Gán macro cho Biểu mẫu hoặc nút Điều khiển

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sử dụng nút (điều khiển Biểu mẫu) hoặc một nút lệnh (điều khiển ActiveX) để chạy một macro thực hiện một hành động khi người dùng bấm vào nó.

Cả nút điều khiển Biểu mẫu và nút chỉ lệnh điều khiển ActiveX đều được gọi là nút nhấn. Bạn có thể dùng nút hoặc nút chỉ lệnh để tự động hóa việc in trang tính, lọc dữ liệu hoặc tính toán số liệu. Nhìn chung, nút điều khiển Biểu mẫu và nút chỉ lệnh điều khiển ActiveX giống nhau về hình thức và chức năng. Tuy nhiên, hai nút có một vài khác biệt được giải thích ở các phần sau.

Nút (điều khiển Biểu mẫu)

Ví dụ về điều khiển bằng nút trên thanh công cụ Biểu mẫu

Nút chỉ lệnh (điều khiển ActiveX)

Ví dụ về điều khiển bằng nút chỉ lệnh ActiveX

Lưu ý: Điều khiển ActiveX không được hỗ trợ trên máy Mac.

Macro và công cụ VBA có thể được tìm thấy trên tab Nhà phát triển, bị ẩn theo mặc định, vì vậy, bước đầu tiên là phải bật tab. Để biết thêm thông tin, xem mục Hiển thị tab Nhà phát triển.

Tab Nhà phát triển trên dải băng

Thêm nút (điều khiển Biểu mẫu)

 1. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Nút điều khiển, bấm vào Chèn, rồi bên dưới Điều khiển Biểu mẫu, bấm vào Nút Ảnh nút .

  nhóm điều khiển

 2. Bấm vào vị trí trong trang tính mà bạn muốn góc trên bên trái của nút xuất hiện.

  Hộp thoại Gán Macro sẽ xuất hiện.

 3. Gán macro cho nút, rồi bấm vào OK.

 4. Để chỉ định các thuộc tính điều khiển của nút, hãy bấm chuột phải vào nút rồi bấm Điều khiển Định dạng.

Thêm nút lệnh (điều khiển ActiveX)

 1. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Nút điều khiển, bấm Chèn rồi bên dưới Nút điều khiển ActiveX, bấm Nút Lệnh Ảnh nút .

  nhóm điều khiển

 2. Bấm vào vị trí trong trang tính mà bạn muốn góc trên bên trái của nút chỉ lệnh xuất hiện.

 3. Trong nhóm Điều khiển, bấm vào Xem Mã.
  Thao tác này sẽ khởi động Trình soạn thảo Visual Basic. Đảm bảo rằng đã chọn Bấm trong danh sách thả xuống ở bên phải. Quy trình phụ được gọi là CommandButton1_Click, được hiển thị trong ảnh sau đây, chạy hai macro khi bấm nút: SelectC15 và HelloMessage.

  Một quy trình phụ trong Trình soạn thảo Visual Basic

 4. Trong quy trình phụ dành cho nút lệnh, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nhập tên của macro có sẵn trong sổ làm việc. Bạn có thể tìm thấy macro bằng cách bấm Macro trong nhóm . Bạn có thể chạy nhiều macro từ một nút bằng cách nhập tên macro trên các dòng riêng biệt bên trong quy trình phụ.

  • Nhập mã VBA riêng.

 5. Đóng Visual Basic Editor và đảm bảo đã tắt chế độ thiết kế bằng cách bấm Chế độ Thiết kế Ảnh nút .

 6. Để chạy mã Visual Basic for Applications gắn với nút, bấm vào nút chỉ lệnh ActiveX bạn vừa tạo.

 7. Để chỉnh sửa điều khiển ActiveX, hãy bảo đảm bạn ở chế độ thiết kế. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, bật Chế độ Thiết kế.

 8. Để xác định thuộc tính điều khiển của nút lệnh, trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, bấm Thuộc tính Ảnh nút . Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào nút lệnh rồi bấm Thuộc tính.

  Lưu ý: Trước khi bạn bấm vào Thuộc tính, hãy đảm bảo rằng đối tượng bạn muốn kiểm tra hoặc thay đổi thuộc tính đã được chọn.

  Hộp Thuộc tính xuất hiện. Để biết thông tin chi tiết về mỗi thuộc tính, chọn thuộc tính rồi nhấn F1 để hiển thị một chủ đề Trợ giúp Visual Basic. Bạn cũng có thể nhập tên thuộc tính trong hộp Tìm kiếm của Trợ giúp Visual Basic. Bảng sau đây tóm tắt các thuộc tính sẵn dùng.

Nếu bạn muốn xác định

Hãy dùng thuộc tính này

Tổng quát:

Có tải điều khiển khi mở sổ làm việc không. (Bỏ qua các điều khiển ActiveX.)

Tự động tải (Excel)

Nút điều khiển có nhận được tiêu điểm và phản hồi cho các sự kiện do người dùng tạo hay không.

Bật (Biểu mẫu)

Có thể chỉnh sửa điều khiển hay không.

Khóa (Biểu mẫu)

Tên của điều khiển.

