Gỡ cài đặt Office khỏi PC

Các bước sau đây mô tả cách gỡ cài đặt các sản phẩm Office trên PC (máy tính xách tay, máy tính để bàn, hoặc thiết bị 2 trong 1). Với máy Mac, xem Gỡ cài đặt Office cho Mac.

Việc gỡ cài đặt Office chỉ loại bỏ các ứng dụng Office khỏi máy tính của bạn, hoạt động này sẽ không loại bỏ bất kỳ tệp, tài liệu hay sổ làm việc nào bạn đã tạo bằng các ứng dụng Office.

Trước tiên, thử gỡ cài đặt Office sử dụng Panel Điều khiển. Nếu không được, hãy sử dụng công cụ sửa lỗi dễ dàng hoặc thử gỡ cài đặt Office theo cách thủ công.

Lưu ý: Bạn không thể gỡ cài đặt một ứng dụng riêng lẻ như Word hay Publisher đi kèm như một phần trong bản cài đặt Bộ Office. Cách duy nhất để gỡ cài đặt một ứng dụng riêng lẻ là nếu bạn đã mua ứng dụng dưới dạng phiên bản độc lập.

Nếu bạn sở hữu gói đăng ký Office 365 có thể bạn đã cài đặt phiên bản Office mới nhất. Tuy nhiên, nếu bạn không chắc chắn về phiên bản Office trong gói đăng ký của mình, xem Tôi đang sử dụng phiên bản Office nào?

Bước 1: Xác định loại cài đặt của bạn

Các bước gỡ cài đặt Office sẽ phụ thuộc vào loại bản cài đặt của bạn. Các loại bản cài đặt phổ biến nhất là Click-to-Run và Microsoft Windows Installer (MSI). Loại còn lại là bản cài đặt Office từ ứng dụng Microsoft Store.

Nếu bạn không chắc chắn về loại bản cài đặt, hãy mở ứng dụng Office bất kỳ, như Excel hoặc Word, rồi làm như sau:

 1. Tạo hoặc mở tệp hiện có và chọn Tệp > Tài khoản (hoặc Tài khoản Office).

 2. Trong Thông tin sản phẩm, tìm nút Giới thiệu và kiểm tra các mục dưới đây:

  Click-to-Run

  Ảnh chụp màn hình hiển thị phiên bản và bản dựng là Click-to-Run

  Các bản cài đặt Click-to-Run có số Phiên bản, Bản dựng và bao gồm cụm từ Click-to-Run.

  MSI

  Ảnh chụp màn hình nút Giới thiệu về Office cho bản cài đặt MSI. Ảnh này không có số phiên bản hoặc bản dựng

  Bản cài đặt MSI không có số Phiên bản hoặc Bản dựng.

  Microsoft Store

  Ảnh chụp màn hình hiển thị phiên bản và bản dựng là Microsoft Store

  Các bản cài đặt Microsoft Store có số Phiên bản, Bản dựng và bao gồm cụm từ Microsoft Store.

Tiếp theo, chọn loại bản cài đặt, rồi làm theo các bước để gỡ cài đặt Office.

Bước 2: Chọn các bước gỡ cài đặt phù hợp với loại bản cài đặt của bạn

Nếu bạn có bản cài đặt Click-to-Run hoặc MSI, hãy làm theo các bước gỡ cài đặt của một trong các tùy chọn dưới đây.

Tùy chọn 1 - Gỡ cài đặt Office bằng Panel điều khiển

Chọn hệ điều hành bên dưới để xem các bước gỡ cài đặt Office từ Panel Điều khiển.

 1. Trên menu Bắt đầu Nút Bắt đầu của Windows trong Windows 8 và Windows 10 , nhập Panel điều khiển vào hộp tìm kiếm, rồi chọn Panel điều khiển từ kết quả.

 2. Chọn Chương trình > Chương trình và tính năng, sau đó bấm chuột phải vào sản phẩm Microsoft Office của bạn, rồi chọn Gỡ cài đặt.

  Lưu ý: Nếu bạn đã cài đặt bộ Office, như Office Home and Student hoặc bạn có đăng ký Office, hãy tìm kiếm tên của bộ đó. Nếu bạn đã mua một ứng dụng Office riêng lẻ, như Word hoặc Visio, hãy tìm kiếm tên ứng dụng đó.

 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc gỡ cài đặt.

Để cài đặt lại Office, hãy chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và làm theo các bước đó.

Office 365
Office 2019
Office 2016
Office 2013

 1. Bấm chuột phải vào nút Bắt đầu Nút Bắt đầu của Windows trong Windows 8 và Windows 10 (góc dưới bên trái) và chọn Panel Điều khiển.

  Danh sách tùy chọn và lệnh hiển thị sau khi bạn nhấn phím logo Windows + X
 2. Chọn Chương trình và Tính năng, rồi bấm chuột phải vào sản phẩm Office của bạn và chọn Gỡ cài đặt.

