Gửi email dưới dạng danh sách phân phối trong Office 365

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong Office 365, bạn có thể gửi email dưới dạng danh sách phân phối. Khi một người là thành viên của danh sách phân phối trả lời thư được gửi đến danh sách phân phối, email sẽ xuất hiện có từ danh sách phân phối, không từ người dùng riêng lẻ. Chủ đề này cho bạn biết cách thực hiện việc này.

Gửi email dưới dạng danh sách phân phối trong Office 365

Trước khi bạn thực hiện các bước này, hãy đảm bảo bạn đã thêm vào danh sách phân phối Office 365.

Người quản trị: đảm bảo rằng bạn đã làm theo các bước trong Thêm tài khoản email Office 365 người dùng hoặc liên hệ vào danh sách phân phối chủ đề, và thêm những người đúng vào danh sách phân phối.

 1. Mở Outlook trên web và đi đến hộp thư đến của bạn.

 2. Mở một thư được gửi đến danh sách phân phối.

 3. Bấm Trả lời.

 4. Ở cuối thư, bấm vào mũi tên Xem thêm > Hiển thị từ.

  Bấm vào mũi tên Xem thêm, rồi bấm Hiển thị Từ

 5. Bấm chuột phải vào địa chỉ Từ - chẳng hạn như Ina@weewalter.me - rồi bấm Loại bỏ.

  Loại bỏ biệt danh TỪ.

 6. Sau đó nhập địa chỉ danh sách phân phối chẳng hạn như support@contoso.com và gửi thư. Lần sau khi bạn trả lời từ danh sách phân phối, địa chỉ của nó sẽ xuất hiện như một tùy chọn từ thả xuống.

  Biệt danh của hộp thư chung sẽ xuất hiện trong hộp thả xuống TỪ.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×