Gán macro vào biểu mẫu hoặc nút điều khiển

Bạn có thể sử dụng nút điều khiển biểu mẫu hoặc nút lệnh (điều khiển ActiveX) để chạy macro thực hiện một hành động khi người dùng bấm vào nó. Cả hai nút này còn được gọi là nút đẩy, có thể được thiết lập để tự động in trang tính, lọc dữ liệu hoặc tính toán số. Nói chung, nút điều khiển biểu mẫu và nút lệnh điều khiển ActiveX tương tự như diện mạo và hàm. Tuy nhiên, họ có một vài sự khác biệt, được giải thích trong các phần sau đây.

Nút (điều khiển biểu mẫu)

Ví dụ về điều khiển nút thanh công cụ Biểu mẫu

Nút lệnh (điều khiển ActiveX)

Ví dụ về điều khiển nút lệnh ActiveX

Trong các phần dưới đây, tìm hiểu cách thêm macro vào một nút trong Excel — cho Windows hoặc máy Mac.

Lưu ý: Điều khiển ActiveX không được hỗ trợ trên máy Mac.

Có thể tìm thấy công cụ macro và VBA trên tab nhà phát triển , được ẩn theo mặc định.

Bước đầu tiên là bật nó. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết: Hiển thị tab nhà phát triển.

Tab Nhà phát triển trên dải băng

Thêm nút (điều khiển biểu mẫu)

 1. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , hãy bấm chèn, rồi bên dưới điều khiển biểu mẫu, bấm nút Ảnh nút .

 2. Bấm vào vị trí trang tính nơi bạn muốn góc trên bên trái của nút xuất hiện. Cửa sổ gán bật lên macro sẽ xuất hiện.

 3. Gán macro cho nút, rồi bấm OK.

 4. Để xác định thuộc tính điều khiển của nút, hãy bấm chuột phải vào nút, rồi bấm vào định dạng điều khiển.

Thêm nút lệnh (điều khiển ActiveX)

 1. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , hãy bấm chèn, rồi bên dưới điều khiển ActiveX, hãy bấm nút lệnh Ảnh nút .

 2. Bấm vào vị trí trang tính mà bạn muốn góc trên bên trái của nút lệnh xuất hiện.

 3. Trong nhóm điều khiển , hãy bấm xem mã. Việc này ra mắt trình soạn thảo Visual Basic. Đảm bảo rằng Bấm vào được chọn trong danh sách thả xuống ở bên phải. Quy trình Sub CommandButton1_Click (xem hình bên dưới) chạy hai macro này khi bấm vào nút: SelectC15hellomessage.

  Quy trình phụ trong Visual Basic Editor

 4. Trong quy trình con cho nút lệnh, hãy thực hiện một trong hai thao tác sau:

  • Nhập tên của một macro hiện có trong sổ làm việc. Bạn có thể tìm macro bằng cách bấm vào macro trong nhóm . Bạn có thể chạy nhiều macro từ một nút bằng cách nhập tên macro trên các đường riêng biệt bên trong quy trình con.

  • Nếu cần, hãy thêm mã VBA của riêng bạn.

 5. Đóng trình soạn thảo Visual Basic, rồi bấm chế độ thiết kế Hình ảnh Nút để đảm bảo phương thức thiết kế bị tắt.

 6. Để chạy mã VBA hiện nay là một phần của nút, hãy bấm vào nút lệnh ActiveX mà bạn vừa tạo.

 7. Để chỉnh sửa điều khiển ActiveX, hãy đảm bảo rằng bạn đang ở chế độ thiết kế. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , bật chế độ thiết kế.

 8. Để xác định thuộc tính điều khiển của nút lệnh, trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , bấm vào Hình ảnh Nút thuộc tính . Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào nút lệnh, rồi bấm thuộc tính.

  Lưu ý: Trước khi bạn bấm vào thuộc tính, hãy đảm bảo rằng đối tượng mà bạn muốn kiểm tra hoặc thay đổi thuộc tính đã được chọn.


  Hộp thuộc tính sẽ xuất hiện. Để biết thông tin chi tiết về từng thuộc tính, hãy chọn thuộc tính, rồi nhấn F1 để hiển thị một chủ đề Trợ giúp Visual Basic. Bạn cũng có thể nhập tên thuộc tính trong hộp Tìm kiếm trợ giúp Visual Basic. Bảng sau đây tóm tắt các thuộc tính sẵn dùng.

Nếu bạn muốn xác định

Sử dụng thuộc tính này

Thống

Việc điều khiển được tải khi sổ làm việc được mở. (Bỏ qua đối với các điều khiển ActiveX.)

Tự động tải (Excel)

Việc điều khiển có thể nhận được tiêu điểm và phản hồi cho các sự kiện được tạo bởi người dùng.

Bật (biểu mẫu)

Có thể chỉnh sửa điều khiển hay không.

Khóa (biểu mẫu)

Tên của điều khiển.

