Gửi và nhận tin nhắn tức thời

Từ Lync trên iPhone của mình, bạn có thể gửi IM đến từng liên hệ hoặc đến mọi thành viên của bất kỳ nhóm nào hiện lên trong Lync, gồm các nhóm phân phối và nhóm liên hệ mà bạn đã tự tạo. Bạn cũng có thể thêm âm thanh hoặc video vào hội thoại IM hiện có.

Xem đoạn giới thiệu về việc dùng Lync trên iPhone của bạn

Xem đoạn video ngắn này để tìm hiểu cách dùng Lync để nhắn tin tức thời, gọi điện thoại và gia nhập cuộc họp trên thiết bị di động của bạn.

Hoặc đọc các chi tiết về IM trong Lync và nhiều thứ khác

Gửi IM tới một liên hệ

Bắt đầu hội thoại IM với một nhóm

Nhận IM

Chuyển đổi giữa các hội thoại IM

Thêm âm thanh hoặc video vào hội thoại IM

Tìm một hội thoại gần đây hoặc hội thoại bị nhỡ

Kết thúc hội thoại

Gửi IM tới một liên hệ

Để tìm kiếm một liên hệ và gửi IM cho người đó, hãy thực hiện như sau:

 1. Gõ nhẹ Liên hệ và từ tab Lync, bắt đầu nhập tên liên hệ vào hộp tìm kiếm. Kết quả sẽ được hiển thị phía dưới hộp.

 2. Khi bạn tìm được liên hệ mà bạn đang tìm kiếm, gõ nhẹ tên người đó và trên màn hình Thẻ, gõ nhẹ biểu tượng IM và bắt đầu nhập tin nhắn.

Để chọn liên hệ từ danh sách Liên hệ của bạn để gửi IM, hãy thực hiện như sau:

 1. Gõ nhẹ Liên hệ và từ tab Lync, gõ nhẹ trên nhóm có người bạn đang muốn tìm để bung rộng nhóm.

 2. Khi bạn tìm được liên hệ, gõ nhẹ tên người đó và trên màn hình Thẻ, gõ nhẹ biểu tượng IM và bắt đầu nhập tin nhắn.

Bắt đầu hội thoại IM với một nhóm

Để bắt đầu hội thoại với một nhóm:

 1. Gõ nhẹ vào biểu tượng Liên hệ.

 2. Sau đó, từ tab Lync, bắt đầu gõ tên nhóm vào hộp tìm kiếm.

 3. Khi bạn tìm thấy nhóm mà bạn đang tìm, hãy gõ nhẹ tên của họ và trên màn hình Thẻ, gõ nhẹ biểu tượng IM, gõ tin nhắn của bạn và gõ nhẹ Gửi. Tin nhắn của bạn sẽ đi đến những thành viên nào của nhóm đang trực tuyến.

Nhận IM

Khi ai đó gửi cho bạn một tin nhắn tức thời lúc bạn đang dùng Lync, một thông báo sẽ xuất hiện ở phía trên cùng của màn hình. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Để chấp nhận thư mời, hãy gõ nhẹ vào thông báo.

 • Để bỏ qua thư mời, hãy gõ nhẹ vào nút Đóng.

Nếu nhận được tin nhắn tức thời trong khi điện thoại của bạn bị khóa hoặc Lync đang chạy ở nền, thông báo iPhone bản địa sẽ xuất hiện cho biết bạn có IM mới. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Để chấp nhận thư mời, hãy gõ nhẹ vào thông báo.

 • Để bỏ qua thư mời, chỉ cần để cho thông báo hết thời gian chờ.

Chuyển đổi giữa các hội thoại IM

Nếu bạn có nhiều hội thoại cùng lúc, bạn có thể chuyển đổi giữa các cuộc hội thoại bằng cách thực hiện các thao tác sau:

 1. Gõ nhẹ vào biểu tượng Trò chuyện để đến màn hình Trò chuyện.

 2. Từ màn hình Trò chuyện, gõ nhẹ vào hội thoại bạn muốn trả lời.

Thêm âm thanh hoặc video vào hội thoại IM

Để thêm âm thanh hoặc video vào hội thoại IM hiện có tới một cuộc gọi, hãy thực hiện các thao tác sau:

 • Từ hội thoại IM, từ màn hình Hội thoại, hãy gõ nhẹ biểu tượng Gọi và số mà bạn muốn gọi.

Tùy theo cách bạn thiết đặt tùy chọn cuộc gọi VoIP, khi bạn thực hiện hoặc nhận cuộc gọi thoại hay video, có thể dùng Wi-Fi hoặc gói dữ liệu mạng di động. Để biết thêm thông tin, hãy đi tới Quản lý Wi-Fi cho tùy chọn VoIP.

Tìm một hội thoại gần đây hoặc hội thoại bị nhỡ

Khi bạn bị nhỡ một hội thoại trên thiết bị di động của bạn, tab Trò chuyện sẽ hiển thị hội thoại bị nhỡ.

 1. Để xem hội thoại gần đây hoặc hội thoại bị nhỡ, hãy gõ nhẹ vào Trò chuyện. Danh sách các cuộc hội thoại gần đây và bị nhỡ sẽ được hiển thị.

 2. Gõ nhẹ vào hội thoại để trả lời. (Để kết nối với hội thoại, bạn phải trả lời bằng cách gửi IM hoặc bắt đầu cuộc gọi thoại hoặc video).

Lưu ý: Hội thoại được chấp nhận trên máy khách Lync khác nhưng bị nhỡ trên thiết bị di động của bạn sẽ không xuất hiện trong tab Trò chuyện.

Kết thúc hội thoại

Khi bạn đã thực hiện hội thoại IM xong, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Từ màn hình Hội thoại, gõ nhẹ biểu tượng Hành động, sau đó gõ nhẹ Kết thúc Hội thoại.

 • Gõ nhẹ Trò chuyện, gõ nhẹ Sửa, sau đó gõ nhẹ hội thoại mà bạn muốn xóa và gõ nhẹ Xóa bỏ. Hoặc gõ nhẹ Chọn Tất cả và sau đó gõ nhẹ Xóa bỏ.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×