Gán nhiệm vụ trong các danh sách dùng chung

Gán nhiệm vụ

Bạn có thể gán nhiệm vụ cho bất kỳ thành viên nào của danh sách dùng chung, bao gồm chính bạn. 

Để gán một nhiệm vụ trong danh sách dùng chung, hãy mở dạng xem chi tiết của nhiệm vụ và bấm hoặc gõ nhẹ vào gán. Sau đó, chọn thành viên của danh sách dùng chung mà bạn muốn gán nhiệm vụ đó. 

Ảnh chụp màn hình hiển thị menu sẽ mở và tùy chọn gán cho các thành viên danh sách: Miriam Graham, Alex Wilber và Isaiah Langer cũng như tùy chọn sao chép và chia sẻ liên kết danh sách.

Đã gán cho tôi thông minh danh sách

Để xem tất cả các bài tập nhiệm vụ của bạn, hãy bấm hoặc gõ nhẹ vào danh sách đã gán cho tôi. Bất kỳ nhiệm vụ nào đã được gán cho bạn sẽ tự động hiển thị ở đây cùng với các bài tập từ các kết nối được kích hoạt khác, chẳng hạn như Planner.

Bạn có thể bật kết nối Planner của mình trong thiết đặt việc cần làm. 

Ảnh chụp màn hình các kết nối trong cài đặt với trình lập kế hoạch và email được gắn cờ bật lên

Danh sách được gán cho tôi sẽ tự động xuất hiện. Nếu bạn muốn tắt, hãy mở thiết đặt việc cần làm và đặt danh sách đã gán cho tôi thông minh thành tắt. 

Ảnh chụp màn hình của danh sách thông minh trong các thiết đặt quan trọng, lên kế hoạch và được giao cho tôi bật và tự động ẩn các danh sách thông minh trống bị tắt.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×