  Lưu ý: Nếu bạn đã cài đặt bộ Office, như Office Home and Student hoặc bạn có đăng ký Office, hãy tìm kiếm tên của bộ đó. Nếu bạn đã mua một ứng dụng Office riêng lẻ, như Word hoặc Visio, hãy tìm kiếm tên ứng dụng đó.

 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc gỡ cài đặt.

Để cài đặt lại Office, hãy chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và làm theo các bước đó.

Office 365
Office 2019
Office 2016
Office 2013

 1. Bấm Bắt đầu > Panel Điều khiển.

 2. Bấm Chương trình > Chương trình và Tính năng.

 3. Bấm chuột phải vào ứng dụng Office bạn muốn loại bỏ, rồi bấm Dỡ cài đặt.

  Lưu ý: Nếu bạn đã cài đặt bộ Office, như Office Home and Student hoặc bạn có đăng ký Office, hãy tìm kiếm tên của bộ đó. Nếu bạn đã mua một ứng dụng Office riêng lẻ, như Word hoặc Visio, hãy tìm kiếm tên ứng dụng đó.

 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc gỡ cài đặt.

Cài đặt lại Office

Để cài đặt lại Office, hãy chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và làm theo các bước đó.

Office 365
Office 2019
Office 2016
Office 2013

Tùy chọn 2 - Gỡ cài đặt Office hoàn toàn bằng công cụ sửa lỗi dễ dàng

 1. Bấm vào nút sửa lỗi dễ dàng này để gỡ cài đặt Office.

  Nút tải xuống công cụ sửa lỗi dễ dàng cho biết bản sửa lỗi tự động đang sẵn dùng
 2. Để xem các bước còn lại trình bày về cách lưu và sử dụng bản sửa lỗi dễ dàng, hãy chọn trình duyệt của bạn từ danh sách thả xuống bên dưới:

  1. Ở cuối cửa sổ trình duyệt, chọn Mở để mở tệp O15CTRRemove.diagcab.

   Chọn Mở để mở công cụ sửa lỗi dễ dàng O15CTRRemove.diagcab

   Nếu tệp không tự động mở, hãy chọn Lưu > Mở thư mục, rồi bấm đúp vào tệp (tên tệp phải bắt đầu bằng "O15CTRRemove") để chạy công cụ sửa lỗi dễ dàng.

  2. Trình hướng dẫn Gỡ cài đặt Microsoft Office sẽ khởi chạy. Chọn Tiếp theo, rồi làm theo lời nhắc.

  3. Khi bạn thấy màn hình Gỡ cài đặt thành công, hãy làm theo lời nhắc để khởi động lại máy tính nhằm giúp các thay đổi có hiệu lực. Chọn Tiếp theo.

  4. Khởi động lại máy tính, rồi thử cài đặt lại Office.

  Để cài đặt lại Office, hãy chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và làm theo các bước đó.

  Office 365
  Office 2019
  Office 2016
  Office 2013

  1. Ở góc dưới thấp bên trái, hãy chọn tệp o15CTRRemove, rồi từ danh sách thả xuống, chọn Hiển thị trong thư mục.

   Từ danh sách thả xuống, chọn Hiển thị trong thư mục

   Bấm đúp vào tệp tải xuống, o15CTRRemove để chạy công cụ sửa lỗi dễ dàng.

  2. Trình hướng dẫn Gỡ cài đặt Microsoft Office sẽ khởi chạy. Chọn Tiếp theo, rồi làm theo lời nhắc.

  3. Khi bạn thấy màn hình Gỡ cài đặt thành công, hãy làm theo lời nhắc để khởi động lại máy tính nhằm giúp các thay đổi có hiệu lực. Chọn Tiếp theo.

  4. Khởi động lại máy tính, rồi thử cài đặt lại Office.

  Để cài đặt lại Office, hãy chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và làm theo các bước đó.

  Office 365
  Office 2019
  Office 2016
  Office 2013

  1. Chọn Lưu Tệp, rồi chọn OK.

   Lưu tệp O15CTRRemove.diagcab trong Firefox

   Trong cửa sổ trình duyệt ở phía trên bên phải, hãy chọn Hiển thị tất cả mục tải xuống. Trong Thư viện, chọn Tải xuống > O15CTRRemove.diagcab, rồi chọn biểu tượng thư mục. Bấm đúp vào O15CTRRemove.diagcab.

  2. Trình hướng dẫn Gỡ cài đặt Microsoft Office sẽ khởi chạy. Chọn Tiếp theo, rồi làm theo lời nhắc.

  3. Khi bạn thấy màn hình Gỡ cài đặt thành công, hãy làm theo lời nhắc để khởi động lại máy tính nhằm giúp các thay đổi có hiệu lực. Chọn Tiếp theo.

  4. Khởi động lại máy tính, rồi thử cài đặt lại Office.

  Để cài đặt lại Office, hãy chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và làm theo các bước đó.

  Office 365
  Office 2019
  Office 2016
  Office 2013

Tùy chọn 3 - Gỡ cài đặt Office theo cách thủ công

Nếu công cụ sửa lỗi dễ dàng không gỡ cài đặt hoàn toàn Office khỏi PC, bạn có thể gỡ cài đặt Office theo cách thủ công. Hãy xem:

Nếu bạn có bản cài đặt Microsoft Store, hãy làm theo các bước gỡ cài đặt của một trong các tùy chọn dưới đây.

