Gửi cập nhật cuộc họp với tính năng chia sẻ lịch REST trong Outlook for Mac

Tóm tắt

Bài viết này thảo luận về thay đổi hành vi trong Outlook for Mac khi người tổ chức cuộc họp thay đổi chi tiết cuộc họp hoặc thêm/xóa người dùng khỏi yêu cầu cuộc họp hiện có.

XEM THÊM THÔNG TIN

Chúng tôi đã giới thiệu tính năng chia sẻ lịch mới trong Outlook for Mac bắt đầu từ bản dựng 16.23.1. Tính năng mới này sử dụng giao thức REST thay vì giao thức EWS. Tính năng này chỉ dành cho người đăng ký O365. Các lợi ích của tính năng này đều được ghi lại ở đây: Outlook for Mac cải thiện hiệu suất chia sẻ lịch với REST.

Với tư cách là người tổ chức cuộc họp, bạn có thể thay đổi chi tiết cuộc họp hoặc thêm hoặc loại bỏ người dự. Bắt đầu với mô hình đồng bộ hóa REST mới, có một sự thay đổi trong hành vi trong đó máy khách Outlook for Mac không còn nhắc nhở gửi các bản cập nhật cuộc họp. Trước khi đồng bộ hóa lịch REST, khi người dự được thêm hoặc xóa, người tổ chức đã được nhắc kèm theo hộp thoại sau dưới đây yêu cầu gửi bản cập nhật cho tất cả người dự hoặc chỉ những người đã thay đổi.

Bạn đã thêm hoặc xóa người dự.

Với đồng bộ hóa REST mới, các bản cập nhật chỉ được gửi cho những người dự đã thay đổi (thêm/xóa). Khi bạn thực hiện các thay đổi trong chi tiết cuộc họp như thời gian/ngày, chủ đề hoặc nội dung cuộc họp, bản cập nhật sẽ được gửi đến tất cả những người dự.

Xem thêm Tài nguyên

Biểu tượng Chuyên gia (não, bánh răng)

Hỏi chuyên gia

Kết nối với chuyên gia, thảo luận về tin tức mới nhất cũng như các biện pháp tốt nhất của Outlook và đọc blog của chúng tôi.

Cộng đồng Kỹ thuật Outlook

Biểu tượng Cộng đồng

Nhận trợ giúp trong cộng đồng

Đặt câu hỏi và tìm giải pháp từ Nhân viên Hỗ trợ, MVP, Kỹ sư cũng như người dùng Outlook.

Diễn đàn Giải đáp thắc mắc về Outlook

Biểu tượng yêu cầu tính năng (bóng đèn, ý tưởng)

Đề xuất tính năng mới

Chúng tôi rất mong nhận được đề xuất và phản hồi của bạn! Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình. Chúng tôi luôn lắng nghe.

Outlook UserVoice

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×