướng. Nếu bạn không thể định vị tùy chọn, chẳng hạn như lệnh, nút, hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị.

  Trong ruy-băng, hãy bấm tab Danh sách, sau đó trong nhóm Chia sẻ & Theo dõi, bấm Gửi nối kết qua email. Chương trình email mặc định của bạn sẽ mở ra email mới có chứa nối kết trong vùng tin nhắn.

 4. Nhập địa chỉ email và dòng tiêu đề bạn muốn dùng rồi bấm Gửi.

Dẫn hướng đến trang chứa danh sách có các mục bạn muốn tạo nối kết đến.

 1. Bấm vào tên của danh sách trên khởi động nhanh, hoặc bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , hãy bấm nội dung Site.

 2. Trong phần danh sách thích hợp, bấm tên của danh sách.

  Lưu ý:  Trang web có thể được thay đổi đáng kể về diện mạo và dẫn hướng. Nếu bạn không thể định vị tùy chọn, chẳng hạn như lệnh, nút, hoặc nối kết, hãy liên hệ với người quản trị.

 3. Chọn mục danh sách.

 4. Bấm chuột phải vào mục tiêu đề để mở menu, sau đó bấm Sao chép lối tắt. Bạn có thể dán nối kết và gửi nó bằng cách dùng Outlook hoặc một chương trình email khác. Miễn là người nhận có quyền cần thiết, họ có thể mở nó,

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×