Tùy chọn 1 - Gỡ cài đặt Office từ Cài đặt Windows

 1. Chọn Bắt đầu Biểu tượng Bắt đầu của Windows 10 > Cài đặt Nút Cài đặt trên menu Bắt đầu của Windows 10 > Ứng dụng.

 2. Chọn phiên bản Office bạn muốn gỡ cài đặt trong Ứng dụng & tính năng.

  Lưu ý: Nếu bạn đã cài đặt bộ Office, như Office Home and Student hoặc bạn có đăng ký Office, hãy tìm kiếm tên của bộ đó. Nếu bạn đã mua một ứng dụng Office riêng lẻ, như Word hoặc Visio, hãy tìm kiếm tên ứng dụng đó.

 3. Chọn Gỡ cài đặt.

Tùy chọn 2 - Gỡ cài đặt Office theo cách thủ công bằng PowerShell

Loại bỏ Office

 1. Bấm chuột phải vào Bắt đầu Biểu tượng Bắt đầu của Windows 10 và chọn Windows PowerShell (Người quản trị).

 2. Trong cửa sổ Windows PowerShell, hãy nhập như sau:

  Get-AppxPackage -name “Microsoft.Office.Desktop” | Remove-AppxPackage

 3. Nhấn Enter.

  Quá trình gỡ cài đặt sẽ mất vài phút. Sau khi hoàn tất, dấu nhắc lệnh mới sẽ xuất hiện.

Xác minh đã loại bỏ Office

 1. Trong cửa sổ Windows PowerShell, hãy nhập như sau:

  Get-AppxPackage -name “Microsoft.Office.Desktop”

 2. Nhấn Enter.

  Nếu chỉ có dấu nhắc lệnh xuất hiện và không có thông tin bổ sung thì nghĩa là bạn đã loại bỏ thành công Office và có thể đóng cửa sổ Windows PowerShell.

Để cài đặt lại Office, hãy xem mục Cài đặt hoặc cài đặt lại Office trên PC. Tuy nhiên, nếu thiết bị của bạn đang chạy hệ điều hành Windows 10 S, bạn sẽ cần cài đặt lại Office từ Microsoft Store.

Lưu ý: Nếu bạn không chắc chắn về hệ điều hành đang dùng, hãy xem mục Tôi đang chạy hệ điều hành Windows nào?

Tùy chọn 1 - Gỡ cài đặt Office 2013 bằng Panel Điều khiển

Chọn hệ điều hành bên dưới để xem các bước gỡ cài đặt Office từ Panel Điều khiển.

 1. Trên menu Bắt đầu Nút Bắt đầu của Windows trong Windows 8 và Windows 10 , nhập Panel điều khiển vào hộp tìm kiếm, rồi chọn Panel điều khiển từ kết quả.

 2. Chọn Chương trình > Chương trình và tính năng, sau đó bấm chuột phải vào sản phẩm Microsoft Office của bạn, rồi chọn Gỡ cài đặt.

  Lưu ý: Nếu bạn đã cài đặt bộ Office, như Office Home and Student hoặc bạn có đăng ký Office, hãy tìm kiếm tên của bộ đó. Nếu bạn đã mua một ứng dụng Office riêng lẻ, như Word hoặc Visio, hãy tìm kiếm tên ứng dụng đó.

 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc gỡ cài đặt.

Để cài đặt lại Office 2013, hãy xem mục Tải xuống và cài đặt hoặc cài đặt lại Office 2013 trên PC.

 1. Bấm chuột phải vào nút Bắt đầu Nút Bắt đầu của Windows trong Windows 8 và Windows 10 (góc dưới bên trái) và chọn Panel Điều khiển.

  Danh sách tùy chọn và lệnh hiển thị sau khi bạn nhấn phím logo Windows + X
 2. Chọn Chương trình và Tính năng, rồi bấm chuột phải vào sản phẩm Office của bạn và chọn Gỡ cài đặt.

  Lưu ý: Nếu bạn đã cài đặt bộ Office, như Office Home and Student hoặc bạn có đăng ký Office, hãy tìm kiếm tên của bộ đó. Nếu bạn đã mua một ứng dụng Office riêng lẻ, như Word hoặc Visio, hãy tìm kiếm tên ứng dụng đó.

 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc gỡ cài đặt.

Để cài đặt lại Office 2013, hãy xem mục Tải xuống và cài đặt hoặc cài đặt lại Office 2013 trên PC.

 1. Bấm Bắt đầu > Panel Điều khiển.

 2. Bấm Chương trình > Chương trình và Tính năng.

 3. Bấm chuột phải vào ứng dụng Office bạn muốn loại bỏ, rồi bấm Dỡ cài đặt.

  Lưu ý: Nếu bạn đã cài đặt bộ Office, như Office Home and Student hoặc bạn có đăng ký Office, hãy tìm kiếm tên của bộ đó. Nếu bạn đã mua một ứng dụng Office riêng lẻ, như Word hoặc Visio, hãy tìm kiếm tên ứng dụng đó.

