Gán macro cho Biểu mẫu hoặc nút Điều khiển

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể dùng nút điều khiển biểu mẫu hoặc nút lệnh (điều khiển ActiveX) để chạy macro thực hiện một hành động khi người dùng bấm vào nó. Cả các nút này cũng được gọi là có một nút, mà có thể thiết lập để tự động hóa in một trang tính, lọc dữ liệu, hoặc tính toán số. Nói chung, nút điều khiển biểu mẫu và một nút lệnh điều khiển ActiveX là tương tự như trong hình thức và hàm. Tuy nhiên, họ có một vài sự khác nhau, được giải thích ở phần sau đây.

Nút (điều khiển Biểu mẫu)

Ví dụ về điều khiển bằng nút trên thanh công cụ Biểu mẫu

Nút chỉ lệnh (điều khiển ActiveX)

Ví dụ về điều khiển bằng nút chỉ lệnh ActiveX

Trong các phần dưới đây, tìm hiểu cách thêm macro vào một nút trong Excel — cho Windows hoặc Mac.

Lưu ý: Điều khiển ActiveX không được hỗ trợ trên máy Mac.

Macro và VBA công cụ có thể tìm thấy trên tab nhà phát triển bị ẩn theo mặc định.

Bước đầu tiên là bật nó. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết: hiện tab nhà phát triển.

Tab Nhà phát triển trên dải băng

Thêm nút (điều khiển Biểu mẫu)

 1. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , bấm chèn, sau đó bên dưới Điều khiển biểu mẫu, bấm nút Ảnh nút .

 2. Bấm vào vị trí trang tính nơi bạn muốn góc trên bên trái của nút xuất hiện. Cửa sổ bật lên Gán Macro sẽ xuất hiện.

 3. Gán macro cho nút, rồi bấm vào OK.

 4. Để chỉ định các thuộc tính điều khiển của nút, hãy bấm chuột phải vào nút rồi bấm Điều khiển Định dạng.

Thêm nút lệnh (điều khiển ActiveX)

 1. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , bấm chèn, và sau đó bên dưới Điều khiển ActiveX, bấm Nút lệnh Ảnh nút .

 2. Bấm vào vị trí trang tính mà bạn muốn góc trên bên trái của nút lệnh xuất hiện.

 3. Trong nhóm điều khiển , hãy bấm Xem mã. Điều này khởi động trình soạn thảo Visual Basic. Đảm bảo rằng Bấm là chọn trong danh sách thả xuống ở bên phải. Quy trình phụ CommandButton1_Click (xem hình dưới đây) sẽ chạy các macro hai khi nút: SelectC15HelloMessage.

  Một quy trình phụ trong Trình soạn thảo Visual Basic

 4. Trong quy trình phụ dành cho nút lệnh, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nhập tên của một macro hiện tại trong sổ làm việc. Bạn có thể tìm thấy macro bằng cách bấm vào macro trong nhóm . Bạn có thể chạy macro nhiều từ một nút bằng cách nhập tên macro trên dòng riêng biệt bên trong quy trình phụ.

  • Nếu cần, hãy thêm mã VBA riêng của bạn.

 5. Đóng trình soạn thảo Visual Basic, và bấm Chế độ thiết kế Ảnh nút để đảm bảo chế độ thiết kế đang tắt.

 6. Để chạy mã VBA giờ đây là một phần của nút, hãy bấm nút lệnh ActiveX bạn vừa tạo.

 7. Để chỉnh sửa điều khiển ActiveX, hãy bảo đảm bạn ở chế độ thiết kế. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, bật Chế độ Thiết kế.

 8. Để xác định các thuộc tính điều khiển của nút lệnh, trên tab nhà phát triển , trong nhóm điều khiển , bấm thuộc tính Ảnh nút . Bạn có thể bấm chuột phải vào nút lệnh, sau đó bấm thuộc tính.

  Lưu ý: Trước khi bạn bấm vào Thuộc tính, hãy đảm bảo rằng đối tượng bạn muốn kiểm tra hoặc thay đổi thuộc tính đã được chọn.


  Hộp thuộc tính xuất hiện. Để biết thông tin chi tiết về mỗi thuộc tính, chọn thuộc tính, sau đó nhấn F1 để hiển thị chủ đề Trợ giúp Visual Basic . Bạn cũng có thể nhập tên thuộc tính trong hộp Visual Basic giúp Tìm kiếm . Bảng sau đây tóm tắt các thuộc tính sẵn dùng.

Nếu bạn muốn xác định

Hãy dùng thuộc tính này

Tổng quát:

Có tải điều khiển khi mở sổ làm việc không. (Bỏ qua các điều khiển ActiveX.)

Tự động tải (Excel)

Nút điều khiển có nhận được tiêu điểm và phản hồi cho các sự kiện do người dùng tạo hay không.

Bật (Biểu mẫu)

Có thể chỉnh sửa điều khiển hay không.

Khóa (Biểu mẫu)

Tên của điều khiển.

Tên (Biểu mẫu)

Cách thức điều khiển được đính kèm vào các ô dưới nó (trôi nổi tự do, di chuyển nhưng không đổi cỡ hoặc di chuyển và đổi cỡ).

