Gửi lịch Outlook trong email

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Có thể khó lên lịch cho các cuộc họp với những người không xem được lịch Outlook của bạn, chẳng hạn như đồng nghiệp ở một công ty khác. Bạn có thể gửi một bản sao lịch của mình trong email để mọi người biết khi nào bạn sẵn sàng.

 1. Trên thanh điều hướng, hãy bấm Lịch.

 2. Bấm Trang đầu > Gửi Lịch qua E-mail.

  Gửi lịch của bạn qua email
  Bấm Gửi Lịch qua Email
 3. Xác định Phạm vi Ngày cho lịch bạn muốn gửi.

 4. Đặt các tùy chọn lịch khác theo ý muốn rồi bấm OK.

  Hiện thông tin lịch

 5. Trên dòng Tới, hãy nhập tên người bạn muốn gửi lịch.

 6. Bấm Gửi.

Gửi lịch của bạn qua email tới một đồng nghiệp

Lúc này đồng nghiệp của bạn có thể nhìn thấy lịch của bạn trong thư và có thể mở tệp iCalendar (.ics) đính kèm trong Outlook hoặc một chương trình lịch khác.

Outlook sẽ mở tệp iCalendar như một lịch mới mà sau đó bạn có thể xem song song với lịch của mình. Bạn có thể kéo các mục lịch từ lịch đã nhận sang lịch Outlook của mình.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×