 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc gỡ cài đặt.

Để cài đặt lại Office 2013, hãy xem mục Tải xuống và cài đặt hoặc cài đặt lại Office 2013 trên PC.

Tùy chọn 2 - Gỡ cài đặt hoàn toàn Office 2013 bằng công cụ sửa lỗi dễ dàng

 1. Bấm vào nút sửa lỗi dễ dàng này để gỡ cài đặt Office.

  Nút tải xuống công cụ sửa lỗi dễ dàng cho biết bản sửa lỗi tự động đang sẵn dùng
 2. Chọn trình duyệt của bạn từ danh sách thả xuống để xem cách lưu, rồi cho chạy tệp.

  1. Ở cuối cửa sổ trình duyệt, chọn Lưu.

   Chọn Lưu để mở bản sửa lỗi dễ dàng o15 ctrremove.diagcab
  2. Ở hộp tiếp theo có thông báo đã hoàn tất tải xuống o15-ctrremove.diagcab, hãy bấm vào Mở.

  3. Trình hướng dẫn Gỡ cài đặt Office sẽ khởi chạy. Chọn Tiếp theo, rồi làm theo các lời nhắc.

  4. Khi bạn thấy màn hình Gỡ cài đặt thành công, hãy làm theo lời nhắc để khởi động lại máy tính nhằm giúp các thay đổi có hiệu lực.

  1. Ở cuối cửa sổ trình duyệt, chọn Mở để mở tệp O15CTRRemove.diagcab.

   Chọn Mở để mở công cụ sửa lỗi dễ dàng O15CTRRemove.diagcab

   Nếu tệp không tự động mở, hãy chọn Lưu > Mở thư mục, rồi bấm đúp vào tệp (tên tệp phải bắt đầu bằng "O15CTRRemove") để chạy công cụ sửa lỗi dễ dàng.

  2. Trình hướng dẫn Gỡ cài đặt Microsoft Office sẽ khởi chạy. Chọn Tiếp theo, rồi làm theo lời nhắc.

  3. Khi bạn thấy màn hình Gỡ cài đặt thành công, hãy làm theo lời nhắc để khởi động lại máy tính nhằm giúp các thay đổi có hiệu lực. Chọn Tiếp theo.

  1. Ở góc dưới thấp bên trái, hãy chọn tệp o15CTRRemove, rồi từ danh sách thả xuống, chọn Hiển thị trong thư mục.

   Từ danh sách thả xuống, chọn Hiển thị trong thư mục

   Bấm đúp vào tệp tải xuống, o15CTRRemove để chạy công cụ sửa lỗi dễ dàng.

  2. Trình hướng dẫn Gỡ cài đặt Microsoft Office sẽ khởi chạy. Chọn Tiếp theo, rồi làm theo lời nhắc.

  3. Khi bạn thấy màn hình Gỡ cài đặt thành công, hãy làm theo lời nhắc để khởi động lại máy tính nhằm giúp các thay đổi có hiệu lực. Chọn Tiếp theo.

  1. Chọn Lưu Tệp, rồi chọn OK.

   Lưu tệp O15CTRRemove.diagcab trong Firefox

   Trong cửa sổ trình duyệt ở phía trên bên phải, hãy chọn Hiển thị tất cả mục tải xuống. Trong Thư viện, chọn Tải xuống > O15CTRRemove.diagcab, rồi chọn biểu tượng thư mục. Bấm đúp vào O15CTRRemove.diagcab.

  2. Trình hướng dẫn Gỡ cài đặt Microsoft Office sẽ khởi chạy. Chọn Tiếp theo, rồi làm theo lời nhắc.

  3. Khi bạn thấy màn hình Gỡ cài đặt thành công, hãy làm theo lời nhắc để khởi động lại máy tính nhằm giúp các thay đổi có hiệu lực. Chọn Tiếp theo.

Để cài đặt lại Office 2013, hãy xem mục Tải xuống và cài đặt hoặc cài đặt lại Office 2013 trên PC.

Tùy chọn 3 - Gỡ cài đặt Office 2013 theo cách thủ công

Nếu công cụ sửa lỗi dễ dàng không gỡ cài đặt hoàn toàn Office khỏi PC, bạn có thể gỡ cài đặt Office theo cách thủ công. Hãy xem:

Hãy cài đặt lại Office

Để cài đặt lại Office 2013, hãy xem mục Tải xuống và cài đặt hoặc cài đặt lại Office 2013 trên PC.

Tùy chọn 1 - Gỡ cài đặt Office 2010 bằng Panel Điều khiển

Chọn hệ điều hành bên dưới để xem các bước gỡ cài đặt Office từ Panel Điều khiển.

 1. Trên menu Bắt đầu Nút Bắt đầu của Windows trong Windows 8 và Windows 10 , nhập Panel điều khiển vào hộp tìm kiếm, rồi chọn Panel điều khiển từ kết quả.

