Gửi email đến một liên hệ từ ứng dụng Mọi người trong Windows 10

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ứng dụng mọi người lưu tất cả các địa chỉ email liên hệ của bạn. Bạn có thể dùng ứng dụng mọi người để gửi email tới một liên hệ của bạn. Thông điệp email sẽ được gửi bằng ứng dụng thư cho Windows 10.

Lưu ý: 

 • Trong ứng dụng thư cho Windows 10, bạn có thể tạo một thông điệp email mới và bắt đầu nhập tên hoặc địa chỉ email của liên hệ. Ứng dụng thư sẽ tự động tìm kiếm tất cả các địa chỉ email của bạn trong ứng dụng mọi người và hiển thị cho bạn một danh sách được gợi ý các kết quả khớp. Chọn một trong các kết quả khớp để gửi email đến địa chỉ đó.

 • Ứng dụng mọi người không cho phép bạn tạo danh sách phân phối hoặc nhóm liên hệ.

Gửi email từ ứng dụng mọi người

 1. Trong góc dưới bên trái của Windows 10, hãy chọn nút Nút Bắt đầu của Windows 10 bắt đầu .

 2. Bắt đầu nhập mọi người, và trong ngăn bên trái, khi Windows gợi ý các ứng dụng mọi người , chọn ứng dụng để mở nó.

  Nhập Mọi người trong Windows 10

 3. Vào hộp tìm kiếm trên cùng bên trái, hãy nhập tên của người mà bạn muốn gửi một email thông báo tto.

 4. Windows sẽ gợi ý một hoặc nhiều kết quả khớp. Chọn bạn muốn gửi email tới.

 5. Trong hồ sơ liên hệ của người đó, hãy chọn địa chỉ email của họ.

  Liên hệ phải có địa chỉ email hợp lệ

  Lưu ý: Tên liên hệ bạn chọn phải có một địa chỉ email hợp lệ.

 6. Khi bạn được nhắc chọn một ứng dụng email, hãy chọn thư. Nếu này áp dụng, hãy chọn hộp luôn dùng ứng dụng này .

  Chọn ứng dụng email bạn muốn sử dụng

 7. Nếu bạn có một số tài khoản liên kết với ứng dụng Thư, chọn tài khoản mà từ đó bạn muốn gửi thông điệp email.

  Chọn tài khoản để gửi email từ đó

 8. Trong thư, điền trong dòng chủ đề và nội dung thư, và chọn gửi.

  Điền Chủ đề và nội dung của email và bấm Gửi.

Thêm một liên hệ vào ứng dụng mọi người

Bạn có thể thêm liên hệ mới vào ứng dụng mọi người để bạn có thể truy nhập chúng trong ứng dụng thư sau này.

Lưu ý: Bạn không thể thêm danh sách phân phối hoặc liên hệ với nhóm vào ứng dụng mọi người.

 1. Chọn biểu tượng thêm Biểu tượng cộng trong ngăn bên trái để mở một liên hệ mới.

 2. Nếu bạn có nhiều tài khoản được cấu hình trong ứng dụng thư cho Windows 10, chọn tài khoản mà bạn muốn dùng để lưu liên hệ.

 3. Nhập tên của liên hệ, số điện thoại, và địa chỉ email. Bạn cũng có thể nhập địa chỉ, ảnh và ghi chú.

 4. Chọn Save.

Lưu ý: Đối với tài khoản Outlook.com, bất kỳ liên hệ mà bạn thêm vào ứng dụng mọi người sẽ được tự động lưu vào tài khoản của bạn để bạn có thể truy nhập liên hệ đó và thông tin của họ khi sử dụng Outlook.com thông qua trang web hoặc trong ứng dụng thư.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×