Gửi bản trình bày để xem lại

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trước khi gửi bản trình bày để xem lại, bạn cần bao gồm tất cả các tệp được nối kết trong email, chia sẻ thư mục hoặc ổ đĩa, hoặc nhúng các tệp được nối kết trong bản trình bày.

Mẹo: Trong Microsoft PowerPoint 2010, nhiều tác giả có thể đồng thời làm việc trên cùng bản trình bày được lưu trữ trên một máy chủ, trong quy trình được gọi là đồng tác giả. Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết công việc trên bản trình bày cùng lúc với đồng nghiệp của bạn.

 1. Mở bản trình bày bạn muốn gửi để xem lại.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  Gửi để xem lại bằng cách dùng Microsoft Outlook

  1. Trên menu tệp , trỏ tới Gửi đến, sau đó bấm Người nhận thư (để xem lại).

  2. Trong hộp tớiCc , nhập địa chỉ email của người đánh giá của bạn, sau đó bấm gửi Ảnh Nút .

   Mẹo

   Nếu bạn muốn thêm hạn chót hoặc lời nhắc vào thông điệp email, bấm Theo dõi Ảnh nút , sau đó chọn các tùy chọn bạn muốn.

  Gửi để xem lại bằng cách dùng chương trình email khác, máy chủ mạng, hoặc đĩa

  1. Trên menu Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

  2. Trong hộp tên tệp , đổi tên bản trình bày sao cho nó cho biết người xem lại mà bạn muốn sao chép này, hãy xem lại và trong hộp lưu dưới dạng , hãy chọn bản trình bày để xem lại, sau đó bấm lưu.

  3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

   • Nếu bạn muốn sử dụng các chương trình email để gửi bản trình bày của bạn để xem lại, lưu tất cả các người xem lại các tệp vào thư mục trên máy tính của bạn, sau đó gửi từng người xem lại bản sao của bản trình bày cho người xem lại tương ứng quy trình của chương trình email của bạn để gửi một phần đính kèm trong email.

   • Nếu bạn muốn sử dụng một máy chủ mạng để gửi bản trình bày của bạn để xem lại, lưu tất cả các bản sao người xem lại của bản trình bày vào một thư mục chia sẻ trên một máy chủ mạng cục bộ. Sau đó, để tránh hai người xem lại thay đổi cùng một bản sao của bản trình bày của bạn, thông báo cho người xem xét của bạn để xem lại chỉ bản sao của bản trình bày mà bạn đã chỉ định cho chúng để xem lại.

   • Nếu bạn muốn dùng đĩa để gửi bản trình bày của bạn để xem lại, lưu từng người xem lại bản sao của bản trình bày vào một ổ đĩa, và sau đó phân phối đĩa tới người xem lại tương ứng.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×