 2. Chọn Chương trình > Chương trình và tính năng, sau đó bấm chuột phải vào sản phẩm Microsoft Office của bạn, rồi chọn Gỡ cài đặt.

  Lưu ý: Nếu bạn đã cài đặt bộ Office, như Office Home and Student hoặc bạn có đăng ký Office, hãy tìm kiếm tên của bộ đó. Nếu bạn đã mua một ứng dụng Office riêng lẻ, như Word hoặc Visio, hãy tìm kiếm tên ứng dụng đó.

 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc gỡ cài đặt.

Để cài đặt lại Office 2010, hãy xem mục Cài đặt Office 2010.

 1. Bấm chuột phải vào nút Bắt đầu Nút Bắt đầu của Windows trong Windows 8 và Windows 10 (góc dưới bên trái) và chọn Panel Điều khiển.

  Danh sách tùy chọn và lệnh hiển thị sau khi bạn nhấn phím logo Windows + X
 2. Chọn Chương trình và Tính năng, rồi bấm chuột phải vào sản phẩm Office của bạn và chọn Gỡ cài đặt.

  Lưu ý: Nếu bạn đã cài đặt bộ Office, như Office Home and Student hoặc bạn có đăng ký Office, hãy tìm kiếm tên của bộ đó. Nếu bạn đã mua một ứng dụng Office riêng lẻ, như Word hoặc Visio, hãy tìm kiếm tên ứng dụng đó.

 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc gỡ cài đặt.

Để cài đặt lại Office 2010, hãy xem mục Cài đặt Office 2010.

 1. Bấm Bắt đầu > Panel Điều khiển.

 2. Bấm Chương trình > Chương trình và Tính năng.

 3. Bấm chuột phải vào ứng dụng Office bạn muốn loại bỏ, rồi bấm Dỡ cài đặt.

  Lưu ý: Nếu bạn đã cài đặt bộ Office, như Office Home and Student hoặc bạn có đăng ký Office, hãy tìm kiếm tên của bộ đó. Nếu bạn đã mua một ứng dụng Office riêng lẻ, như Word hoặc Visio, hãy tìm kiếm tên ứng dụng đó.

 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc gỡ cài đặt.

Để cài đặt lại Office 2010, hãy xem mục Cài đặt Office 2010.

 1. Mở Chương trình và Tính năng từ Panel Điều khiển.

 2. Định vị mục nhập Microsoft Office trong danh sách các chương trình hiện đã được cài đặt.

 3. Chọn mục nhập, rồi bấm vào Gỡ cài đặt (hoặc Loại bỏ trong Windows XP).

 4. Thực hiện lại nếu bạn thấy nhiều sản phẩm Office trong danh sách.

 5. Khởi động lại máy tính.

Để cài đặt lại Office 2007, hãy xem mục Cài đặt Office 2007.

Tùy chọn 2 - Gỡ cài đặt hoàn toàn Office 2010 bằng công cụ sửa lỗi dễ dàng

Lưu ý: Công cụ sửa lỗi dễ dàng này chỉ hoạt động nếu bạn đang chạy Windows 7, Windows 8 hoặc 8.1 hoặc Windows 10. Nếu bạn sử dụng hệ điều hành cũ hơn (như Windows Vista hay Windows XP, những hệ điều hành không còn được hỗ trợ nữa) thì hãy gỡ cài đặt Office từ panel điều khiển hoặc gỡ cài đặt theo cách thủ công.

 1. Bấm vào nút sửa lỗi dễ dàng này để gỡ cài đặt Office.

  Nút tải xuống công cụ sửa lỗi dễ dàng cho biết bản sửa lỗi tự động đang sẵn dùng
 2. Chọn trình duyệt của bạn từ danh sách thả xuống để xem cách lưu, rồi cho chạy tệp.

  1. Ở cuối cửa sổ trình duyệt, chọn Lưu.

   Chọn Lưu để mở bản sửa lỗi dễ dàng o15 ctrremove.diagcab
  2. Ở hộp tiếp theo có thông báo đã hoàn tất tải xuống o15-ctrremove.diagcab, hãy bấm vào Mở.

  3. Trình hướng dẫn Gỡ cài đặt Office sẽ khởi chạy. Chọn Tiếp theo, rồi làm theo các lời nhắc.

  4. Khi bạn thấy màn hình Gỡ cài đặt thành công, hãy làm theo lời nhắc để khởi động lại máy tính nhằm giúp các thay đổi có hiệu lực.

  1. Ở cuối cửa sổ trình duyệt, chọn Mở để mở tệp O15CTRRemove.diagcab.

   Chọn Mở để mở công cụ sửa lỗi dễ dàng O15CTRRemove.diagcab

   Nếu tệp không tự động mở, hãy chọn Lưu > Mở thư mục, rồi bấm đúp vào tệp (tên tệp phải bắt đầu bằng "O15CTRRemove") để chạy công cụ sửa lỗi dễ dàng.