Tên (biểu mẫu)

Cách điều khiển được đính kèm vào các ô bên dưới nó (miễn phí trôi nổi, nhưng di chuyển nhưng không kích cỡ hoặc di chuyển và kích cỡ).

Vị trí (Excel)

Có thể in điều khiển hay không.

PrintObject (Excel)

Việc điều khiển hiển thị hoặc ẩn.

Hiển thị (biểu mẫu)

Văn bản:

Các thuộc tính phông chữ (đậm, nghiêng, kích cỡ, gạch ngang, gạch chân và cân nặng).

Đậm, nghiêng, kích cỡ, gạch ngang chữ, gạch dưới, độ dày (biểu mẫu)

Mô tả văn bản trên điều khiển xác định hoặc mô tả nó.

Chú thích (biểu mẫu)

Cho dù nội dung của điều khiển tự động ngắt dòng ở cuối dòng.

WordWrap (biểu mẫu)

Kích cỡ và vị trí:

Kích cỡ của điều khiển tự động điều chỉnh để hiển thị tất cả nội dung.

Tự động kích cỡ (biểu mẫu)

Chiều cao hoặc chiều rộng trong các điểm.

Chiều cao, chiều rộng (biểu mẫu)

Khoảng cách giữa điều khiển và cạnh trái hoặc lề trên của trang tính.

Trái, trên cùng (biểu mẫu)

Formatting

Màu nền.

BackColor (biểu mẫu)

Kiểu nền (trong suốt hoặc mờ).

BackStyle (biểu mẫu)

Màu foreground.

Màu (biểu mẫu)

Điều khiển có bóng đổ hay không.

Đổ bóng (Excel)

Tấm

Bitmap để hiển thị trong điều khiển.

Ảnh (biểu mẫu)

Vị trí của ảnh tương đối so với chú thích (trái, trên cùng, phải, v.v.).

Định vị trí (biểu mẫu)

Bàn phím và chuột:

Phím tắt cho điều khiển.

Accelerator (biểu mẫu)

Biểu tượng chuột tùy chỉnh.

Biểu tượng Mouse(biểu mẫu)

Loại con trỏ được hiển thị khi người dùng định vị chuột trên một đối tượng cụ thể (tiêu chuẩn, mũi tên, I-beam, v.v.).

Con trỏ chuột (biểu mẫu)

Điều khiển sẽ có tiêu điểm khi bấm vào.

Taketập (biểu mẫu)


Các công cụ macro và VBA có thể được tìm thấy trên tab nhà phát triển , được ẩn theo mặc định, do đó, bước đầu tiên là bật

 1. Đi đến tùy chọn Excel > ...Thanh công cụ & > Ribbon.

 2. Trong danh mục tùy chỉnh ruy-băng , trong danh sách tab chính , hãy chọn hộp kiểm nhà phát triển , rồi bấm lưu.

  Chọn hộp kiểm bên cạnh nhà phát triển để thêm vào ruy-băng

Thêm nút (điều khiển biểu mẫu)

Hãy làm theo các bước sau:

 1. Trên tab nhà phát triển , hãy bấm nút Ảnh nút .

 2. Bấm vào vị trí trang tính nơi bạn muốn góc trên bên trái của nút xuất hiện. Cửa sổ gán bật lên macro sẽ xuất hiện.

  Lưu ý: Nếu bạn đã chèn một nút, bạn có thể bấm chuột phải vào đó, rồi chọn gán macro.

 3. Gán macro vào nút và bấm OK.

 4. Để xác định thuộc tính điều khiển của nút, hãy bấm chuột phải vào nó, rồi chọn định dạng điều khiển....
   

Thêm nút lệnh (điều khiển trực quan cơ bản)

 1. Trên tab nhà phát triển , hãy bấm nút Ảnh nút .

 2. Bấm vào vị trí trang tính nơi bạn muốn góc trên bên trái của nút lệnh xuất hiện.

  Lưu ý: Nếu bạn đã chèn một nút, bạn có thể bấm chuột phải vào đó, rồi chọn gán macro.

 3. Trong hộp thoại gán macro , chọn mới, vốn sẽ mở trình soạn thảo Visual Basic (VBE) vào một ngăn với mã sau đây:

   Sub ButtonX_Click() 
  
   End Sub
 4. Trong quy trình con cho nút lệnh, giữa các đường con phụkết thúc , hãy thực hiện một trong hai thao tác sau:

  • Nhập tên của một macro hiện có trong sổ làm việc. Bạn có thể chạy nhiều macro từ một nút bằng cách nhập tên macro trên các đường riêng biệt bên trong quy trình Sub

  • Thêm mã VBA của riêng bạn.

 5. Bấm chế độ thiết kế Hình ảnh Nút để đảm bảo rằng phương thức thiết kế là tắt, rồi đóng cửa sổ trình soạn thảo Visual Basic.

 6. Để sửa nút, hãy bấm chuột phải vào đó, rồi chọn Visual Basic.

 7. Để xác định thuộc tính điều khiển của nút, hãy bấm chuột phải vào nó, rồi chọn định dạng điều khiển....

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×