Gói hướng dẫn giải pháp - trang 1 của 4

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trình hướng dẫn chi tiết

Trình hướng dẫn đóng gói giải pháp cung cấp một cách đơn giản để đóng gói và triển khai ứng dụng cơ sở dữ liệu Microsoft Access. Trình hướng dẫn sẽ hướng dẫn bạn qua các bước cần thiết để đóng gói độc lập các ứng dụng Access vào thiết lập gói. Bạn có thể sử dụng trình hướng dẫn đóng gói giải pháp để bao gồm thời gian chạy truy nhập trong gói của bạn và để tạo lối tắt thu hồi quyền truy nhập tệp thích hợp. Đầu ra của trình hướng dẫn đóng gói giải pháp là tệp Microsoft Windows Installer (.msi) thiết lập sẽ hướng dẫn người dùng thông qua quá trình cài đặt ứng dụng Access của bạn.

Trình hướng dẫn mẫu

Bạn có thể sử dụng các thiết đặt từ một trước sử dụng trình hướng dẫn đóng gói giải pháp. Để thực hiện điều này, hãy bấm thiết đặt trình hướng dẫn tải từ mẫu đã lưu tệp.

Bạn có thể lưu các thiết đặt trình hướng dẫn giải pháp gói hiện tại bằng cách bấm vào Lưu thiết đặt trình hướng dẫn trong trình hướng dẫn đóng gói giải pháp bất kỳ màn hình.

Tùy chọn đầu ra

Thiết đặt thư mục đích xác định vị trí trình hướng dẫn đóng gói giải pháp sẽ lưu trữ đầu ra của nó.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×