  2. Trình hướng dẫn Gỡ cài đặt Microsoft Office sẽ khởi chạy. Chọn Tiếp theo, rồi làm theo lời nhắc.

  3. Khi bạn thấy màn hình Gỡ cài đặt thành công, hãy làm theo lời nhắc để khởi động lại máy tính nhằm giúp các thay đổi có hiệu lực. Chọn Tiếp theo.

  1. Ở góc dưới thấp bên trái, hãy chọn tệp o15CTRRemove, rồi từ danh sách thả xuống, chọn Hiển thị trong thư mục.

   Từ danh sách thả xuống, chọn Hiển thị trong thư mục

   Bấm đúp vào tệp tải xuống, o15CTRRemove để chạy công cụ sửa lỗi dễ dàng.

  2. Trình hướng dẫn Gỡ cài đặt Microsoft Office sẽ khởi chạy. Chọn Tiếp theo, rồi làm theo lời nhắc.

  3. Khi bạn thấy màn hình Gỡ cài đặt thành công, hãy làm theo lời nhắc để khởi động lại máy tính nhằm giúp các thay đổi có hiệu lực. Chọn Tiếp theo.

  1. Chọn Lưu Tệp, rồi chọn OK.

   Lưu tệp O15CTRRemove.diagcab trong Firefox

   Trong cửa sổ trình duyệt ở phía trên bên phải, hãy chọn Hiển thị tất cả mục tải xuống. Trong Thư viện, chọn Tải xuống > O15CTRRemove.diagcab, rồi chọn biểu tượng thư mục. Bấm đúp vào O15CTRRemove.diagcab.

  2. Trình hướng dẫn Gỡ cài đặt Microsoft Office sẽ khởi chạy. Chọn Tiếp theo, rồi làm theo lời nhắc.

  3. Khi bạn thấy màn hình Gỡ cài đặt thành công, hãy làm theo lời nhắc để khởi động lại máy tính nhằm giúp các thay đổi có hiệu lực. Chọn Tiếp theo.

Để cài đặt lại Office 2010, hãy xem mục Cài đặt Office 2010.

Tùy chọn 3 - Gỡ cài đặt Office 2010 theo cách thủ công

Nếu công cụ sửa lỗi dễ dàng không gỡ cài đặt hoàn toàn Office khỏi PC, bạn có thể gỡ cài đặt Office theo cách thủ công. Hãy xem:

Cài đặt hoặc loại bỏ các cấu phần chương trình Office riêng

Khi bạn lần đầu tiên tìm cách sử dụng một tính năng chưa được cài đặt, Offfice thường cài đặt tính năng này một cách tự động.

Nếu tính năng bạn cần chưa được tự động cài đặt hoặc nếu bạn muốn loại bỏ chương trình riêng lẻ, hãy làm như sau:

 1. Thoát khỏi tất cả các chương trình.

 2. Trong Microsoft Windows, bấm nút Bắt đầu và sau đó bấm Pa-nen Điều khiển.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Windows 7 và Windows Vista     Bấm Chương trình và sau đó bấm Chương trình và Tính năng. Bấm vào tên của bộ phần mềm hoặc chương trình Microsoft Office mà bạn muốn thay đổi và sau đó bấm Thay đổi.

   Lưu ý: Ở dạng xem Cổ điển, bấm đúp vào Chương trình và Tính năng. Bấm vào tên của bộ phần mềm hoặc chương trình Microsoft Office mà bạn muốn thay đổi và sau đó bấm Thay đổi.

  • Microsoft Windows XP    Bấm Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình và sau đó bấm Thay đổi hoặc Loại bỏ Chương trình. Bấm vào tên của bộ phần mềm hoặc chương trình Microsoft Office mà bạn muốn thay đổi và sau đó bấm Thay đổi.

   Lưu ý: Ở dạng xem Cổ điển, bấm đúp vào Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình, bấm vào tên của bộ phần mềm hoặc chương trình Microsoft Office mà bạn muốn thay đổi và sau đó bấm Thay đổi.

 4. Trong hộp thoại Cài đặt Office, bấm Thêm hoặc Loại bỏ Tính năng và sau đó bấm Tiếp.

 5. Bấm vào các tùy chọn cài đặt tùy chỉnh mà bạn muốn:

  • Bấm vào dấu cộng (+) để bung rộng một thư mục và xem thêm các tính năng.

  • Biểu tượng bên cạnh mỗi tính năng cho biết tính năng đó sẽ được cài đặt theo mặc định như thế nào. Bạn có thể thay đổi cách thức tính năng được cài đặt bằng cách bấm vào biểu tượng của tính năng và sau đó chọn một biểu tượng khác từ danh sách xuất hiện. Các biểu tượng và ý nghĩa của chúng như sau:

   Chạy từ máy tính của tôi Chạy từ Máy tính của tôi    Tính năng này sẽ được cài đặt và lưu trữ trong ổ đĩa cứng của bạn khi bạn hoàn tất cài đặt. Các tính năng phụ sẽ không được cài đặt và lưu trữ trên ổ đĩa cứng của bạn.