Tên (Biểu mẫu)

Cách thức điều khiển được đính kèm vào các ô dưới nó (trôi nổi tự do, di chuyển nhưng không đổi cỡ hoặc di chuyển và đổi cỡ).

Bố trí (Excel)

Có thể in điều khiển hay không.

In Đối tượng (Excel)

Điều khiển hiển thị hoặc bị ẩn.

Nhìn thấy được (Biểu mẫu)

Văn bản:

Thuộc tính phông (đậm, nghiêng, kích cỡ, gạch ngang chữ, gạch dưới và độ dày).

Ðậm, Nghiêng, Kích cỡ, Gạch ngang chữ, Gạch dưới, Ðộ dày (Biểu mẫu)

Văn bản mô tả nằm trên điều khiển xác định hoặc mô tả nó.

Chú thích (Biểu mẫu)

Có thể tự động ngắt nội dung của điều khiển vào cuối dòng được không.

WordWrap (Biểu mẫu)

Kích cỡ và vị trí:

Kích cỡ của điều khiển có tự động điều chỉnh để hiển thị tất cả nội dung được không.

Tự động đổi cỡ (Biểu mẫu)

Chiều cao hoặc chiều rộng theo điểm.

Chiều cao, Chiều rộng (Biểu mẫu)

Khoảng cách giữa điều khiển và lề trái hoặc lề trên của trang tính.

Trái, Trên cùng (Biểu mẫu)

Định dạng:

Màu nền.

Màu nền (Biểu mẫu)

Kiểu nền (trong suốt hoặc mờ)

BackStyle (Biểu mẫu)

Màu tiền cảnh.

Màu tiền cảnh (Biểu mẫu)

Điều khiển có đổ bóng hay không.

Đổ bóng (Excel)

Hình ảnh:

Để hiển thị ảnh bitmap trong điều khiển.

Ảnh (Biểu mẫu)

Vị trí của hình ảnh so với chú thích của nó (trái, trên, phải .v.v.).

Vị trí Ảnh (Biểu mẫu)

Bàn phím và chuột:

Phím lối tắt cho điều khiển.

Accelerator (Biểu mẫu)

Biểu tượng chuột tùy chỉnh.

Biểu tượng Chuột (Biểu mẫu)

Loại con trỏ được hiển thị khi người dùng để chuột lên trên một đối tượng cụ thể (tiêu chuẩn, mũi tên hoặc I-beam v.v.).

Con trỏ Chuột (Biểu mẫu)

Nút điều khiển có thể lấy tiêu điểm khi được bấm hay không.

Lấy Tiêu điểm Khi Bấm (Biểu mẫu)

Macro và các công cụ Visual Basic for Applications có thể tìm thấy trên tab Nhà phát triển, tab này mặc định ẩn nên bước đầu tiên là phải hiển thị tab.

 1. Đi tới Excel > tùy chọn... > Ruy-băng & thanh công cụ.

 2. Trong thể loại tùy chỉnh Ribbon , trong danh sách Tab chính , hãy chọn hộp kiểm nhà phát triển , sau đó bấm lưu.

Thêm nút (điều khiển Biểu mẫu)

 1. Trên tab nhà phát triển , hãy bấm nút Ảnh nút .

 2. Bấm vào vị trí trong trang tính mà bạn muốn góc trên bên trái của nút xuất hiện.

  Hộp thoại Gán Macro sẽ xuất hiện.

  Lưu ý: Nếu bạn đã chèn vào một nút, bạn có thể bấm chuột phải vào nó, và chọn Gán Macro.

 3. Gán macro cho nút, rồi bấm vào OK.

 4. Để xác định các thuộc tính điều khiển của nút, bấm chuột phải vào nó, sau đó chọn Định dạng điều khiển ….

Thêm nút lệnh (điều khiển Visual Basic)

 1. Trên tab nhà phát triển , hãy bấm nút Ảnh nút .

 2. Bấm vào vị trí trong trang tính mà bạn muốn góc trên bên trái của nút chỉ lệnh xuất hiện.

  Lưu ý: Nếu bạn đã chèn vào một nút, bạn có thể bấm chuột phải vào nó, và chọn Gán Macro.

 3. Trong hộp thoại Gán Macro , hãy chọn mới, mà sẽ mở trình Soạn thảo Visual Basic (VBE) một ngăn với mã sau đây:

  Sub ButtonX_Click() 
  End Sub
 4. Trong quy trình phụ dành cho nút lệnh giữa SubEnd Sub đường, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nhập tên của một macro hiện tại trong sổ làm việc. Bạn có thể chạy macro nhiều từ một nút bằng cách nhập tên macro trên dòng riêng biệt bên trong quy trình phụ

  • Nhập mã VBA riêng.

 5. Đảm bảo rằng thiết kế chế độ tắt bằng cách bấm Chế độ thiết kế Ảnh nút và đóng cửa sổ soạn thảo Visual Basic.

 6. Để sửa nút, bấm chuột phải vào nó, sau đó bấm Visual Basic trên ruy-băng.

 7. Để xác định các thuộc tính điều khiển của nút, bấm chuột phải vào nó, sau đó chọn Định dạng điều khiển ….

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem Thêm

Bật hoặc tắt macro trong tệp Office

Bật hoặc tắt thiết đặt ActiveX trong các tệp Office

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×