Bố trí (Excel)

Có thể in điều khiển hay không.

In Đối tượng (Excel)

Điều khiển hiển thị hoặc bị ẩn.

Nhìn thấy được (Biểu mẫu)

Văn bản:

Thuộc tính phông (đậm, nghiêng, kích cỡ, gạch ngang chữ, gạch dưới và độ dày).

Ðậm, Nghiêng, Kích cỡ, Gạch ngang chữ, Gạch dưới, Ðộ dày (Biểu mẫu)

Văn bản mô tả nằm trên điều khiển xác định hoặc mô tả nó.

Chú thích (Biểu mẫu)

Có thể tự động ngắt nội dung của điều khiển vào cuối dòng được không.

WordWrap (Biểu mẫu)

Kích cỡ và vị trí:

Kích cỡ của điều khiển có tự động điều chỉnh để hiển thị tất cả nội dung được không.

Tự động đổi cỡ (Biểu mẫu)

Chiều cao hoặc chiều rộng theo điểm.

Chiều cao, Chiều rộng (Biểu mẫu)

Khoảng cách giữa điều khiển và lề trái hoặc lề trên của trang tính.

Trái, Trên cùng (Biểu mẫu)

Định dạng:

Màu nền.

Màu nền (Biểu mẫu)

Kiểu nền (trong suốt hoặc mờ)

BackStyle (Biểu mẫu)

Màu tiền cảnh.

Màu tiền cảnh (Biểu mẫu)

Điều khiển có đổ bóng hay không.

Đổ bóng (Excel)

Hình ảnh:

Để hiển thị ảnh bitmap trong điều khiển.

Ảnh (Biểu mẫu)

Vị trí của hình ảnh so với chú thích của nó (trái, trên, phải .v.v.).

Vị trí Ảnh (Biểu mẫu)

Bàn phím và chuột:

Phím lối tắt cho điều khiển.

Accelerator (Biểu mẫu)

Biểu tượng chuột tùy chỉnh.

Biểu tượng Chuột (Biểu mẫu)

Loại con trỏ được hiển thị khi người dùng để chuột lên trên một đối tượng cụ thể (tiêu chuẩn, mũi tên hoặc I-beam v.v.).

Con trỏ Chuột (Biểu mẫu)

Nút điều khiển có thể lấy tiêu điểm khi được bấm hay không.

Lấy Tiêu điểm Khi Bấm (Biểu mẫu)


Macro và VBA công cụ có thể tìm thấy trên tab nhà phát triển bị ẩn theo mặc định, vì vậy bước đầu tiên là để cho phép nó

 1. Đi tới Excel > tùy chọn... > Ruy-băng & thanh công cụ.

 2. Trong thể loại tùy chỉnh Ribbon , trong danh sách Tab chính , hãy chọn hộp kiểm nhà phát triển , sau đó bấm lưu.

  Chọn hộp kiểm bên cạnh nhà phát triển thêm nó vào ruy-băng

Thêm nút (điều khiển Biểu mẫu)

Hãy làm theo các bước sau:

 1. Trên tab nhà phát triển , hãy bấm nút Ảnh nút .

 2. Bấm vào vị trí trang tính nơi bạn muốn góc trên bên trái của nút xuất hiện. Cửa sổ bật lên Gán Macro sẽ xuất hiện.

  Lưu ý: Nếu bạn đã chèn vào một nút, bạn có thể bấm chuột phải vào nó, và chọn Gán Macro.

 3. Gán macro cho nút rồi bấm OK.

 4. Để xác định các thuộc tính điều khiển của nút, bấm chuột phải vào nó, sau đó chọn Định dạng điều khiển ….

Thêm nút lệnh (điều khiển Visual Basic)

 1. Trên tab nhà phát triển , hãy bấm nút Ảnh nút .

 2. Bấm vào vị trí trong trang tính mà bạn muốn góc trên bên trái của nút chỉ lệnh xuất hiện.

  Lưu ý: Nếu bạn đã chèn vào một nút, bạn có thể bấm chuột phải vào nó, và chọn Gán Macro.

 3. Trong hộp thoại Gán Macro , hãy chọn mới, mà sẽ mở trình Soạn thảo Visual Basic (VBE) một ngăn với mã sau đây:

   Sub ButtonX_Click() 
  
   End Sub
 4. Trong quy trình phụ dành cho nút lệnh giữa SubEnd Sub đường, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nhập tên của một macro hiện tại trong sổ làm việc. Bạn có thể chạy macro nhiều từ một nút bằng cách nhập tên macro trên dòng riêng biệt bên trong quy trình phụ

  • Thêm mã VBA riêng của bạn.

 5. Bấm Chế độ thiết kế Ảnh nút để đảm bảo rằng chế độ thiết kế đang tắt, sau đó đóng cửa sổ soạn thảo Visual Basic.

 6. Để sửa nút, bấm chuột phải vào nó và chọn Visual Basic.

 7. Để xác định các thuộc tính điều khiển của nút, bấm chuột phải vào nó, sau đó chọn Định dạng điều khiển ….

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×