   Chạy từ máy tính của tôi Chạy tất cả từ Máy tính của tôi    Tính năng này cùng mọi tính năng phụ sẽ được cài đặt và lưu trữ trên ổ đĩa cứng của bạn khi bạn hoàn tất Cài đặt.

   Được cài đặt trong lần sử dụng đầu tiên Được cài đặt cho Lần sử dụng Đầu tiên    Tính năng này sẽ được cài đặt trên ổ đĩa cứng của bạn khi bạn dùng tính năng lần đầu. Vào thời điểm đó, bạn có thể cần truy cập vào CD hoặc máy chủ nhà mạng mà bạn đã cài đặt từ đó. Tùy chọn này có thể không sẵn có với mọi tính năng.

   Không sẵn dùng  Không khả dụng    Không cài đặt được tính năng này vì nó không khả dụng.

  • Nếu một tính năng có các tính năng con, một biểu tượng với nền trắng biểu thị rằng tính năng này và mọi tính năng con của nó đều có cùng phương pháp cài đặt. Một biểu tượng với nền màu xám biểu thị rằng tính năng này và các tính năng con của nó có các phương pháp cài đặt khác nhau.

  • Bạn cũng có thể dùng bàn phím để duyệt qua các tính năng và thay đổi các tùy chọn tính năng. Dùng các phím MŨI TÊN LÊN và MŨI TÊN XUỐNG để chọn các tính năng. Dùng phím MŨI TÊN PHẢI để bung rộng tính năng có chứa một hoặc nhiều tính năng con. Dùng phím MŨI TÊN TRÁI để thu gọn một tính năng đã bung rộng. Khi bạn đã chọn tính năng mà bạn muốn thay đổi, nhấn SPACEBAR để hiển thị menu các lựa chọn cài đặt. Dùng phím MŨI TÊN LÊN và MŨI TÊN XUỐNG để chọn tùy chọn cài đặt bạn muốn và sau đó nhấn ENTER.

 6. Khi đã chọn xong các tùy chọn cài đặt tùy chỉnh mà bạn muốn, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Bấm Nâng cấp. Nút này xuất hiện khi Cài đặt phát hiện một phiên bản cũ của cùng chương trình Office trên máy tính của bạn.

  • Bấm Cài đặt Ngay. Nút này xuất hiện khi Cài đặt không phát hiện một phiên bản cũ của cùng chương trình Office trên máy tính của bạn.

Hãy cài đặt lại Office

Để cài đặt lại Office 2010, hãy xem mục Cài đặt Office 2010.

Tùy chọn 1 - Gỡ cài đặt Office sử dụng Panel Điều khiển

Chọn hệ điều hành bên dưới để xem các bước gỡ cài đặt Office từ Panel Điều khiển.

 1. Bấm chuột phải vào nút Bắt đầu Nút Bắt đầu của Windows trong Windows 8 và Windows 10 (góc dưới bên trái) và chọn Panel Điều khiển.

 2. Chọn Chương trình và Tính năng, rồi bấm chuột phải vào sản phẩm Microsoft Office của bạn và chọn Gỡ cài đặt.

  Lưu ý: Nếu bạn đã cài đặt bộ Office, như Office Home and Student hoặc bạn có đăng ký Office, hãy tìm kiếm tên của bộ đó. Nếu bạn đã mua một ứng dụng Office riêng lẻ, như Word hoặc Visio, hãy tìm kiếm tên ứng dụng đó.

 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc gỡ cài đặt.

Để cài đặt lại Office 2007, hãy xem mục Cài đặt Office 2007.

 1. Bấm chuột phải vào nút Bắt đầu Nút Bắt đầu của Windows trong Windows 8 và Windows 10 (góc dưới bên trái) và chọn Panel Điều khiển.

  Danh sách tùy chọn và lệnh hiển thị sau khi bạn nhấn phím logo Windows + X
 2. Chọn Chương trình và Tính năng, rồi bấm chuột phải vào sản phẩm Office của bạn và chọn Gỡ cài đặt.

  Lưu ý: Nếu bạn đã cài đặt bộ Office, như Office Home and Student hoặc bạn có đăng ký Office, hãy tìm kiếm tên của bộ đó. Nếu bạn đã mua một ứng dụng Office riêng lẻ, như Word hoặc Visio, hãy tìm kiếm tên ứng dụng đó.

 3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc gỡ cài đặt.

Để cài đặt lại Office 2007, hãy xem mục Cài đặt Office 2007.

 1. Bấm Bắt đầu > Panel Điều khiển.

 2. Bấm Chương trình > Chương trình và Tính năng.

 3. Bấm chuột phải vào ứng dụng Office bạn muốn loại bỏ, rồi bấm Dỡ cài đặt.

  Lưu ý: Nếu bạn đã cài đặt bộ Office, như Office Home and Student hoặc bạn có đăng ký Office, hãy tìm kiếm tên của bộ đó. Nếu bạn đã mua một ứng dụng Office riêng lẻ, như Word hoặc Visio, hãy tìm kiếm tên ứng dụng đó.

 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc gỡ cài đặt.

Để cài đặt lại Office 2007, hãy xem mục Cài đặt Office 2007.

 1. Mở Chương trình và Tính năng từ Panel Điều khiển.

 2. Định vị mục nhập Microsoft Office trong danh sách các chương trình hiện đã được cài đặt.

 3. Chọn mục nhập, rồi bấm vào Gỡ cài đặt (hoặc Loại bỏ trong Windows XP).

 4. Thực hiện lại nếu bạn thấy nhiều sản phẩm Office trong danh sách.

 5. Khởi động lại máy tính.

Để cài đặt lại Office 2007, hãy xem mục Cài đặt Office 2007.

Tùy chọn 2 - Gỡ cài đặt Office 2007 tự động bằng công cụ sửa lỗi dễ dàng

Lưu ý: Công cụ sửa lỗi dễ dàng này chỉ hoạt động nếu bạn đang chạy Windows 7, Windows 8 hoặc 8.1 hoặc Windows 10. Nếu bạn sử dụng hệ điều hành cũ hơn (như Windows Vista hoặc Windows XP, những hệ điều hành không còn được hỗ trợ nữa) thì hãy gỡ cài đặt Office 2007 từ panel điều khiển hoặc gỡ cài đặt theo cách thủ công.

 1. Bấm vào nút sửa lỗi dễ dàng này để gỡ cài đặt Office.

  Nút tải xuống công cụ sửa lỗi dễ dàng cho biết bản sửa lỗi tự động đang sẵn dùng
 2. Chọn trình duyệt của bạn từ danh sách thả xuống để xem cách lưu, rồi cho chạy tệp.

  1. Ở cuối cửa sổ trình duyệt, chọn Lưu.

   Chọn Lưu để mở bản sửa lỗi dễ dàng o15 ctrremove.diagcab
  2. Ở hộp tiếp theo có thông báo đã hoàn tất tải xuống o15-ctrremove.diagcab, hãy bấm vào Mở.

  3. Trình hướng dẫn Gỡ cài đặt Office sẽ khởi chạy. Chọn Tiếp theo, rồi làm theo các lời nhắc.

  4. Khi bạn thấy màn hình Gỡ cài đặt thành công, hãy làm theo lời nhắc để khởi động lại máy tính nhằm giúp các thay đổi có hiệu lực.

  1. Ở cuối cửa sổ trình duyệt, chọn Mở để mở tệp O15CTRRemove.diagcab.

   Chọn Mở để mở công cụ sửa lỗi dễ dàng O15CTRRemove.diagcab

   Nếu tệp không tự động mở, hãy chọn Lưu > Mở thư mục, rồi bấm đúp vào tệp (tên tệp phải bắt đầu bằng "O15CTRRemove") để chạy công cụ sửa lỗi dễ dàng.

  2. Trình hướng dẫn Gỡ cài đặt Microsoft Office sẽ khởi chạy. Chọn Tiếp theo, rồi làm theo lời nhắc.

  3. Khi bạn thấy màn hình Gỡ cài đặt thành công, hãy làm theo lời nhắc để khởi động lại máy tính nhằm giúp các thay đổi có hiệu lực. Chọn Tiếp theo.

  1. Ở góc dưới thấp bên trái, hãy chọn tệp o15CTRRemove, rồi từ danh sách thả xuống, chọn Hiển thị trong thư mục.

   Từ danh sách thả xuống, chọn Hiển thị trong thư mục

   Bấm đúp vào tệp tải xuống, o15CTRRemove để chạy công cụ sửa lỗi dễ dàng.

  2. Trình hướng dẫn Gỡ cài đặt Microsoft Office sẽ khởi chạy. Chọn Tiếp theo, rồi làm theo lời nhắc.

  3. Khi bạn thấy màn hình Gỡ cài đặt thành công, hãy làm theo lời nhắc để khởi động lại máy tính nhằm giúp các thay đổi có hiệu lực. Chọn Tiếp theo.

  1. Chọn Lưu Tệp, rồi chọn OK.

   Lưu tệp O15CTRRemove.diagcab trong Firefox

   Trong cửa sổ trình duyệt ở phía trên bên phải, hãy chọn Hiển thị tất cả mục tải xuống. Trong Thư viện, chọn Tải xuống > O15CTRRemove.diagcab, rồi chọn biểu tượng thư mục. Bấm đúp vào O15CTRRemove.diagcab.

  2. Trình hướng dẫn Gỡ cài đặt Microsoft Office sẽ khởi chạy. Chọn Tiếp theo, rồi làm theo lời nhắc.

  3. Khi bạn thấy màn hình Gỡ cài đặt thành công, hãy làm theo lời nhắc để khởi động lại máy tính nhằm giúp các thay đổi có hiệu lực. Chọn Tiếp theo.

Tùy chọn 3 - Gỡ cài đặt Office 2007 theo cách thủ công

Nếu công cụ sửa lỗi dễ dàng không gỡ cài đặt hoàn toàn Office khỏi PC, bạn có thể gỡ cài đặt Office theo cách thủ công. Hãy xem:

Cài đặt lại Office 2007

Để cài đặt lại Office 2007, hãy xem mục Cài đặt Office 2007.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×